Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-18

BioGaia: BioGaia AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Kommentar från vd:
"Försäljningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 156
miljoner kronor, vilket var en ökning med 15 % jämfört med
motsvarande period föregående år. Det starka andra kvartalet, då
försäljningen till vår viktiga marknad Brasilien åter tog fart,
innebär att vi efter sex månader uppnått en försäljning på 297
miljoner kronor, en bruttomarginal på 75 % och ett rörelseresultat på
115 miljoner kronor. Vi är på rätt spår och fortsätter arbetet med
våra strategiska initiativ. Jag är också mycket glad att vi under
kvartalet startade dotterbolaget BioGaia Pharma AB med målet att ta
vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i den
forskning och utveckling som bedrivs i vår kärnverksamhet," säger
Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Andra kvartalet 2017
· Nettoomsättningen uppgick till 156,0 (136,0) miljoner kronor, en
ökning med 15 % (exklusive valutaeffekter 10 %).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 132,1
(106,7) miljoner kronor, en ökning med 24 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 23,0
(25,7) miljoner kronor, en minskning med 11 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 59,7 (53,4) miljoner kronor, en
ökning med 12 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 47,2 (38,6) miljoner kronor, en
ökning med 22 %.

· Vinst per aktie uppgick till 2,72 (2,22) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till -117,3 (-75,0) miljoner kronor.
Viktiga händelser under andra kvartalet 2017

· BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader.
· BioGaia startar dotterbolag för utveckling av probiotiska
läkemedel.

1 januari - 30 juni 2017

· Nettoomsättningen uppgick till 297,2 (269,9) miljoner kronor, en
ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 6 %).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 242,8
(214,8) miljoner kronor, en ökning med 13 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 49,5
(46,8) miljoner kronor, en ökning med 6 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 115,5 (104,7) ¹ miljoner kronor, en
ökning med 10 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 90,1 (77,3) ¹ miljoner kronor, en
ökning med 17 %.

· Vinst per aktie uppgick till 5,20 (4,46) ¹ kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till -39,8 (-35,4) ¹ miljoner kronor. Likvida
medel uppgick per den 30 juni 2017 till 202,6 (243,1) miljoner
kronor.

1) Exklusive före detta dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics
(IBT) AB som utdelades till aktieägarna i mars 2016.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjudes att delta
i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas
idag 18 augusti 2017 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i
konferensen ring 08 - 566 42 508. Telefonkonferensen kan även följas
https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q2-2017.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande
direktörens försorg, för offentliggörande den 18 augusti, 2017 kl
8.00.

För vidare information:
Axel Sjöblad vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Margareta Hagman vice vd, BioGaia AB, tel 08-555 293 00

BioGaia AB Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i
omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab-delarsrapport-1-januari--...
http://mb.cision.com/Main/3271/2328128/711000.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.