Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-15

BIMobject AB: BIMobject: Kvartalsrapport juli - september 2019

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida
(info.bimobject.com).

Tredje kvartalet 2019

· Faktureringen uppgick till 29 MSEK (23).
· Koncernens nettoomsättning ökade med 28 procent och uppgick till
36 MSEK (28). Fördelning mellan projekt och web services
(prenumerationer) var 38/62 procent (52/48).

· Koncernens rörelseresultat uppgick till -25 MSEK (-24).
· Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,19).
· Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -34 MSEK
(-14).

· Ackumulerat tusental antal användare ökade med 72 procent och
uppgick till cirka 1 667** (970).

· Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 44,5 miljoner**.
· Antalet tillverkare (Brands) uppgick till 1 615**.
· Grundaren och CSO Stefan Larsson utnämndes till tf VD över det
nordamerikanska dotterbolaget.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Carl Silbersky tillträdde som ny VD för bolaget.
· Christophe Carvenius utsågs till SVP Head of Growth.
· David Kullander utsågs till Chief Marketing Officer.

** Inklusive beräknat nettotillskott från Polantis och Convergo.

VD-ord

Stabil tillväxt i fakturering och nettoomsättning
Fakturering ökade med 27 procent under det tredje kvartalet och
nettoomsättningen steg med 28 procent. Web services visade
imponerande tillväxt hos befintliga kunder och parallellt såg vi även
ett starkt inflöde av nya kunder till plattformen.
Projektförsäljningen fortsatte att utvecklas svagt. Särskilt
påverkades försäljningen till nya kunder vilket delvis förklaras av
vår SaaS-strategi, som innebär att vi främst fokuserar på
utvecklingsprojekt som inkluderar web services. Genom att erbjuda
BIMscript - marknadens modernaste mjukvara för utveckling av
BIM-objekt till licensierade utvecklare har vi skapat en växande bas
av utvecklare från hela världen som kan utveckla BIM-objekt med
förutsättningar att slutligen publiceras på vår plattform.

Blandad marknadsutveckling
Sett till våra olika marknader är jag nöjd med den starka
försäljningsökningen i Norden. BIM-användningen visar en positiv
rörelse och fortsätter att öka över hela Norden. Vi märker att allt
fler intressenter, som till exempel byggbolag och fastighetsägare,
drivs av ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor, vilket leder till att
de kräver att BIM tillämpas i projekten.

Den nordamerikanska marknaden utvecklades också positivt och
fakturerad försäljning växte med 30 procent. Stefan Larsson,
tillförordnad VD, har genomfört en nödvändig omstart med förnyat
fokus på försäljning mot tillverkare av byggprodukter. Utmaningarna
är fortfarande betydande på den hårt konkurrensutsatta
nordamerikanska marknaden. För rullande tolv månader var
faktureringen minus 4 procent och vi måste därmed fortsätta
förbättringsarbetet med bibehållet fokus.

Fakturerad försäljning i EMEA var oförändrad. Den svagare utvecklingen
förklaras främst av att vi har en relativt hög exponering mot
projektförsäljning i framförallt Tyskland. Framöver måste EMEA ställa
om fokus på försäljning av web services för att öka andelen
återkommande intäkter.

Kostnadskontroll
De åtgärder som vidtagits för att öka kostnadskontrollen har fått
effekt och vi ser tydligt att vi har stabiliserat
kostnadsutvecklingen. Både personalkostnader och övriga kostnader
minskade jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande
kvartal föregående år ökade personalkostnaderna i takt med ökat antal
anställda, medan övriga externa kostnader minskade med 4 procent. Vi
fortsätter att investera för att skapa tillväxt, men behåller fokus
på kostnadseffektivitet.

Huvudteman för 2020

· Förbättra vår intäktsmodell för att möjliggöra skalbarhet
· Fokus på försäljning och kostnadseffektivitet
· Accelerera antalet användare och användarengagemang

Förändringar i ledningsgruppen
Styrelsen utsåg mig till VD i slutet av oktober. Efter ett år som
ansvarig för affärsutveckling och förvärv har jag lärt känna både
bolaget och marknaden. "Buildtech"-marknaden är enorm och
användningen av BIM sprider sig i allt snabbare takt. Ett ökat behov
av effektivare och mer hållbara byggprocesser är starka krafter som
driver på digitaliseringen av byggbranschen. BIMobject är, i egenskap
av den globalt ledande BIM-plattformen, bäst positionerade för att
vinna en stor del av marknaden.

Min första prioritet har varit att återupprätta fokus på tillväxt och
kärnverksamheten. Som ett första steg förändrade jag ledningsgruppen
genom att tillsätta Christophe Carvenius som Head of Growth och David
Kullander som Chief Marketing Officer. Både Christophe och David har
betydande och relevanta erfarenheter från snabbväxande, digitala
start-ups, och jag är väldigt nöjd med att ha dem ombord.

Upprepade mål
Q3 utvecklades i linje med förväntan och vi upprepar våra mål för
helåret 2019.

· Fakturerad försäljning ska öka med åtminstone 20 procent
· Nå åtminstone 1,7 miljoner registrerade användare
· Nå 450 000 i objektvolym
· Effektivisera kärnverksamheten för ytterligare skalbarhet
· Förbereda notering vid Nasdaq Stockholm

Carl Silbersky
VD

För mer information, vänligen kontakta:
Carl Silbersky - VD
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: ir@bimobject.com

__________________________________________________________________________
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom Carl Silberskys försorg, för
offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:00 CET.

Om BIMobject-koncernen
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av
byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder molnbaserade
plattformar med över 1 600 tillverkare som tillgängliggör digital
produktinformation. Runt de molnbaserade plattformarna, som idag har
över 1,6 miljon användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar
riktade mot tillverkare, fastighetsägare, arkitekter och designers,
byggföretag samt handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20
länder och har över 230 anställda. Per den 30 september uppgick
nettoomsättningen till 142 MSEK, rullande 12 månader. BIMobject
handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified
Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46-8-528 00 399.
www.bimobject.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bimobject-ab/r/bimobject--kvartalsrapport-jul...
https://mb.cision.com/Main/17629/2961309/1141662.pdf
https://mb.cision.com/Public/17629/2961309/a9ec1b2a2a707e27.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.