Du är här

2018-09-06

BIMobject bäddar för expansion

wysiwyg_image

BIMobjects extrastämma beslöt bredda styrelsen för att få in flera oberoende ledamöter efter påtryckningar från bl.a. Aktiespararna. Därtill tog EQT plats i styrelsen. Nu planerar ledningen för vidare expansion och notering på huvudlistan.

Under sommaren blev EQT Ventures ägare i BIMobject genom en riktad emission som gav en stor slant till bolaget. Givet det nya, förstärkta, finansiella läget krävs en breddad kompetens, eftersom en fortsatt expansion nu står för dörren. Samtidigt planeras en notering på huvudlistan som tros kunna verkställas om cirka ett år.

Initiativet till stämman kom från de två största ägarna, Solar A/S och vd Stefan Larssons bolag, dvs. Procedural Labs.

Trots att 49 procent av rösterna i bolaget enligt stämmokallelsen sades stå bakom förslaget till styrelse så var bara 36 procent av aktier och röster närvarande på stämman. EQT deltog inte.

Inte heller den nye, tyske finansmarknadsaktören och nyblivne BIMobject-ägaren MOJO Capital One, fanns närvarande på stämman. MOJO ska enligt uppgift som lämnats i pressmeddelande ha gått in som ägare i BIMobject av totalt 1,6 miljoner aktier, bland annat efter köp av 300 000 aktier från BIMobjects ’Senior vice president och general Councel’ Stefan Holmgren. Någon aktiepost registrerad under namnet MOJO fanns dock inte i bolagsstämmoaktieboken.

Stefan Holmgren företrädde på stämman, förutom eget innehav, aktier från ”Clever Together” som äger 7,5 procent av aktierna i BIMobject.

EQT:s ägarandel i BIMobject blev efter sommarens riktade emission 13 procent. Av bolagsstämmoaktieboken kunde inte utläsas hur stort ägande EQT har i BIMobject idag. Till ny ledamot i BIMobject-styrelsen valdes icke desto mindre Hjalmar Winbladh från EQT Ventures.

Vidare invaldes i styrelsen Patrik Söderlund som för närvarande är CDO för Electronic Arts i Silicon Valley, men som i framtiden ska vara verksam med utgångspunkt ifrån Sverige.

Styrelsearvodet höjdes kraftigt till ordföranden Anders Wilhjelm. Hans arvode mångdubblades relativt det arvode som beslutats av årsstämman. Förändringen uppgavs göras i syfte att kunna attrahera oberoende ledamöters kompetens. Nyvalde Patrik Söderlund fick ett lika stort arvode som ordföranden, 400 000 kronor.  

Att stämman beslutade om split kan tyckas förvånande. Aktien har förvisso stigit kraftigt under innevarande år, men kursen ligger på en nivå som inte gör en split påkallad.

Styrelsen trodde emellertid att en split skulle öka omsättningen i aktien, vilket enligt styrelsen var önskvärt med tanke på att bolagets avsikt att i framtiden byta börslista till Nasdaq OMX.

Spliten innebär att antalet aktier i BIMobject fördubblas.

Författare och bevakare: Anders Persson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.