Du är här

2017-05-31

BIMobject AB: Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

Idag, den 31 maj 2017, hölls årsstämma i BIMobject AB (publ). Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.

Fastställande av resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2016.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av
arvoden åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att sex styrelseledamöter skall utses. Vidare beslutade
stämman att styrelsearvode skall utgå med ett prisbasbelopp till Michael
Thydell. Stämman beslutade även att två revisorer skall utses och att arvode
till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att Phillippe Butty, Ben O'Donnell, Stefan Larsson, Johannes
Reischböck och Michael Thydell omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt
att Anders Wilhjelm nyväljs som ordinarie styrelseledamot. Till
styrelseordförande nyvaldes Anders Wilhjelm. Vidare beslutade stämman att
bolagets revisorer KPMG AB och Jacob Kvarnhammar omväljs till slutet av den
årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken
och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8 nämnda lag, ska
antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §
aktiebolagslagen (2005:551).

Beslutad lydelse

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken
och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som
är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 - 8
nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4
kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2017
BIMobject AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta

Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för
BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller
digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att
tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i
BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha
stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi,
kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter
erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av
digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för
digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och
integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta
affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och
beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att
bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM

https://bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Kommunike? fra?n a?rssta?mma i BIMobject AB (publ)
http://hugin.info/158772/R/2109465/801517.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.