Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

BioArctic: BioArctic presenterar valberedning och offentliggör finansiell kalender 2018

Stockholm, den 9 november, 2017 - I enlighet med beslut vid årsstämman
i BioArctic AB (publ) den 31 maj 2017 ska ledamöterna i
valberedningen inför årsstämman 2018 utses genom att styrelsens
ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna enligt
Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2017 och ber
dem utse en representant vardera att utgöra valberedning. För det
fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot
av valberedningen ska ytterligare aktieägare tillfrågas intill dess
att valberedningen består av tre ledamöter.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2017, av Demban
AB, Ackelsta AB och Karolinska Development AB. Den sistnämnda ägaren
har dock valt att avstå sin plats i valberedningen till förmån för
Tredje AP-fonden, som är bolagets tredje största ägare efter den
ägarspridning som ägde rum i samband med att BioArctic börsnoterades
på Nasdaq Stockholm under oktober.

I valberedningen, vars uppgift är att till bolagsstämman 2018 lägga
fram förslag rörande stämmoordförande, styrelseledamöter,
styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode,
eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till
bolagets revisor samt förslag till principer för valberedningens
sammansättning, ingår:

Anki Dahlin, utsedd av Demban AB
Claes Andersson, utsedd av Ackelsta AB
Gunnar Blix, utsedd av Tredje AP-fonden

Valberedningen utser inom sig ordförande.

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 64,33
procent av aktierna och cirka 85,56 procent av rösterna i bolaget
(per den 31 oktober 2017).

Aktieägare som önskar lämna förslag till BioArctics valberedning kan
göra det via e-post till: ir@bioarctic.se (rubricera e-post med
"Valberedningen ) eller med brev till adressen: BioArctic AB, Att:
Valberedningen, Warfvinges väg 35, 112 51 Stockholm, senast den 15
mars 2018.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2018 samt på bolagets hemsida, www.bioarctic.se.

BioArctics årsstämma 2018 kommer att hållas tisdagen den 15 maj 2018,
kl. 17.00, i Stockholm. En begäran om att få ett ärende behandlat på
stämman ska ha inkommit senast den 6 april 2018 för att kunna tas in
i kallelsen.

Kommande informationstillfällen från BioArctic AB:

+---------------------------------------+-------------------------------+
|Bokslutskommuniké 2017 |20 februari 2018, kl. 08.00 CET|
+---------------------------------------+-------------------------------+
|Offentliggörande av årsredovisning 2017|vecka 17, 2018 |
+---------------------------------------+-------------------------------+
|Delårsrapport januari - mars 2018 |26 april 2018, kl. 08.00 CET |
+---------------------------------------+-------------------------------+
|Årsstämma 2018 |15 maj 2018, kl. 17.00 CET |
+---------------------------------------+-------------------------------+
|Delårsrapport januari - juni 2018 |23 augusti 2018, kl. 08.00 CET |
+---------------------------------------+-------------------------------+
|Delårsrapport januari - september 2018 |8 november 2018, kl. 08:00 CET |
+---------------------------------------+-------------------------------+

För mer information vänligen kontakta:
Jan Mattsson, CFO
Tel: 070 352 27 72
E-post: jan.mattsson@bioarctic.se

Christina Astrén, Head IR & Communications
Tel: 070 835 43 36
E-post: christina.astren@bioarctic.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2017 kl.
13.30 (CET).

Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med
fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga
biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en
potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic
fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort
medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för
bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i
både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie).
Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som
drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna
projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics
B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B).
www.bioarctic.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioarctic/r/bioarctic-presenterar-valberedning...
http://mb.cision.com/Main/9978/2386856/748909.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.