Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-17

Bilot Oyj ostaa SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT Oy:n ja vahvistaa asemaansa kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä

Suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö Bilot Oyj ("Bilot" tai "Yhtiö") ja CastorIT Oy:n osakkeenomistajat ("CastorIT" ja "Myyjät") ovat allekirjoittaneet 17.8.2020 sopimuksen, jonka mukaisesti Bilot hankkii SAP-ratkaisuihin keskittyvän asiantuntijayritys CastorIT:n koko osakekannan ("Yritysjärjestely"). Kauppahinta maksetaan pääosin Yhtiön osakkeilla ja Yritysjärjestely on ehdollinen Bilotin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille. Bilot Oyj:n pääomistaja BCore Oy tukee järjestelyä. Yritysjärjestely vahvistaa Yhtiön kyvykkyyksiä ja asemaa markkinoilla kokonaisvaltaisena digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä sekä tunnustettuna SAP-osaajana.

CastorIT on vuonna 2010 perustettu suomalainen yritys, jolla on noin 60 työntekijää. CastorIT:n liikevaihto oli 7,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2019. CastorIT toimii IT-palveluintegraattorina ja sillä on vahvaa osaamista erityisesti yritysten ydinprosessien kehittämisestä sekä elinkaaripalveluista SAP-teknologian avulla.

Yritysjärjestelyn toteutuessa Bilot maksaa CastorIT:n osakekannasta 8,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta noin 96,59 prosenttia, eli 8,5 miljoonaa euroa, maksetaan Bilotin yhtiökokouksen niin päättäessä suuntaamalla osakeanti Myyjille. Myyjien merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 1 231 884 ja suunnatun osakeannin toteutuessa Bilotin osakkeiden kokonaismäärä nousee 4 955 364 osakkeeseen. Osakkeen merkintähinta on 6,90 euoa. Loppuosa kauppahinnasta eli 0,3 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä. Yritysjärjestelyn toteutuessa Myyjät sitoutuvat vastikeosakkeita koskeviin luovutusrajoituksiin tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin. Tämän Sopimuksen mukaisesti Vastikeosakkeet vapautuvat luovutuskiellosta kolmeen vaiheeseen porrastettuna siten, että (i) yksi kolmasosaa (1/3) Vastikeosakkeista vapautuu luovutuskiellosta kahdentoista (12) kuukauden kuluttua Transaktion täytäntöönpanosta, (ii) yksi kolmasosaa (1/3) kahdeksantoista (18) kuukauden kuluttua Transaktion täytäntöönpanosta ja (iii) loput yksi kolmasosaa (1/3) kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden kuluttua Transaktion täytäntöönpanosta (Lock-up -ajanjakso).

Bilot aikoo järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen arviolta 17.9.2020 kauppasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Yhtiökokouksessa on tarkoitus hyväksyä järjestely ja päättää vastikeosakkeiden antamisesta ja vastikeosakkeiden pantiksi ottamisesta CastorIT:n kaupanvastuiden vakuudeksi sekä valita Mikko Wähäsilta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yritysjärjestelyn toteutumisesta lukien. Tuolloin myös CastorIT:n toimitusjohtaja Martti Hietalahti siirtyy liiketoimintajohtajaksi Bilotin johtoryhmään. Bilotin suurin osakkeenomistaja, BCore Oy, joka omistaa 51,77 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, on sitoututunut osallistumaan edellä mainittuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä puoltamaan ja tarvittaessa äänestämään edellä mainittujen päätösehdostusten puolesta.

Yhtiökokouskutsu julkistetaan erillisellä tiedotteella sekä Bilotin verkkosivuilla www.bilot.fi. Yritysjärjestely toteutetaan arviolta 30.9.2020 edellyttäen, että kaikki Yritysjärjestelyn ehdot ovat täyttyneet. Yritysjärjestelyn lopullisesta toteutumisesta tiedotetaan erikseen. Yrityskaupan myötä CastorIT:stä tulee Bilotin täysin omistama tytäryhtiö. Bilotin tavoitteena on fuusioida CastorIT Bilot Oyj:öön vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Yritysjärjestelyn jälkeen Bilotilla on yli 200 työntekijää. Yritysjärjestelyn seurauksena Bilotilla on yhä paremmat edellytykset vastata markkinakysyntään ja tarjota eri kokoisille asiakkaille entistä laaja-alaisempaa osaamista asiakaskokemuksen ja tiedolla johtamisen ratkaisuista, liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja ERP-järjestelmistä. Yhtiöiden asiakaskuntien yhdistäminen ja palveluvalikoiman laajentaminen luovat Bilotin näkemyksen mukaan uusia kasvumahdollisuuksia sekä paikallisesti että kansainvälisesti SAP-asiakkaiden liiketoiminnan ydinprosessien kehittämisessä. Yhdistyminen avaa Bilotin arvion mukaan henkilöstölle uusia ammatillisia kehittymismahdollisuuksia ja urapolkuja.

Bilotin toimitusjohtaja Mika Tanner kommentoi:

"Olemme kaikki nähneet kuluvan vuoden aikana, kuinka tärkeitä toiminnan varmuus ja joustavuus ovat yrityksille. Asiakaskokemuksen kannalta olennaista on, että esimerkiksi verkkokaupassa annetut lupaukset pystytään toteuttamaan sovitusti kaikissa tilanteissa. Jotta asiakkaidemme digitaalinen liiketoiminta olisi kestävällä pohjalla, meidän on huolehdittava sekä modernista käyttäjäkokemuksesta että liiketoimintaprosessien ja näitä tukevan järjestelmäarkkitehtuurin ensiluokkaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.

CastorIT:n vahva prosessi- ja tekninen osaaminen sekä vuosien kokemus SAP:n toiminnanohjausjärjestelmien parissa tukevat Bilotin asiakaskokemuksen, myynnin ja markkinoinnin sekä tiedolla johtamisen tarjoomaa täydellisesti. Bilot jatkaa strategiansa toteuttamista määrätietoisesti ja sen tavoitteena on kasvattaa ja kehittää arvolupaustaan ja tarjoomaansa digitaalisen liiketoiminnan alueella, sekä kotimaassa että kansainvälisesti."

CastorIT:n toimitusjohtaja Martti Hietalahti kommentoi:

"Olemme tehneet Bilotin kanssa yhteistyötä useita vuosia eri asiakkuuksissa. Yhteistyö on toiminut aina hienosti ja molempien osapuolten kokeneet huippuosaajat ovat yhdessä varmistaneet laadukkaat lopputulokset asiakkaidemme hyväksi. Hyvien kokemusten jälkeen oli helppo päätös lähteä keskustelemaan yritysten yhdistämisestä. Pääosin osakkeilla suoritettava kauppa korostaa sitoutumistamme yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Asiakkaat odottavat meiltä apua liiketoiminnan suunnitteluun useita vuosia eteenpäin ja tukea päivittäisessä toiminnassa. Yhdessä Bilotin kanssa pystymme ottamaan entistäkin suuremman vastuun asiakkaiden odotusten täyttämisestä."

Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset:

Yrityskauppa tukee Bilotin strategian toteuttamista, eikä sillä ole vaikutusta Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin tai osingonjakopolitiikkaan. Yrityskaupan myötä Bilotin liiketoiminta laajenee ja siitä tulee Yhtiön johdon arvion mukaan entistä vahvempi IT-palvelualan toimija. Yhtiö arvioi, että Yritysjärjestelyllä on positiivinen vaikutus Bilotin liikevaihtoon ja tulokseen.

CastorIT konsolidoidaan Bilot-konserniin kaupan täytäntöönpanon jälkeen, arviolta 1.10.2020 alkaen.

Keskeisiä taloudellisia tietoja CastorIT:n tilinpäätöksistä tilikausilta 2019 ja 2018:

1 000 eur 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018
FAS, Tilintarkastettu FAS, Tilintarkastettu
Liikevaihto  7 312  6 680
Käyttökate (EBITDA) 943 1 168
Liikevoitto (EBIT)  935  1 158
Tilikauden voitto  749  931
Oma pääoma 967 1 373
Korollinen vieras pääoma 0 0
Taseen loppusumma 2 140 2 469
 

Bilot Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Mika Tanner
Toimitusjohtaja
Bilot Oyj 
Puh. +358 40 544 0477 

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Alexander Corporate Finance Oy
Puh. +358 50 520 4098

 

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bilot.fi

 

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 140 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2019 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 1,7 miljoonaa euroa.

Författare Bilot Oyj

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.