Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-24

BioInvent: Årsstämma i BioInvent International AB

Lund, Sverige - 24 april 2014 - BioInvent International AB (OMXS:BINV)

På BioInvents årsstämma den 24 april fattades beslut om att bemyndiga
styrelsen att emittera nya aktier. Samtliga styrelseledamöter
omvaldes av årsstämman.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen och moderbolaget samt att till
förfogande stående fritt eget kapital om 14 541 267 kr skulle
överföras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och respektive verkställande
direktör ansvarsfrihet, beslutade om omval av de ordinarie
styrelseledamöterna Björn O. Nilsson, Lars Backsell, Dharminder
Chahal, Lars Ingelmark, Jonas Jendi och Elisabeth Lindner. Årsstämman
omvalde även Björn O. Nilsson som styrelseordförande.

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med 400 000 kronor
till styrelsens ordförande och med 160 000 kronor till envar av
övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver
beslutades om arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande, om 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i
revisionsutskottet och om 20 000 kronor till envar av ledamöterna i
ett eventuellt ersättningsutskott. Arvode för utskottsarbete ska dock
inte utgå till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Slutligen bemyndigade stämman styrelsen att besluta om emission, med
eller utan avvikelse från företrädesrätten, av högst så många aktier
som motsvarar 15 procent av det registrerade aktiekapitalet, i syfte
att öka bolagets finansiella flexibilitet, att tillföra bolaget nya
ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag
eller verksamheter.

-- SLUT --

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget
F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och
Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Oredsson Björn O. Nilsson
VD och koncernchef Styrelseordförande
046-286 85 67 070-218 15 00
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Juridisk friskrivning
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 24 april 2014 kl. 12.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/arsstamma-i-bioinvent-internationa...
http://mb.cision.com/Main/583/9573801/236681.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.