Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

BillerudKorsnäs: DELÅRSRAPPORT Januari-september 2018

Kvartalsresultat

· Nettoomsättningen var MSEK 6 054 (5 544), en ökning med 9% främst
till följd av högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter.

· EBITDA uppgick till MSEK 881 (1 051), en minskning med 16% främst
till följd av högre råvarukostnader.

· Justerat EBITDA var MSEK 893 (1 080), en minskning med 17%.

· Justerad rörelsemarginal uppgick till 9% (13%).

· Justerat rörelseresultat var MSEK 540 (717), en minskning med 25%.

· Resultat per aktie uppgick till SEK 1,76 (2,48).

Huvudbudskap

· God försäljningsutveckling inom alla affärsområden.

· Positiva effekter av högre försäljningspriser och valuta.

· Fortsatt motverkan från högre råvarukostnader.

· Strategiska investeringar fortskrider enligt plan.

Utsikter kv 4

· Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas
bestå.

· Begränsade möjligheter till ytterligare försäljningsprishöjningar.

· Kraftig ökning av vedkostnaderna väntas fortsätta.

VD HAR ORDET

God försäljningsutveckling inom alla affärsområden
"Den starka efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar
fortsätter, vilket resulterat i positiva försäljningsresultat inom
alla affärsområden. Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade
med 9% jämfört med samma period förra året, vilket i huvudsak
förklaras av högre försäljningspriser. Dock fortsätter de högre
råvarukostnaderna och uppstartsproblemen att sätta press på vårt
rörelseresultat.

Vi arbetar vidare enligt plan mot uppstart av den nya kartongmaskinen
KM7 i mars-april 2019. Vårt fokus just nu är att förbereda oss inför
en stabil och framgångsrik upprampning. När vi slutfört
investeringsprogrammet Next Generation kommer vi att kunna ta
tillvara på marknadsmöjligheterna och möta den starka efterfrågan på
hållbara förpackningar på ett optimalt sätt.

En av nyckelfaktorerna för att frigöra vår potential är den nya
organisationen som består av tre affärsdivisioner med fullt
resultatansvar, och som trädde i kraft den 1 oktober. Den nya
strukturen kommer att öka tempot, ansvarstagandet och
kundfokuseringen, och bana väg för den fortsatt framgångsrika
implementeringen av vår strategi."

Resultatet
EBITDA uppgick till MSEK 881 under kvartalet, en minskning med 16%
jämfört med samma period förra året, främst beroende på högre
kostnader för massaved och kemikalier. Vedkostnaderna utgör mer än en
tredjedel av alla rörelsekostnader i bolaget, varför vi fokuserar på
att förbättra inköpsbalansen.

Produktionstillgången är en annan viktig prioritering, och vi
förväntar oss att se ökad stabilitet under 2019 och framåt, mätt i
utrustningseffektivitet (s.k. TAK-värde).

Resultatet påverkades också av de jämförelsevis höga priserna för
massaförsörjningen till vår ointegrerade produktionsanläggning i
Jakobstad, till följd av en fast rabattsats i det långfristiga
massaförsörjningsavtalet. Med nuvarande massapriser innebär detta en
negativ kvartalseffekt på cirka MSEK 75 jämfört med generella
marknadsnivåer.

Marknadsutsikter
Den starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå
under kommande kvartal. Vi fortsätter att höja försäljningspriserna
där det är möjligt, men i något långsammare takt än under föregående
kvartal. Vedkostnaderna förväntas stiga ytterligare, samtidigt som
vedbristsituationen förbättrats väsentligt.

Strategi
Vi kommer att fortsätta följa vår strategi för hållbara lösningar och
lönsam tillväxt. För att frigöra vår fulla potential har vi skapat en
agenda av prioriterade aktiviteter som syftar till att säkerställa en
framgångsrik upprampning i KM7, säkra vedtillgången, stabilisera
produktionen, öka effektiviteten och påskynda innovation och nya
lösningar.

Innovation är en nyckelkomponent i vår strategi. Vi strävar efter att
förbättra andelen nya produkter av vår omsättning och introducera nya
material med ökade ansträngningar inom hela organisationen. Genom
etableringen av en division med fokus på lösningar, Solutions, ämnar
vi att växa med befintliga förpackningslösningar och affärsmodeller,
men också att skapa helt nya.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 8 553 335 00
Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation.
Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 oktober 2018 kl. 13.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/billerudkorsnas/r/delarsrapport-januari-septem...
http://mb.cision.com/Main/66/2645516/927288.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.