Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-17

BillerudKorsnäs: Bra efterfrågan och stabilt resultat

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2017:

"Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv
försäljningsutveckling som följd. Nettoförsäljningen blev 3 % och
volymerna 1 % över förra året. Vi har generellt sett haft en del
besvär med tillgängligheten i produktionen under senare kvartal, och
som en konsekvens har vi etablerat en ny organisation för att jobba
proaktivt med både tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar.
Jag är övertygad om att detta kommer ge resultat under kommande år.

Marknadsläget framåt ser ljust ut, och vi ser goda möjligheter till
fortsatt tillväxt. På längre sikt får vi extra support av den allt
högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora
investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer
därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna
marknad."

RESULTATET

EBITDA i kvartalet uppgick till MSEK 1 051 och vi upplevde en positiv
försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad
efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i
kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling.
Under kvartalet drabbades vår fabrik i Karlsborg av ett
produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med
cirka MSEK 35. Branden släcktes snabbt och orsakade inga
personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett
angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar
igen enligt plan.

Affärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board
noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong
sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs. Inom Corrugated
Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt om
närmare 50 procent jämfört med föregående år.

MARKNADSUTSIKTER

Marknaden för samtliga affärsområden förväntas bli fortsatt stark
under kommande kvartal. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter
till ytterligare prishöjningar. Dock är det osäkert hur stora
prisökningarna kan komma att bli.

På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande
efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, och framför allt vad
gäller alternativ till plast. Plastskräp är en av vår tids största
miljöutmaningar och vi ser därför hur ett större fokus läggs på bland
annat reglering för att motverka onödig plastanvändning. Detta
stärker vår konkurrenskraft då möjligheterna att ersätta mindre
hållbara lösningar ökar.

STRATEGI

Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet
handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer
och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är
rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla
och harmonisera våra arbetssätt genom att stärkta koncerngemensamma
funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det
för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent
kvalitet i våra produkter.

En annan aspekt av detta är strukturell. Vi har genom våra två stora
investeringsprojekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och ett
världsledande MG-center i Skärblacka, inte bara visat vår ambition
att möta marknadens ökande behov med effektiva kartong- och
pappersmaskiner. Vi har också visat vår förmåga att skapa en
produktionsstruktur som i sina delar och sin helhet är effektiv. Allt
för att tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara
förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Projekten
fortlöper enligt tidplan och vi ser fram emot starterna, våren 2018 i
Skärblacka och våren 2019 i Gruvön.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna
information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07.02.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/bra-efterfragan-och-stabilt-...
http://mb.cision.com/Main/66/2368919/737148.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.