Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Bio-Works Technologies AB: Bio-Works bokslutskommunike Q1 2019

Perioden 1 januari - 31 mars 2019 i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 602 (2 142) KSEK. Minskningen är
starkt kopplat till periodiseringen av enskilda stora order.

· Orderingången minskade till 922 (2 004) KSEK av samma orsak.
· Resultatet i första kvartalet var -10 390 (-7 333) KSEK
· Resultat per aktie i första kvartalet uppgick till -0,54 (-0,38)
SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 535 (-7
843) KSEK

· Banktillgodohavanden uppgick till 46 350 (81 058) KSEK vid
periodens slut

Viktiga händelser under första kvartalet 2019

· Implementering av kvalitetssystemet som uppdaterats till ISO
9001:2015 standarden gjordes 31 januari och certifiering erhålls den
11 mars 2019 och är för många läkemedelsbolag en förutsättning för
leverans till deras produktion.

· Kundstocken ökade med 23 % under kvartalet till 291 aktiva kunder
vilket till stor del kan hänföras tillväxten i Nordamerika och Asien.

· Företaget erhöll sin första uppskalningsorder för WorkBeads™
affimAb under mars månad.

· Fokus för hela organisationen är att bygga försäljningen genom att
maximera kundbesök med fokus på uppskalnings-kunderna och
tillhandahålla god teknisk argumentation för produkternas funktion.

· Driftsättningen av uppgraderad Webbshop som möjliggör
kortbetalning, med fokus på att effektivt kunna sälja till
lab-skalekunder.

Viktiga händelser efter periodens utgång 31 mars 2019

· Under april har utvecklingen hos en handfull uppskalningskunder
per region fortsatt med intensifierade köp för uppskalningsarbetet.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Vi har inlett 2019 med en mycket hög aktivitet på fältet med fler
kundmöten och med fler kunder som testar våra produkter än någonsin.
Responsen från kunderna är generellt mycket positiva i alla vår tre
regioner inte minst i Nordamerika och Asien. Jag har nedan
sammanfattat det viktigaste händelserna under första kvartalet 2019.

Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio Works starka tillväxt av
kunder fortsätter under Q1 med en breddad kundbas framförallt i
Nordamerika och Asien. Efter första kvartalet 2019 har bolaget 291
aktiva kunder jämfört med 236 kunder vid årsskiftet. Vi ser även en
bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i uppskalning- och
produktionsfas där vi efter första kvartalet har 54 kunder i
uppskalningsfas och sex kunder i full produktion. Sex kunder befinner
sig i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion. Bland
kunderna som nått full produktion ingår en producent av ett
FDA-godkänt läkemedel med global försäljning samt en kund som säljer
mot den för Bio-Works viktiga asiatiska marknaden.

Bra start för WorkBeads affimAb. Under Q1 2019 har bolaget fått sin
första uppskalningsorder för vårt Protein A baserad kromatografimedia
WorkBeads affimAb som lanserades under Q4 2018. Ordervärdet är på mer
än 400 KSEK. Data som har publicerats visar ökad produktivitet och
renhet vid produktion av antikroppar. Vi förväntar oss att WorkBeads
affimAb kommer addera signifikant tillväxt över de nästkommande åren
då vi bedömer efterfrågan som stor samtidigt som priset per enhet är
avsevärt högre, generellt 5-10x högre än våra övriga produkter.
Försäljningsutvecklingen av WorkBeads affimAb under året kommer att
bli särskilt spännande.

Förstärkt affärsmöjlighet med certifiering. Bio-Works är sedan mars
2019 certifierad enligt ISO 2001:2015. Certifieringen förstärker
radikalt bolagets affärsmöjligheter eftersom många kunder,
framförallt på den amerikanska marknaden, inväntat ISO-certifieringen
för att ta med våra produkter i deras uppskalningsprocesser. Något
som i viss mån tidigare begränsat volymförsäljningen. Mot slutet av
kvartalet har kundaktiviteten ökat när det gäller köp av större
volymer. En ökning som vi ser har fortsatt i april.

Aktuell försäljning första kvartalet 2019. Bolagets försäljning under
Q1 var 602 KSEK vilket är lägre än samma kvartal förra året, men vi
har fortsatt stor tillförsikt att för helåret 2019 visa god
försäljningstillväxt jämfört med 2018. Bolagets försäljning per
kvartal förväntas fortsätta att vara relativt ojämn till dess
orderinflödet inte är beroende av när ett mindre antal kunder lägger
större order.

Fortsatt arbete enligt plan. Under 2019 fortsätter arbetet att bygga
bolaget enligt den plan som presenterades vid börsnoteringen. Vi ser
Asien och Nordamerika som allt viktigare marknader för vår framtida
försäljning. Det är också i dessa marknader som vi räknar med störst
tillväxt de närmsta åren.

För Bio-Works är det av stor vikt att komma in tidigt i våra kunders
projekt för att därigenom säkerställa att våra produkter integreras i
kundens produktionsprocess, vilket i sin tur skapar en långsiktig
inlåsningseffekt då steget att byta leverantör sent i uppskalning
eller produktion är stort, delvis av regulatoriska skäl. Med många
kunder som använder våra produkter i full produktionsfas får bolaget
ett stabilt kassaflöde över tid och kan säkerställa ett signifikant
värde för våra aktieägare.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt
under 2019.

Uppsala 29 april, 2019

Mats Johnson

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37

Bio-Works Technologies AB (publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala,
Sweden

Tel: +46 8 562 674 30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom
ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2018-04-29 kl.
13.00.

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för
kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler.
Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av
bioteknikindustrin och framför allt separationsmedia för
biomolekyler. Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park,
Uppsala, Sverige. Bolagets kvalitetssystem följer standarden ISO
9001:2008. Bio-Works Technologies AB: s aktie noterad på Nasdaq First
North, Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca, är
utsedd Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bio-works-technologies-ab/r/bio-works-bokslut...
https://mb.cision.com/Main/16592/2798980/1033674.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.