Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-12

BioGaia: BioGaia ingår nytt omfattande avtal med Nestlé

I februari 2012 sålde BioGaia licensrättigheterna att använda
Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättningar till
Nestlé under resterande patenttid. BioGaia erhöll 40 miljoner EUR i
betalning med löfte om ytterligare 10,8 miljoner EUR under perioden
2014 till 2017 under förutsättning att vissa milstolpar uppnåddes. En
första "milstolpe"-betalning på 3,6 miljoner EUR erhölls i februari i
år.

Nestlé och BioGaia önskar utöka och fördjupa samarbetet ytterligare
och har därför tecknat ett tilläggsavtal till det ursprungliga
avtalet från februari 2012.

Avtalet ger BioGaia royalty-intäkter på cirka 92 miljoner kronor
(cirka 10,4 miljoner EUR) under en treårsperiod, med början under
andra kvartalet 2014, mot att BioGaia genomför specifika kliniska
studier på barn. Utöver detta ska BioGaia för Nestlé utveckla nya
produkter inom helt nya områden. Denna utveckling omfattar både
prekliniska och kliniska studier samt produktutveckling. Om
utvecklingsarbetet blir lyckosamt ska dessa produkter tillverkas av
BioGaia och säljas till Nestlé.

Då BioGaia sedan tidigare planerat att genomföra flera av de nu
aktuella studierna innebär det nya avtalet en positiv
resultatpåverkan under treårs-perioden. Det är svårt att nu
fastställa resultateffekten, men företaget bedömer att den är
betydande. Utöver denna resultatpåverkan tillkommer eventuella
inkomster från försäljningen av framtida produkter.

Vidare innebär avtalet att BioGaia omedelbart kommer att erhålla de
kvarstående "milstolpe"-betalningarna på 7,2 miljoner EUR avseende
2012 års avtal. Dessa betalningar inklusive den "milstolpe"-betalning
som redan erhållits intäktsförs under innevarande kvartal.

- Vi är naturligtvis mycket nöjda med avtalet som ger oss ytterligare
finansiella resurser, resultatförbättringar och fina möjligheter att
utveckla ett antal mycket intressanta produkter åt Nestlé, säger
Peter Rothschild, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-02-17 BioGaia erhåller första delbetalningen av
tilläggsköpeskilling från Nestlé

2014-02-12 BioGaia AB Bokslutskommuniké 2013
2014-01-28 Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie
BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om
Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande
den 12 mars 2014 kl 08.00.

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer
probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter.
Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som
har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs
B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för
medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/biogaia-ingar-nytt-omfattande-avtal-...
http://mb.cision.com/Main/3271/9549903/219413.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.