Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

BioGaia: Ny studie visar att vanliga infektioner hos barn kan förebyggas

Friska förskolebarn har en betydligt lägre risk att drabbas av diarré
eller luftvägsinfektioner när de får ett dagligt tillskott av
Lactobacillus reuteri Protectis, visar en studie med 336 barn.

- Vår studie bekräftar tidigare publicerade data och bevisar att
förebyggande behandling med L. reuteri Protectis till friska barn
minskar antalet diarréer. Dessutom visade studien en minskning av
luftvägsinfektioner bland de barn som fått tillskottet, säger Pedro
Gutiérrez-Castrellón, chef för forskningsenheten för translationell
hälsa inom pediatrisk nutrition, sjukhuset General Dr Manuel Gea
González, Mexiko och professor i folkhälsa vid medicinska fakulteten
ULSA, Mexiko.

Färre sjukdagar med Protectis
Under den tre månader långa behandlingen hade barnen som fick
tillskott Lactobacillus reuteri Protectis 67 procent färre dagar med
diarré eller luftvägsinfektioner än barnen i placebogruppen.

När de blev sjuka var sjukdomstillfällena också kortare än i
placebogruppen; diarré förkortades med en dag och
luftvägsinfektionerna var tre dagar kortare jämfört med placebo.
Dessutom hade barnen som fick tillskott av Lactobacillus reuteri
Protectis färre dagar med feber, använde mindre antibiotika och hade
färre frånvarodagar från förskolan.

Friskare barn minskar kostnaderna
Mag-och luftvägsinfektioner hos barn leder också till avsevärda
kostnader för samhället; för att besöka läkare, för mediciner och
kostnader för frånvaro från skola och arbete. Genom att beräkna de
direkta kostnaderna visade forskarna att dagligt tillskott av
Lactobacillus reuteri Protectis minskade kostnaderna för både familj
och samhälle.

- Behandlingen visade sig vara kostnadseffektiv och därmed, både för
att minska sjukdom och ur ett ekonomiskt perspektiv, adderar denna
studie oberoende stöd till tidigare bevis för att dagligt
förebyggande tillskott av L. reuteri Protectis kan vara värdefullt
för familj och samhälle, tillägger Dr Gutiérrez-Castrellón.

Studien publicerades i den ansedda medicinska tidskriften Pediatrics
den 17 mars 2014
(http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2014/03/11/peds.2013...).

Fakta om studien finns via länken
(http://www.biogaia.se/sites/biogaia.se/files/Gutierrez_2014_Fakta-om-stu...).

- Detta är ytterligare en studie om visar att L. reuteri Protectis har
förebyggande effekter på vanligt förekommande infektioner. I flera
mogna marknader kan vi nu aktivt bredda våra
försäljningsansträngningar mot preventionsmarknaden, vilken
naturligtvis har en mycket större potential jämfört med marknaden för
att behandla ett tillstånd, säger Peter Rothschild, vd, BioGaia.

Nya resultaten bekräftar tidigare data
Flera studier har redan visat att Lactobacillus reuteri Protectis kan
minska risken för att drabbas av olika tillstånd. En studie från 2011
visade att Lactobacillus reuteri Protectis kunde förebygga diarré och
påverka längd och vikt hos barn i Indonesien (Agustina). 2005
publicerades en studie där Lactobacillus reuteri Protectis visades
minska risken för feber, infektion och behov av antibiotika. Barnen
som fått Protectis var friskare och hade färre sjukdagar än barnen
som fått placebo (Weizman). En svensk studie genomförd med anställda
på TetraPak visade att de som fått dagligt tillskott av Lactobacillus
reuteri Protectis hade färre sjukdagar (Tubelius, 2005).

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-03-12 BioGaia ingår nytt omfattande avtal med Nestlé
2014-02-17 BioGaia erhåller första delbetalningen av
tilläggsköpeskilling från Nestlé

2014-02-12 BioGaia AB: Bokslutskommuniké 2013
BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om
Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande
den 17 mars 2014 kl 09.00.

För mer information
Peter Rothschild, vd: 08 555 293 00

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer
probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter.
Produkterna är huvudsakligen baserade på Lactobacillus reuteri som
har probiotiska, hälsofrämjande, effekter. Moderbolaget BioGaia ABs
B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för
medelstora bolag. www.biogaia.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biogaia/r/ny-studie-visar-att-vanliga-infektio...
http://mb.cision.com/Main/3271/9552014/220861.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.