Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Bio-Works Technologies AB: Kvartalsrapport för Bio-Works Technologies AB (publ)

Juli - September 2019

Om Bio-Works

Bio-Works utvecklar, tillverkar och levererar ledande produkter för
kromatografisk separation av proteiner och andra biomolekyler.
Företagets medarbetare har lång och djup erfarenhet av
bioteknikindustrin med specialistkompetens inom separationsmedia för
biomolekyler.

Bio-Works anläggning finns i Uppsala Business Park, Uppsala, Sverige.
Bolagets kvalitetssystem är certifierat för standarden ISO 9001:2015.
Bio-Works Technologies AB: s aktie är noterad på Nasdaq First North,
Stockholm. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca, är utsedd
Certified Adviser.

Perioden 1 juli - 30 september 2019 i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 1 629 (659) KSEK, en ökning med 147
%.

· Orderingången ökade till 1 245 (670) KSEK, en ökning med 86 %.
· Rörelseresultatet i tredje kvartalet var -11 317 (-7 915) KSEK.
· Resultat per aktie i tredje kvartalet uppgick till - 0,37 (- 0,41)
SEK baserat på antalet registrerade aktier på balansdagen. Det
genomsnittliga resultatet per aktie för perioden var -0,38 (-0,41).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 300 (-7
098) KSEK.

· Banktillgodohavanden uppgick till 88 324 (64 092) KSEK vid
periodens slut.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2019

· Den riktade och företrädesemissionen som påbörjades i Q2
slutfördes i juli med ett nettotillskott till kassan av 62,6 MSEK.

· Kundstocken ökade med 10 % under kvartalet till 382. Två
ytterligare kunder är nu i produktion och totalt har vi nu 19 kunder
i sen uppskalning och i produktion.

· Försäljningen i Nordamerika t.o.m. Q3 är ca 10 gånger högre än
förra året.

· Marknadspositionen i Östeuropa fortsätter att förstärkas med ett
flertal kunder som närmat sig produktionsskala eller skalar upp sin
produktion.

· Vi har erhållit beslut om en finansiering på 250 KSEK för
marknadsutveckling i Asien från Tillväxtverket.

Viktiga händelser efter periodens utgång 30 september 2019

· Vi annonserade samarbetet med vår nya distributör i Kina, Gene
Co., 15 oktober. Med dem som distributör i Kina förstärker vi
väsentligt vår geografiska täckning i landet och kraft i
försäljningsprocessen.

· På vår hemsida http://www.bio-works.com/ ger vi löpande
uppdateringar om vad som händer i företaget.

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

Tredje kvartalet 2019 har präglats av god orderingång och försäljning.
Perioden är väsentligt bättre jämfört med Q3 2018. Responsen från nya
kunder som testar våra produkter är fortsatt mycket positiv.

Här följer en sammanfattning av de viktigaste händelserna under tredje
kvartalet 2019.

Ökad försäljning tredje kvartalet 2019. Bolagets försäljning under Q3
var 1 629 KSEK vilket är 147% högre än motsvarande kvartal förra
året. Även orderingången är noterbart högre (86 %). Tillväxten kommer
huvudsakligen från bolagets kunder som befinner sig i sen
uppskalningsfas och produktion. En utveckling som innebär att bolaget
ges en kvartalsvis jämnare och högre försäljning. Den starka
tillväxten av uppskalningskunder i Nordamerika syns tydligt i
försäljningssiffrorna som fram till och med Q3 är nästan 10 gånger
högre jämfört med förra året.

Fortsatt starkt inflöde av nya kunder. Bio-Works starka kundtillväxt
under Q3 ger bolaget en breddad kundbas, framförallt i Nordamerika
och Asien. Efter tredje kvartalet 2019 har bolaget 382 aktiva kunder
jämfört med 348 kunder efter andra kvartalet. Med stor sannolikhet
kommer vi överträffa årsmålet 400 aktiva kunder. Vi ser en fortsatt
bra utveckling bland våra kunder som befinner sig i
uppskalningsfaserna och produktion. Bolaget har efter tredje
kvartalet 55 kunder i uppskalningsfas. Bland dessa befinner sig 8
kunder i sen uppskalningsfas och närmar sig full produktion, där vi
per utgången av Q3 hade 11 kunder. Av dessa 11 kunder ingår en
producent av ett FDA-godkänt läkemedel med global försäljning.

Fortsatt god utveckling för WorkBeads affimAb. Under Q3 har flera
läkemedelsproducerande bolag börjat testa WorkBeads? affimAb. Data
som har publicerats visar ökad produktivitet och renhet vid
produktion av antikroppar. Den ökade renheten attraherar kunder i
tidig uppskalningsfas och kundtester visar att WorkBeads affimAb
adderar värde för kunderna. Med en tydlig differentiering, såsom
renhet, jämfört med konkurrenternas produkter är vår bedömning att vi
kommer att kunna ta marknadsandelar inom detta område.

Välpositionerade inför framtiden. Under 2019 fortsätter vi ambitiöst
arbetet att bredda vår kundbas geografiskt och ge stöd till våra
kunder i uppskalningsfas och produktion. I Östeuropa är utvecklingen
av dessa kundgrupper mycket god och vår marknadsposition förstärks
kontinuerligt. Asien och Nordamerika är allt viktigare för vår
försäljning och är de marknader där vi räknar med störst tillväxt de
närmaste åren. Försäljningsökningen i Nordamerika hittills i år är
särskilt tydlig (ungefär 10 gånger högre t.o.m. Q3 jämfört med
föregående år). Även prospekt- och kunduppbyggnaden är mycket god
vilket resulterar i återkommande större uppskalnings- och
produktionsorder. I Asien förstärker vi vår
distributionsorganisation, framförallt i Kina med en större och
starkare distributör för att öka vår förmåga att täcka hela landet.
Vi kommer även inom den närmaste tiden ta beslut om distributör för
Indien och ASEAN-länderna. Centralt har vi förstärkt resurserna för
prospektuppföljning (Inside Sales') med syfte att bättre kunna följa
upp allt fler kundkontakter och öka våra Key Account Managers tid för
kundmöten.

För Bio-Works är det av stor vikt att tidigt komma in i våra kunders
uppskalningsprojekt och säkerställa att våra produkter integreras i
produktionsprocessen. Då får vi långsiktigt stabil försäljning genom
den tröghet som finns för att byta leverantör i färdiga processer. Vi
förstärker nu försäljningsorganisationen globalt med ökad fokus mot
dessa kunder. I det arbetet ingår även att öka vår interna
bioprocesskompetens och med vårt utökade nätverk skapa ett
effektivare försäljningsarbete mot större läkemedelsbolag och
kontraktstillverkare.

Vi tackar för ditt förtroende och fortsätter vårt arbete för tillväxt
under 2019 och framåt.

Uppsala 18 oktober, 2019

Mats Johnson

VD, Bio-Works Technologies AB

För ytterligare information,

Mats Johnson, CEO, telefon +46 70 516 53 37. Bio-Works Technologies AB
(publ), Virdings allé 18, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 8 562 674
30, Fax +46 8 124 513 29, email: info@bio-works.com

Denna information är sådan information som Bio-Works Technologies AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s
marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades, genom
ovanståendes personers försorg, för offentliggörande 2019-10-18 kl.
13.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bio-works-technologies-ab/r/kvartalsrapport-f...
https://mb.cision.com/Main/16592/2935226/1125256.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.