Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

BillerudKorsnäs: Höjer pris på wellråvara med 5-8 % i april

(SIX) Förpackningspappers- och massaproducenten
BillerudKorsnäs meddelar att man kommer att höja priserna för
samtliga typer av wellråvara med 5 till 8 procent, beroende på
typ och marknad. De nya priserna kommer att träda i kraft i
mitten av april.

BillerudKorsnäs motiverar prishöjningen till följd av en god
marknadsefterfrågan, rapporterar Risi.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.