Du är här

2018-08-17

BioGaia: BioGaia AB - Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kommentar från vd:
"Det andra kvartalet blev ett mycket starkt kvartal med en tillväxt på
29 % (26 % valutajusterat) jämfört med andra kvartalet föregående år.
Tack vare god tillväxt i både barn- och vuxensegmentet nådde vi för
första gången över 200 miljoner kronor i försäljning. Geografiskt var
tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och
Americas. Samtidigt vill vi meddela att vi förutser betydligt lägre
royaltyintäkter från Nestlé, som en följd av den pågående
omförhandlingen av vårt royaltyavtal, som löper ut vid årsskiftet,
säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia.

Andra kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande
period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31
december 2017).

· Nettoomsättningen uppgick till 200,9 (156,0) miljoner kronor, en
ökning med 29 % (exklusive valutaeffekter 26 %).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 168,5
(132,1) miljoner kronor, en ökning med 28 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 32,1
(23,0) miljoner kronor, en ökning med 39 %.

· Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av tidigare
intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick till 72,9 (61,2) miljoner
kronor, en ökning med 19 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip
från och med 1 januari 2018, vilket innebär att
valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas
i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa
uppgick till -4,6 (+1,5) miljoner kronor. Vid oförändrade principer
hade rörelseresultatet ökat med 30 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 62,8 (47,2) miljoner kronor, en
ökning med 33 %. Exklusive omvärdering av tidigare
intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 18 %.

· Vinst per aktie uppgick till 3,62 (2,72) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till -133,9 (-117,3) miljoner kronor. I
kassaflödet ingår utdelning med 156,0 (130,0) miljoner kronor.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2018

· BioGaia ökar sitt ägande i MetaboGen till 62 %. (Se även viktiga
händelser efter andra kvartalets utgång.)

· Axel Sjöblad, tidigare vd, avslutade sin anställning. Isabelle
Ducellier blir ny vd från 5 november.

· Studie som visar att Lactobacillus reuteri minskar benförlust hos
äldre kvinnor publicerad i välrenommerade Journal of Internal
Medicine
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joim.12805).

1 januari - 30 juni 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 357,5 (297,2) miljoner kronor, en
ökning med 20 %. (Inga materiella valutaeffekter föreligger).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 300,2
(242,8) miljoner kronor, en ökning med 24 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 56,5
(49,5) miljoner kronor, en ökning med 14 %.

· Rörelseresultatet, exklusive omvärdering av tidigare
intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick till 129,1 (117,3) miljoner
kronor, en ökning med 10 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip
från och med 1 januari 2018, vilket innebär att
valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas
i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa
uppgick till -13,6 (+1,8) miljoner kronor. Vid oförändrade principer
hade rörelseresultatet ökat med 24 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 105,9 (90,1) miljoner kronor, en
ökning med 18 %. Exklusive omvärdering av tidigare
intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 10 %.

· Vinst per aktie uppgick till 6,14 (5,20) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till -94,1 (-39,8) miljoner kronor. Likvida
medel uppgick per den 30 juni 2018 till 215,5 (305,9) miljoner
kronor.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

· BioGaias royaltyavtal med Nestlé, avseende försäljningen av
mjölkpulver med Lactobacillus reuteri Protectis till barn över ett
år, löper ut vid årskiftet. Nestlé har meddelat att de vill
omförhandla royaltyavtalet. Förhandlingar återstår att avsluta men
det har framgått att Nestlé önskar begränsa omfattningen av avtalet,
vilket då kommer att medföra betydligt lägre royaltyintäkter.

· BioGaia förvärvar ytterligare 30% i MetaboGen för 27,8 miljoner
kronor. Ägarandelen uppgår då till 92% i MetaboGen.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta
i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas
idag 17 augusti 2018 kl. 9:30 med tillförordnad vd Sebastian
Schröder.

För att delta i konferensen ring 08 - 566 426 62 Telefonkonferensen
kan även följas på: https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q2-2018.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom den
tillförordnade verkställande direktörens försorg, för
offentliggörande den 17 augusti, 2018 kl 8.00

För vidare information:
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia AB, tel 08-555 293
00/070-994 58 74

Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33
BioGaia AB Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i
omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab---delarsrapport-1-januari...
http://mb.cision.com/Main/3271/2594461/892968.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.