Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

BioArctic: BioArctic: Alzheimer's Clinical Trials Consortium och Eisai meddelar att BAN2401 ska utvärderas i en klinisk stu...

Stockholm den 10 maj 2019 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:
BIOA B) meddelar idag att Alzheimer's Clinical Trials Consortium
(ACTC) och BioArctics partner Eisai har offentliggjort att
läkemedelskandidaten BAN2401 utvalts för utvärdering i en kommande
klinisk studie inom området sekundärprevention av Alzheimers sjukdom
(A45-studien). Studien kommer att genomföras med finansiering från
bland annat United States National Institute on Aging (NIA), vilket
är en del av amerikanska National Institutes of Health (NIH), och
Eisai.

ACTC, som är ett NIA-finansierat nätverk för kliniska prövningar med
35 primära studiecentra i USA, strävar efter att påskynda och utvidga
studier av behandlingar mot Alzheimers sjukdom och Alzheimerrelaterad
demens från presymptomatiskt stadium till svårare stadier av
sjukdomen. Nätverket grundades i december 2017 med
bidragsfinansiering från NIA. A45-studien leds av tre akademiska
huvudprövare, dr Paul Aisen från University of Southern California,
samt dr Reisa Sperling och dr Keith Johnson från Brigham and Women's
Hospital and Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School.

A45-studien kommer att inriktas på de prekliniska (presymtomatiska)
stadierna av Alzheimers sjukdom. Studien kommer att inkludera
deltagare med normal kognitiv förmåga eller lättare kognitiv störning
("clinically normal subjects"), med förhöjda nivåer av amyloid i
hjärnan och som löper hög risk att utveckla mild kognitiv störning
och Alzheimerrelaterad demens. A45-studien kommer att genomföras som
en global, dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad
multicenter-studie av en behandlingsregim bestående av en antikropp
mot amyloid-beta och en BACE-hämmare, för att förhindra kognitiv
försämring och påvisa effekt på biomarkörer för sjukdomsprogression
jämfört med placebo. I den aktiva armen får individerna först
amyloid-beta-antikroppen BAN2401 för att rensa amyloidinlagringar och
protofibriller av amyloid-beta från hjärnan. Därefter kommer de att
få underhållsbehandling med BACE-hämmaren elenbecestat i syfte att
minska produktion av amyloid-beta och förhindra förnyad uppkomst av
amyloida plack och protofibriller. Eisais läkemedelskandidat
elenbecestat är en BACE-hämmare (beta amyloid cleaving enzyme) som
utvecklas för behandling av Alzheimers sjukdom. A45-studien kommer
att inledas i början av 2020.

"Vi är glada över samarbetet mellan ACTC-konsortiet och Eisai för att
utvärdera BAN2401 som en möjlig behandling i ännu tidigare stadier av
Alzheimers sjukdom. Den av ACTC planerade kliniska studien kommer att
inkludera individer som har hög risk att insjukna, eller befinner sig
i ett mycket tidigt skede av sjukdomsförloppet", säger Gunilla
Osswald, VD, BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Jan Mattsson, CFO, BioArctic AB
E-post: jan.mattson@bioarctic.se
Tel: 070 352 27 72

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019, kl.
09.30 CET.

Om BAN2401
BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom
som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och
Eisai. BAN2401 har en unik bindningsprofil och binder selektivt till
de lösliga, toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som
anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom
och neutraliserar och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential
att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa
sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med
Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att
studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling
av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett
gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal avseende BAN2401.
En global bekräftande klinisk Fas 3-studie (med namnet Clarity AD)
med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår. Enligt
Eisai är målet att få studieresultaten för den primära
effektvariabeln under 2022.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai
BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring
utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av
Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och
kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i
december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende
antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj
2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om
marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för
Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för
BAN2401 i Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information,
besök gärna www.bioarctic.se.

Om Eisai Co., Ltd.
Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med
huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som "att i
första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de
fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder", vilket man kallar sin
"human health care" (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i
Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och
marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom
att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska
behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi
och neurologi.

Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring
av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med
Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som
omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika
intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och
beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för
att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling
strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations
behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna
erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd.,
besök gärna www.eisai.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic--alzheimer-s-clinical-t...
https://mb.cision.com/Main/9978/2810520/1042985.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.