Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-03

BioArctic: BioArctic får patentskydd i Europa för en medicinteknisk produkt för behandling av patienter med komplett rygg...

Stockholm den 3 oktober 2018 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:
BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket (EPO) har
tillkännagivit att man har beviljat bolagets patentansökan i Europa,
EP12815796.3, för en medicinteknisk produkt, vilken är en av
huvudkomponenterna i produktkandidaten SC0806. Produktkandidaten är
en kombination av en medicinteknisk produkt (implantat) och ett
läkemedel (FGF1) för patienter med komplett ryggmärgsskada.
Europapatentet, EP 2 787 900 B1, kommer att träda ikraft den 24
oktober 2018.

Patentet ger ett viktigt skydd för medicintekniska produkter för
behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada. Motsvarande
patent har tidigare beviljats i Kina och under 2018 i Australien, USA
och Japan. BioArctic har en aktiv patentstrategi som täcker alla
stora geografiska marknader, inklusive USA, Japan, Kina och Europa.

"Patentskyddet i Europa är i linje med BioArctics strategi att skydda
bolagets metoder och produkter genom patent. En klinisk Fas 1/2
studie med produktkandidaten SC0806 för behandling av patienter med
komplett ryggmärgsskada pågår för närvarande. Idag finns det ingen
effektiv behandling för dessa patienter. Vår ambition är att utveckla
SC0806 för att förbättra patienternas livskvalitet", säger Gunilla
Osswald, VD för BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 3 oktober 2018 kl. 14.30 CET.

Om SC0806
SC0806 är en ny produkt under utveckling för behandling för patienter
med komplett ryggmärgsskada. En klinisk Fas 1/2 studie med
produktkandidaten pågår för närvarande. Den första patienten
behandlades 2016. Produktkandidaten är en kombination av en
biodegraderbar medicinteknisk produkt och en läkemedelssubstans
(FGF1) utformad för att stödja nervregeneration över skadeområdet i
ryggmärgen.

Inklusionen av patienter till den första panelen av BioArctics
pågående studie slutfördes i april 2018. Då detta är en helt ny
behandling har patienterna inkluderats sekventiellt för att följa
effekt och säkerhet. Den sista patienten i den första panelen har
behandlats med SC0806 och därmed har inklusionen av patienter till
den första panelen av tre slutförts. Initiering av nästa panel pågår.
Varje panel består av sex patienter som behandlas med SC0806 och tre
kontrollpatienter. Behandlingen med SC0806 innefattar ett kirurgiskt
ingrepp. Detta följs av 18 månader av intensiv träning i ett
robotsystem för att stödja regenerering av nerver och återuppbyggnad
av muskler i den del av kroppen som drabbats av förlamning. Patienter
som behandlas med SC0806 erbjuds även möjligheten att delta under
ytterligare 12 månader i en förlängningsstudie.

SC0806 erhöll särläkemedelsklassificering (orphan drug designation)
2010 i EU och 2011 i USA, vilket ger bolaget 10 respektive 7 års
marknadsexklusivitet i Europa och USA.

BioArctic har fått finansiering från EU:s forsknings- och
utvecklingsprogram Horizon 2020 (Grant Agreement No. 643853) för att
genomföra en klinisk studie med SC0806.

Om ryggmärgsskada
En ryggmärgsskada inträffar när trauma eller sjukdom skadar ryggmärgen
och resulterar i partiell eller total förlamning. Incidensen varierar
mellan 12,7 och 44,3 per miljon invånare beroende på land.1 Omkring
40% av dessa patienter beräknas ha kompletta ryggmärgsskador.2
Patienter med kompletta ryggmärgsskador kräver livslång behandling
och vård, vilket innebär höga kostnader för sjukvården. De drabbade
är oftast unga personer. Skadan har liten påverkan på den förväntade
livslängden, men leder till stora utmaningar när de gäller att
upprätthålla en acceptabel livskvalitet. Efter en komplett skada har
patienten permanent förlust av funktion nedanför skadestället, med
förödande konsekvenser för livskvaliteten. Idag finns ingen effektiv
behandling för patienterna. Livstidskostnaden för en patient
uppskattas till cirka 3 miljoner MUSD.3

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ
forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av
stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga
globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och
Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av
fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala
läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och
utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq
Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se

1) Datamonitor, Stakeholder Opinions: Spinal Cord Injury, 2010.
2) NSCISC Annual Statistics report 2010.
3) Krueger et al., 2013.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-far-patentskydd-i-europa...
http://mb.cision.com/Main/9978/2634354/920364.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.