Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

BioArctic: BioArctic får patentskydd i Japan för en medicinteknisk produkt för behandling av patienter med komplett ryggm...

Stockholm den 19 mars 2018 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:
BIOA B) meddelar idag att det japanska patentverket har
tillkännagivit att man kommer att bevilja bolagets patentansökan i
Japan, 2014-545410, för en medicinteknisk produkt vilken är en av
huvudkomponenterna i produktkandidaten SC0806. Produktkandidaten är
en kombination av en medicinteknisk produkt (implantat) och ett
läkemedel (FGF1) för patienter med komplett ryggmärgsskada. Patentet
i Japan (från 2014-545410) kommer att beviljas och träder ikraft
senast den 13 april 2018.

Patentet ger ett viktigt skydd för medicintekniska produkter för
behandling av patienter med komplett ryggmärgsskada. Motsvarande
patent har tidigare beviljats i Kina och under 2018 även i Australien
och USA.

"Patentskyddet är i linje med BioArctics strategi att skydda bolagets
metoder och produkter genom patent. En klinisk Fas 1/2 studie med
produktkandidaten SC0806 för behandling av komplett ryggmärgsskada
pågår för närvarande. Idag finns det ingen effektiv behandling för
dessa patienter. Vår ambition är att utveckla SC0806 för att
förbättra patienternas livskvalitet", säger Gunilla Osswald, VD för
BioArctic.

BioArctic har en aktiv patentstrategi som täcker alla stora
geografiska marknader, inklusive USA, EU, Japan och Kina.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se (https://connect.ne.cision.com/)
Tel: 08 695 69 30

Christina Astrén, IR och Kommunikationsdirektör
E-post: christina.astren@bioarctic.se (https://connect.ne.cision.com/)
Tel: 070 835 43 36

Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 19 mars 2018, kl. 13.00 CET.

Om SC0806
SC0806 är en ny produkt under utveckling för behandling för patienter
med komplett ryggmärgsskada. En klinisk Fas 1/2 studie med
produktkandidaten SC0806 pågår för närvarande. Den första patienten
behandlades 2016 på Karolinska Universitetssjukhuset.
Produktkandidaten är en kombination av en biodegraderbar
medicinteknisk produkt och en läkemedelssubstans (FGF1) utformad för
att stödja nervregeneration över skadeområdet i ryggmärgen. Produkten
erhöll särläkemedelstatus (orphan drug) 2010 i EU och 2011 i USA,
vilket ger bolaget 10 respektive 7 års marknadsexklusivitet i Europa
och USA.

BioArctic har fått finansiering från EU:s forsknings- och
utvecklingsprogram Horizon 2020 (Grant Agreement No. 643853) för att
genomföra en klinisk studie med SC0806.

Om ryggmärgsskada
En ryggmärgsskada inträffar när trauma eller sjukdom skadar ryggmärgen
och resulterar i partiell eller total förlamning. Incidensen varierar
mellan 12,7 och 44,3 per miljon invånare beroende på land.1 Omkring
40% av dessa patienter beräknas ha kompletta ryggmärgsskador.2
Patienter med kompletta ryggmärgsskador kräver livslång behandling
och vård, vilket innebär höga kostnader för sjukvården. De drabbade
är oftast unga personer. Skadan har liten påverkan på den förväntade
livslängden, men leder till stora utmaningar när de gäller att
upprätthålla en acceptabel livskvalitet. Efter en komplett skada har
patienten permanent förlust av funktion nedanför skadestället, med
förödande konsekvenser för livskvaliteten. Idag finns ingen effektiv
behandling för patienterna. Livstidskostnaden för en patient
uppskattas till cirka 3 miljoner USD.3

1) Datamonitor, Stakeholder Opinions: Spinal Cord Injury, 2010.
2) NSCISC Annual Statistics report 2010.
3) Krueger et al., 2013.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för
bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i
både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie).
Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som
drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna
projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (STO:BIOA B).
www.bioarctic.se.
(http://file///C:/Users/christina.astren/Desktop/Pressmeddelande%20BAN240...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-far-patentskydd-i-japan-...
http://mb.cision.com/Main/9978/2474857/807477.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.