Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-18

BillerudKorsnäs: DELÅRSRAPPORT januari-juni 2017

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

Kv 2 2017

· Nettoomsättning MSEK 5 600
· EBITDA MSEK 863
· EBITDA-marginal 15 %
· Resultat per aktie SEK 1,72

KVARTALSDATA

· Nettoomsättningen ökade med 3 % jämfört med samma period
föregående år till följd av lokala prisökningar och
valutakursförändringar.

· EBITDA var i nivå med motsvarande period föregående år. EBITDA
belastades med MSEK 55 till följd av engångskostnader för
massabrukshaveri i Gruvön och extrakostnader relaterade till
Rockhammar.

· EBITDA påverkades av kostnader om MSEK 230 för underhållsstopp
vilket är MSEK 155 mer än i föregående kvartal och MSEK 25 mer än
estimerat.

· Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 1,72 (1,93).
UTSIKTER

· Efterfrågan och orderingång förväntas vara stark under det tredje
kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden.

· Affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions ser
möjligheter till lokala prisökningar under det kommande kvartalet.

· De längre transporterna av ved förväntas påverka vedkostnaderna i
Q3 negativt med 3 % jämfört med Q2.

· Utvecklingen i Göteborgs hamn kan komma påverka koncernens
leveransförmåga och kostnader under Q3.

· Kostnaderna för planerade underhållsstopp under det tredje
kvartalet beräknas uppgå till MSEK 215.

Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg:

Goda utsikter

"Marknaden för hållbara förpackningsmaterial och -lösningar ser
fortsatt mycket ljus ut. För det gångna kvartalet levererar vi ett
stabilt resultat, trots belastning av kostnader för externa faktorer
och den större störningen i Gruvön som kommunicerades i maj.

Blickar vi framåt ser vi att vår inslagna väg är den rätta.
Marknaderna utvecklas starkt på kort sikt, och på lång sikt talar
trenden för företag där höga ambitioner inte minst på
hållbarhetsområdet syns såväl i verksamheten som i produkterna.
Utsikterna för tillväxt är goda."

RESULTATET

Vi levererar ett solitt rörelseresultat på MSEK 489. Produktionen har
varit relativt stabil och vi har haft planerade underhållsstopp i tre
av våra produktionsenheter under kvartalet vilka kostade MSEK 25 mer
än vad vi estimerat. Därutöver har vi haft MSEK 25 i kostnader för
stoppet av massalinjen till Flutingmaskinen i Gruvön, som vi
kommunicerat separat, samt extrakostnader relaterat till Rockhammar
om cirka MSEK 30. Vårt resultat har också påverkats negativt av ökade
kostnader för leveranser på grund av strejken i Göteborgs hamn.

Affärsområdenas prestationer i kvartalet är stabila på en stark
marknad och vi ser en viss positiv utveckling av lokala priser.
Consumer Board visar en volymtillväxt på cirka 6% jämfört med första
halvåret förra året.

MARKNADSUTSIKTER

Den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden väntas
fortsätta även under nästa kvartal. Utsikterna är goda och det finns
möjligheter till ytterligare prishöjningar inom framför allt
affärsområdena Packaging Paper och Corrugated solutions.

Nyfiberbaserade material med höga hållbarhetsprestanda är vår
kärnaffär, men bredvid detta växer våra lösningsbaserade erbjudanden
i snabb takt. Det drivs fram såväl av en efterfrågan på ett komplett
erbjudande där materialet är en central del som andra typer av
lösningar och förpackningstjänster. Vi ser en trend där förpackningen
får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att
stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Inte minst
förpackningens hållbarhetsprestanda är viktig. Detta fortsätter att
ge oss stark tilltro till våra produkter och vår utveckling.

STRATEGI

Vi ser kontinuerligt över och uppdaterar vår tillväxtstrategi men
inslagen väg ligger fast, och vi är stärkta i tron på vårt tydliga
fokus på effektivitet och hållbarhet samt innovation av såväl nya
material som nya lösningar och erbjudanden. För att åstadkomma
långsiktig tillväxt krävs resurser och investeringar samt balans
mellan stark initiativkraft och fokus på rätt initiativ.

Förpackningar skapar ett stort värde i princip i alla
produktvärdekedjor, och BillerudKorsnäs strävar därför efter att
positionera sig framåt i dessa kedjor. Detta arbete har öppnat upp
för att skapa nya helhetslösningar tillsammans med andra aktörer som
till exempel samarbetet med Bosch kring Axello Zap. Denna endast ett
år gamla lösning är ett exempel där vi ser ett ökande intresse för
helhetslösningar med potential att ersätta konventionella
förpackningar med mer hållbara alternativ. Dessutom vann den nyligen
pris i Packaging Europes Sustainability Awards i kategorin Bio-based
packaging.

Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per
Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en
press- och analytikerkonferens tisdagen den 18 juli 2017 kl. 10.00.

Plats: BillerudKorsnäs huvudkontor, Frösundaleden 2B, Solna, Stockholm
Press- och analytikerkonferensen kan även följas direkt via
BillerudKorsnäs webbsida www.billerudkorsnas.se.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna
information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017 kl.
07.00.

BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som
utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en
världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och
har kunder i över 100 länder. Företaget har sju
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och
cirka 4 200 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca
SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.billerudkorsnas.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-juni-2...
http://mb.cision.com/Main/66/2312767/701596.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.