Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-24

BioGaia: BioGaia AB - Delårsredogörelse 1 januari - 30 september 2018

Kommentar från vd:
"Tredje kvartalet blev ännu ett starkt kvartal med en tillväxt på 18 %
(10 % valutajusterat) jämfört med motsvarande period föregående år.
Ökningen drevs av försäljning av BioGaia Protectis droppar men även
av god tillväxt av BioGaia Prodentis tabletter. Geografiskt var
tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och
Americas. Värt att notera att försäljningen ökade starkt i USA och
att utrullningen av BioGaia Gastrus tabletter fortsätter med god
tillväxt. För den senaste 12-månadersperioden uppgick försäljningen
till 702 (584) miljoner kronor, en ökning med 20% (19%
valutajusterat)", säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia.

Tredje kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande
period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31
december 2017).

· Nettoomsättningen uppgick till 174,7 (147,7) miljoner kronor, en
ökning med 18 % (exklusive valutaeffekter 10 %).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 138,3
(111,1) miljoner kronor, en ökning med 24 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 36,0
(35,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 66,2 (53,8) miljoner kronor, en
ökning med 23 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med
1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster
hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet
(tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till 5,0 (0,2)
miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet
ökat med 14 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 51,4 (42,1) miljoner kronor, en
ökning med 22 %.

· Vinst per aktie uppgick till 2,97 (2,43) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till 44,3 (37,9) miljoner kronor.
Viktiga händelser under tredje kvartalet 2018

· I början av juli förvärvade BioGaia ytterligare 30 % i MetaboGen
för 27,8 miljoner kronor. Ägarandelen i MetaboGen uppgår därmed till
92%.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

· BioGaias dotterbolag MetaboGens första mikroorganismer är klara
att användas i en säkerhetsstudie.

1 januari - 30 september 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 532,2 (444,9) miljoner kronor, en
ökning med 20 % (exklusive valutaeffekter 16 %).

· Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 438,5
(354,0) miljoner kronor, en ökning med 24 %.

· Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 92,6
(85,2) miljoner kronor, en ökning med 9 %.

· Rörelseresultatet uppgick till 202,3 (171,1) miljoner kronor.
Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen,
uppgick rörelseresultatet till 195,3 (171,1) miljoner kronor, en
ökning med 14 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med
1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster
hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet
(tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till -8,7 (+2,0)
miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet
ökat med 21 %.

· Vinst efter skatt uppgick till 157,3 (132,2) miljoner kronor, en
ökning med 19 %. Exklusive omvärdering av tidigare
intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 14 %.

· Vinst per aktie uppgick till 9,10 (7,63) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

· Kassaflödet uppgick till -49,8 (-2,0) miljoner kronor. Likvida
medel uppgick per den 30 september 2018 till 257,5 (305,9) miljoner
kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta
i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas
idag 24 oktober 2018 kl. 9:30 med tillförordnad vd Sebastian
Schröder.

För att delta i konferensen ring 08 - 566 42 663. Telefonkonferensen
kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q3-2018.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen
lämnades, genom den tillförordnade verkställande direktörens försorg,
för offentliggörande den 24 oktober, 2018 kl 8.00

För vidare information:
Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia AB, tel 08-555 293
00/070-994 58 74

Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33
BioGaia AB Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i
omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab--delarsredogorelse-1-janu...
http://mb.cision.com/Main/3271/2652922/931912.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.