Du är här

2017-05-31

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport 1 för 2017 - mer än fördubblar både omsättning och fakturering jämf...

BIMobject AB ("BIMobject") publicerar härmed delårsrapport för perioden
januari - mars 2017. Bolaget mer än fördubblar både omsättning och
fakturering jämfört med samma period föregående år. Omsättningen under det
första kvartalet 2017 uppgick till 13 158 TSEK, vilket innebär en ökning med
132% jämfört med samma period föregående år. Den totala faktureringen under
första kvartalet 2017 uppgick till 21 251 TSEK, en ökning med 160% jämfört
med motsvarande period föregående år.

BIMobject® har nu fler än 430 000 professionella användare världen över och
mer än 38 000 produktfamiljer från över 970 tillverkare. Koncernens starka
tillväxt följer styrelsens strategi att prioritera tillväxt före lönsamhet.
Verksamheten i Europa går fortsatt bra och koncernen har god tillväxt i de
flesta länder. Den nordamerikanska verksamheten har snabbt byggt sin nya
organisation och visar direkt god tillväxt. Den bidrar med nästan 50% av den
totala faktureringen för det första kvartalet 2017. Avseende Asien har
BIMobject, enligt plan, inte haft någon fakturerad volym under kvartalet men
börjar bygga nätverket med dotterbolag i Hongkong som bas. Den fullständiga
rapporten finns som bifogat dokument samt att tillgå på bolagets hemsida
(info.bimobject.com). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet

2017/01/01 - 2017/03/31
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 13 158 (5 662) TSEK, vilket innebär
en ökning med 132% i jämförelse med samma period föregående år. Totala
faktureringen under första kvartalet 2017 uppgick till 21 251 (8 164) TSEK,
en ökning med 160% jämfört med motsvarande period föregående år.

· Moderbolagets omsättning uppgick till 5 703 (2 989) TSEK, vilket innebär en
ökning med 91% i jämförelse med samma period föregående år.

· Koncernens resultat före skatt uppgick till -13 297 (-10 127) TSEK.

· Resultat per aktie* för koncernen uppgick till -0,28 SEK före
utspädning/-0,27 SEK efter utspädning (-0,47 SEK/-0,46 SEK).

· Koncernens soliditet** uppgick den 31 mars 2017 till 84 (74)%.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt
antal aktier uppgår till 47 747 971. Per 2017-03-31 uppgick totalt antal
aktier till 51 717 254.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VD Stefan Larsson kommenterar

I lika högt tempo som vi avslutade förra året har vi på BIMobject® inlett det
nya. I början av 2017 tog vi över Autodesk® Seeks verksamhet, vilket innebar
cirka 270 löpande kundavtal som beräknas generera cirka 35 miljoner kronor i
återkommande årlig fakturering och som även ger stora möjligheter till
merförsäljning. I och med överföringen av Autodesk Seeks verksamhet,
möjligheten att nå BIMobject® Cloud från sökmenyn inne i varje Autodesk Revit
och AutoCAD samt omdirigeringen av domänen seek.autodesk.com till vår portal
bimobject.com har antalet nyregistrerade användare ökat ytterligare.

Hela det tidigare teamet från Autodesk Seek har återetablerats. Tillsammans
kommer de att säkra övergången från alla de aktiva projekten och säkra
relationen till tillverkarna. Teamet bidrar dessutom med en ännu bredare
kunskap till den nordamerikanska verksamheten.

Året inleddes med ytterligare en betydelsefull aktivitet. I slutet av januari
tog vi ett stort kliv mot fortsatt expansion genom den riktade nyemissionen
om cirka 166,7 miljoner kronor vi genomförde till Solar A/S. Solar-koncernen
är ett av norra Europas ledande sourcing- och servicebolag med verksamhet
inom främst el, värme, VVS och ventilationsteknik. Kapitaltillförseln gör att
vi kan växla upp och satsa på nya marknader med fler säljare. Vi kommer även
att utveckla nya innovationer där vi kopplar samman värdet i de digitala
produkterna och produktinformationen med e-handel, logistik, additiv
tillverkning och nya visualiseringstekniker som stöder kommunikation och
know-how mellan flera olika yrkesroller.

Under perioden har BIMobject även ingått ett samarbete med Riksbyggen. Vårt
gemensamma, övergripande syfte är att öka digitaliseringen i Riksbyggens
projektutvecklingsprocess. Därför genomförs ett pilotprojekt där våra
lösningar används i ett faktiskt byggnadsprojekt. En av målsättningarna med
samarbetet är att involvera leverantörernas digitala byggprodukter tidigare i
processen. Detta bidrar till bättre effektivitet och kostnadskontroll under
projektet och förenklar hanteringen av förändringar och risker. Ett annat
syfte med samarbetet är att använda digitala verktyg för att effektivisera
Riksbyggens arbetssätt genom projektering, bygg och inköp och förvaltning. I
vårt samarbete kommer vi att kombinera våra lösningar med branschens samlade
kunskap för att ta ett rejält kliv framåt inom utvecklingen av digitala
byggprocesser.

Det är inte bara genom Solar som vi på BIMobject har breddat vår ägarbas.
White Mill har även de tillkommit som delägare i vårt bolag. Jag och resten
av BIMobjects styrelse ser stort strategiskt värde för vårt företag och dess
fortsatta tillväxt hos White Mill. Expansionen av ägarkretsen öppnar upp för
ytterligare stärkning av vår verksamhet och teknikportfölj. Det utökade
kontaktnätet och de möjligheter det kan ge BIMobject kommer att skapa ökat
värde för bolaget och därigenom även för alla aktieägare. Mot bakgrund av
dessa fördelar är det med stor glädje jag välkomnar White Mill in i
aktieägarkretsen.

Under kvartalet som gått har vi även hunnit bilda och inleda verksamhet i vårt
franska dotterbolag BIMobject France SAS. Frankrike är en betydande
industrination med en stark marknad för teknik, arkitektur och design. Vår
ambition är att kraftigt utöka våra marknadsandelar i Frankrike med hjälp av
denna lokala närvaro och på så vis ta ytterligare ett viktigt strategiskt
steg i vår marknadstillväxt.

En särskilt spännande tid av årets första kvartal var lanseringen av våra två
Virtual Reality-lösningar: BIMobject® VR och BIMobject® AR är två olika
lösningar som utformats för tillverkare av byggprodukter och BIM-projekt.
Båda ger tillverkarna möjlighet att använda virtuell teknologi för att
visualisera sina projekt. Genom att koppla Virtual Reality-teknologi till
BIMobject® Cloud skapar vi unika funktioner där alla de digitala objekt vi
redan tillhandahåller plötsligt blir tillgängliga för en helt ny dimension.

Jag anser att utvecklingen under kvartalet vittnar om enorm potential både för
resten av året och BIMobjects framtid i stort. Vi får chansen att visa vad vi
går för i nya utmaningar med våra samarbetspartners och utökar vårt globala
nätverk på lokala marknader. Samtidigt som våra produktlanseringar fortsätter
att driva teknisk utveckling framåt befäster vi också vikten av BIMobject®
Cloud som en enda, pålitlig och aktuell informationskälla för samtliga
aktörer genom hela byggprocessen. Fördelarna med våra lösningar är många, men
möjligheterna är obegränsade.

Malmö, 2017-05-31

BIMobject
Stefan Larsson
Verkställande direktör

Bifogade filer:

https://info.bimobject.com/bimobject_data/documents/AnnualReports/BIMobj...årsrapport-2017-01-01--2017-03-31.pdf

För mer information, vänligen kontakta

Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:45 CEST.

Om BIMobject AB:

BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för
BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.

BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller
digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att
tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i
BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha
stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi,
kostnader, kvalitet och logistik.

Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter
erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av
digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för
digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och
integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta
affärsrelationer och kommunikation världen över.

BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och
beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att
bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.

BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global

BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM

https://bimobject.com

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

BIMobject AB: Offentliggo?rande av dela?rsrapport 1 fo?r 2017
http://hugin.info/158772/R/2109324/801459.pdf
BIMobject_Dela?rsrapport_2017-01-01--2017-03-31
http://hugin.info/158772/R/2109324/801456.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.