Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Binero Group AB: Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2019

Kvartalet januari - mars 2019

· ·Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (33,0).
· ·Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -2,7 MSEK (3,1).
· ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,2 MSEK
(3,4).

· ·Periodens resultat före skatt uppgick till -3,4 MSEK (2,7).
· ·Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,17 SEK (0,14).

· ·ARR* per 31 mars 2019 uppgick till 128,3 MSEK.
Väsentliga händelser under kvartalet

I mars 2019 tecknade bolaget ett nytt låneavtal med Nordea som
ersätter 12 MSEK av serverhallslånet från Rockpoint.

Väsentliga händelser efter kvartalet utgång.

I april 2019 invigde vi vårt nya klimatsmarta datacenter.

*ARR står för "Annual Recurring Revenue", dvs. den årliga återkommande
intäkten.

VD-kommentar

Det som främst låg till grund för vår satsning på Binero.cloud är att
vi såg ett tydligt behov av en svensk leverantör som kombinerar hög
prestanda med en kundnära service- och supportfunktion. När vi nu
summerar det första kvartalet av 2019, ser vi att vi har kunder som
kommit från alla de stora publika molnen. Deras budskap är tydligt -
de behöver en kompetent leverantör som kan ge stöd och råd genom hela
deras molnresa. Sammantaget gör detta att vi känner att vi har en
gynnsam position att bygga vidare från - och att vi är på rätt väg
mot en lönsam tillväxt i framtiden. Vi har ett miljösäkrat och
hypermodernt datacenter samt en integritetssäkrad, konkurrenskraftig
och skalbar publik molntjänst, med ett attraktivt pris och högre
prestanda per krona jämfört med våra konkurrenter.

Publika, privata och hybrida cloudtjänster

Vi ser ett kraftigt växande behov av helhetslösningar för kundernas
digitala infrastruktur, med allt från hantering till drift, backup
och underhåll av såväl webbplatser som större applikationer och
webbtjänster. Efterfrågan av hybrida moln har ökat på grund av
möjligheten och kravet att kunna segmentera information beroende på
säkerhetsklassning men också för att effektivisera användningen av
sin IT-miljö. Vi kan erbjuda förstklassiga tjänster och produkter
inom alla delar i en hybrid lösning genom vårt miljösäkrade nya
datacenter samt vår integritetssäkrade, konkurrenskraftiga och
skalbara publika molntjänst, Binero.Cloud. Genom våra snabba
anslutningar direkt till bland annat Google Cloud Plattformen,
Microsoft Azure och Amazon Web Services kan våra kunder även
kombinera dessa publika molntjänster med Bineros infrastruktur.

Invigning av datacenter

Den 3:e april 2019 invigde vi officiellt vårt hypermoderna datacenter
i Vallentuna norr om Stockholm. Datacentret har designats med fokus
på hållbarhet, genom grön energi för drift, via miljösmarta teknikval
och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att
slutligen återanvända överskottsvärmen som genereras.

Omsättning och resultat

Första kvartalets resultat har påverkats av ett intensifierat arbete
med tillväxtfrämjande åtgärder med målsättningen att ta en ledande
position inom vårt geografiska fokusområde. Omsättningen minskar
jämfört med föregående år och förklaras i huvudsak av en förväntad
men tillfälligt högre churn i samband med migrering av befintliga
kunder.

Resultatet har påverkats negativt av temporärt högre kostnader för
marknadsföring och försäljning i samband med lanseringen av
Binero.Cloud, tillfälligt högre kostnader för vår nya serverhall och
av investeringar i vår maskinpark. Under det första halvåret bär vi
dubbla kostnader avseende serverhallar och tillhörande licenser.
Dessa kostnader uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal och
upphör per den sista juni. Den negativa resultatutvecklingen ska
således inte tolkas som en permanent större kostnadskostym utan av
tillfälligt högre kostnader i samband med lansering och positionering
inom cloudtjänster.

Internt mäter vi vår kundstock genom ett nyckeltal som definieras som
Annual Recurring Revenue, ARR, vilket är ett viktigt mått när man
bedriver en abonnemangsbaserad verksamhet. Det visar hur mycket den
aktuella kundbasen är värd över en 12 månaders period framåt. Vi har
valt att börja redovisa detta nyckeltal även externt för att öka
förståelsen för vår verksamhet. Vår ARR per 31 mars är 128,3 MSEK.

Personliga reflektioner

Vi har lagt mycket fokus på våra nya tjänster det senaste året, då vi
känner oss säkra på att det är inom dessa områden vi kan skapa lönsam
tillväxt framöver. Vi har fått fina vitsord från de kunder som nu
använder våra nya infrastrukturtjänster och det känns mycket
stimulerande att kunna erbjuda både nya och befintliga kunder en hög
prestanda till ett konkurrensmässigt pris. Vi är nu i en period där
vi satsar offensivt på våra nya marknader. En del i det ledet är
nyrekryteringar inom säljavdelningen för att stärka upp denna del av
företaget. Arbetet med konsolideringen av våra serverhallar är även
det ett viktigt projekt under det följande kvartalet.

Stockholm i april 2019,

Göran Gylesjö, VD

För mer information, kontakta:

Göran Gylesjö, VD Binero Group AB

Mobil: 070-510 36 56

Mail: goran.gylesjo@binero.se

Binero Groups aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet
BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (08-50301550).
Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ),
org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 25 april 2019
kl. 10.30 CEST

Binero Group (www.binerogroup.com) är ett svenskt företag med ett
huvudsakligt kunderbjudande inom hosting och ett antal kringtjänster
samt IT-drift och molntjänster. Binero Group har idag drygt 100 000
kunder. Aktien är listad på NASDAQ First North. Certified Adviser är
Mangold Fondkommission AB, tel. 08-50 301 550, ca@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/binero-group-ab/r/binero-group-ab--publ--dela...
https://mb.cision.com/Main/2195/2796546/1031704.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.