Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

BioArctic: Delårsrapport januari - september 2017

BioArctic noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap

Juli - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (1,2)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-10,2)
· Periodens resultat uppgick till -0,1 MSEK (-7,8)
· Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,12)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23,6 MSEK
(-9,8)

Januari - september 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 89,7 MSEK (11,2)
· Rörelseresultatet uppgick till 4,6 MSEK (-22,7)
· Periodens resultat uppgick till 3,3 MSEK (-17,4)
· Resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (-0,28)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -89,6 MSEK
(-30,5)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

· Alzheimers sjukdom: Den oberoende expertkommittén har utfört
ytterligare en interimsanalys och rekommenderade att fortsätta den
kliniska Fas 2b-studien med BAN2401 för patienter med tidig
Alzheimers sjukdom.

· Komplett ryggmärgsskada: Sedan augusti erbjuds patienter som
behandlats med SC0806 i den pågående Fas 1/2-studien en möjlighet
till 12 månaders ytterligare behandling i en förlängningsstudie.

· Den 1 augusti genomfördes en split 15:1 där antal aktier ökade
från 4 203 999 till 63 059 985.

· Den 18 september genomfördes en omstämpling av 33 599 989 aktier
av serie A till aktier av serie B.

· BioArctic höll extra bolagsstämma den 4 september. Stämman valde
tidigare styrelseledamot Wenche Rolfsen till ny styrelseordförande,
tidigare styrelseledamoten Ivar Verner valdes till vice ordförande
och Eugen Steiner invaldes som ny styrelseledamot. Lars Lannfelt,
tidigare styrelseordförande, kvarstår som styrelseledamot.

· BioArctic offentliggjorde sin avsikt om notering på Stockholm
Nasdaq den 13 september och offentliggjorde bolagets prospekt den 29
september.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Handeln med BioArctics B-aktie på Nasdaq Stockholm inleddes den
12 oktober.

· I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde
BioArctic 600 MSEK.

· Europeiska patentverket (EPO) godkände BioArctics patent för
läkemedelskandidaten BAN0805, en antikropp, för Parkinsons sjukdom.

Finansiell sammanställning

+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|MSEK | jul-sep| jul-sep| jan-sep| jan-sep| jan|
| | 2017| 2016| 2017| 2016| -dec|
| | | | | | 2016|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Nettoomsättning | 31,5| 1,2| 89,7| 11,2| 105,6|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Övriga intäkter | 2,8| 1,1| 8,7| 6,5| 39,1|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Rörelseresultat | 0,6| -10,2| 4,6| -22,7| 74,6|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Periodens resultat | -0,1| -7,8| 3,3| -17,4| 57,6|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Resultat per aktie, SEK ¹) ²) | 0,00| -0,12| 0,05| -0,28| 0,91|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Kassaflöde från den löpande | -23,6| -9,8| -89,6| -30,5| 675,1|
|verksamheten | | | | | |
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Kassaflöde från den löpande | -0,37| -0,16| -1,42| -0,48| 10,71|
|verksamheten per aktie, SEK ¹)| | | | | |
|²) | | | | | |
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Soliditet, % | 10,5%| 87,5%| 10,5%| 87,5%| 8,6%|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Avkastning på eget kapital, % | -0,2%| -8,2%| 5,3%| -17,5%| 68,1%|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Eget kapital per aktie, SEK ¹)| 1,02| 1,44| 1,02| 1,44| 0,96|
|²) | | | | | |
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Ingående antal aktier, st | 4 203 999|4 203 999|4 203 999|4 203 999| 4 203|
| | | | | | 999|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Aktiesplit 15:1 |58 855 986| 58 855| 58 855| 58 855|58 855|
| | | 986| 986| 986| 986|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Antal aktier ¹) ²) |63 059 985| 63| 63| 63 059|63 059|
| | | 059 985| 059 985| 985| 985|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+
|Antal aktier i medeltal ¹) ²) |63 059 985| 63| 63| 63 059|63 059|
| | | 059 985| 059 985| 985| 985|
+------------------------------+----------+---------+---------+---------+------+

1) Inga potentiella aktier förekommer varför det inte finns någon utspädningseffekt.
2) Jämförelsetalen har räknats om med anledning av split 15:1 som genomfördes den 1 augusti 2017.

VD:s ord
BioArctic befinner sig i stark utveckling. Hittills har året präglats
av höga förväntningar och entusiasm inför utvecklingen av bolaget och
projekten. Under perioden har ett intensivt arbete pågått tillsammans
med Carnegie och DNB inför BioArctics börsintroduktion på Nasdaq
Stockholm, parallellt med den dagliga verksamheten.

Vi är mycket stolta över det stora intresse som visats för BioArctic
under börsnoterings-processen. De många och spännande externa mötena
med potentiella investerare under denna tid har varit inspirerande.

Den första dagen för handel med BioArctics B-aktie var den 12 oktober,
vilket förstås var en historisk dag för bolaget. Det är med stor
glädje som vi välkomnar både nya och gamla aktieägare att delta i den
fortsatta utvecklingen av BioArctic i en publik miljö.

Bland BioArctics fem projekt för behandling av patienter med tidig
Alzheimers sjukdom ligger BAN2401, i samarbete med Eisai, i täten.
Resultaten från hela BAN2401 Fas 2-studien förväntas vara
tillgängliga senast under första halvåret 2019.

Tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet utvecklar
BioArctic en helt ny typ av verktyg för att bättre kunna
diagnostisera Alzheimers sjukdom, följa sjukdomsutvecklingen samt
objektivt mäta behandlingseffekten av läkemedel. Bolagets ambition är
att detta verktyg ska kunna användas både inom forskning,
läkemedels-utveckling och för kommersiellt bruk.

Forskningssamarbetet med AbbVie inom Parkinsons sjukdom har inneburit
att BioArctic har fått fler medarbetare, utökade resurser och
möjlighet att driva BAN0805-projektet betydligt snabbare mot kliniska
studier. I september deltog BioArctic i rundabordssamtal och
presenterade vetenskapliga data på den internationella konferensen
"20 years of alpha-synuclein in Parkinson's Disease and related
synucleinopathies: from the bedside to the bench and back to the
patient". Mötet ägde rum i Aten, Grekland. I oktober godkände det
Europeiska patentverket BioArctics europeiska patent för
läkemedelskandidaten BAN0805 avsedd för behandling av
neurodegenerativa sjukdomar, bland annat för Parkinsons sjukdom.
Patentet har tidigare beviljats på andra stora marknader, bland annat
USA, Japan och Kina.

Bolagets behandling för komplett ryggmärgsskada, SC0806, genomgår
kliniska prövningar i Fas 1/2 på specialistkliniker i Sverige och
förberedelser pågår för att inkludera kliniker i Finland, Estland och
Norge. Sedan augusti erbjuds patienter som behandlats med SC0806 i
den pågående studien en möjlighet till 12 månaders ytterligare
behandling i en förlängningsstudie.

Kapitalanskaffningen om 600 MSEK i samband med börsnoteringen kommer
att göra det möjligt för BioArctic att fortsätta utvecklingen av nya
innovativa behandlingar med målsättningen att förbättra
livskvaliteten för patienterna som är drabbade av neurodegenerativa
sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom och patienter
med komplett ryggmärgsskada. Vi ser fram emot de viktiga aktiviteter
vi har framför oss.

Gunilla Osswald
Verkställande direktör, BioArctic AB

Kontakt
För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30
Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72
Presentation
BioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på
engelska) för investerare, analytiker och media idag den 8 november
kl 9:30 - 10:30 (CET).

VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och
kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q3-2017
Telefonnummer från:
Sverige: 08 566 42662
Schweiz: + 41 225 675 548
Storbritannien: + 44 203 008 9801
USA: + 1 855 753 2235
Om BioArctic
BioArctic AB (publ) är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus
på sjukdomsmodifierande behandlingar och diagnostik för
neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons
sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett
ryggmärgsskada. Bolaget fokuserar på nya typer av behandlingar inom
områden med stort medicinskt behov.

Bolaget har hög vetenskaplig kompetens och erfarenhet av att utveckla
läkemedel från idé till marknad via medarbetare och nyckelkonsulter.
Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans
med de strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och
Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska
utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga
samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov
på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa
läkemedelsprojekt.

Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005.
Bolaget har ingått totalt tre forskningssamarbetsavtal och två
licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 "back-up". Det
totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 218 MEUR och därutöver
tillkommer royaltybetalningar. Hittills har utbetalats cirka 47 MEUR.
Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.