Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

BioGaia: BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari - 31 mars 2019

Kommentar från vd:
Försäljningen under första kvartalet ökade med 9 % (exklusive
valutaeffekter 2 %) jämfört med motsvarande period föregående år.
Försäljningen av produkter, det vill säga exklusive royaltyintäkter,
ökade med 19 % (exklusive valutaeffekter 11 %). Vår största produkt,
BioGaia Protectis droppar för spädbarn, ökade på samtliga marknader.
Vår vuxenportfölj med framför allt BioGaia Protectis tabletter och
BioGaia Prodentis tabletter växte med 54 % vilket är resultatet av en
fokuserad satsning på denna målgrupp. Försäljningen i Americas
minskade med 9 % vilket är en följd av kvartalsvariation.

Kostnaderna ökade med 28 % för huvudverksamheten (exklusive de
forskningsintensiva dotterbolagen BioGaia Pharma och MetaboGen)
vilket beror på strategiska satsningar för att accelerera framtida
tillväxt. Inklusive dotterbolagen ökade kostnaderna med 34 %. Den
högre kostnadsutvecklingen jämfört med försäljningsökningen gjorde
att rörelseresultatet minskade med 17 % jämfört med första kvartalet
2018. Jag ser naturligtvis inte detta som en bestående trend utan en
kortsiktig effekt av att vårt royaltyavtal med Nestlé förändrades vid
årsskiftet samtidigt som vi satsar kraftigt i verksamheten", säger
Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia.

Första kvartalet 2019
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande
period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31
december 2018).

Nettoomsättningen uppgick till 171,3 (156,6) miljoner kronor, en
ökning med 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %).

Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 133,6
(131,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %. Produktförsäljningen,
exklusive royaltyintäkter, inom Barnhälsa uppgick till 128,1 (114,5)
miljoner kronor, en ökning med 12 %.

Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 37,6
(24,4) miljoner kronor, en ökning med 54 %.

Rörelseresultatet uppgick till 46,4 (56,2) miljoner kronor, en
minskning med 17 %.

Vinst efter skatt uppgick till 35,6 (43,2) miljoner kronor, en
minskning med 18 %.

Resultat per aktie uppgick till 2,06 (2,49) kronor. Ingen
utspädningseffekt föreligger.

Kassaflödet uppgick till 29,3 (39,8) miljoner kronor. Likvida medel
uppgick per den 31 mars 2019 till 315,1 (285,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2019
Ny vegansk produkt, BioGaia Protectis kapsel, lanserad i Finland.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång
BioGaia lanserar BioGaia Osfortis - en ny produkt för att förebygga
benskörhet.

Studie som visar att BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter
med divertikulit publicerad.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta
i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas
idag 8 maj 2019 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i
konferensen ring 08 - 566 426 93. Telefonkonferensen kan också följas
https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2019.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för
offentliggöranden den 8 maj 2019, kl 8:00.

Senaste pressmeddelande BioGaia:
2019-05-06 BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med
divertikulit

2019-05-03 BioGaia lanserar BioGaia Osfortis - en ny produkt för att
förebygga benskörhet

2019-04-05 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)
För vidare information:
Isabelle Ducellier vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/070-994 58 74
Margareta Hagman, vice vd BioGaia AB, tel 08-555 293 00/0708-72 82 33

BioGaia AB Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00, Org. nr 556380-8723 www.biogaia.se

BioGaia är ett svenskt innovativt hälsoföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade
hälsofördelar. Produkterna säljs av lokala distributionspartners i
omkring 90 länder. Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ab-delarsredogorelse-1-janu...
https://mb.cision.com/Main/3271/2806079/1039315.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.