Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-24

BioInvent: BioInvent beviljas patent i USA för BI-505 och ICAM-1 antikroppar som inducerar apoptos

Lund, Sweden - 24 juni, 2014 - BioInvent International AB (OMXS: BINV)
meddelar idag att företaget har beviljats ett patent i USA som
skyddar antikroppen BI-505, vilken initialt utvecklas i en fas II
studie för behandling av multipelt myelom. Patentet ger ett brett
skydd som omfattar alla apoptos-inducerande ICAM-1 antikroppar.

"Vi är mycket glada över att få detta viktiga patent beviljat i USA.
Det ger oss ett brett skydd för BI-505 som har selekterats med hjälp
av F.I.R.S.T™, vår unika utvecklingsplattform för antikroppar och
cellulära målstrukturer", säger Björn Frendéus, BioInvents Chief
Scientific Officer. "Att lyckas utveckla robusta läkemedelspatent är
en utmaning idag, eftersom en stor mängd målstrukturer redan är
kända. Detta patent är baserat på upptäckten av nya funktioner hos en
redan känd målstruktur och det visar på vår förmåga att identifiera
konkurrenskraftiga antikroppar och patentera med hjälp av vår
F.I.R.S.T™ plattform".

Bakgrundsinformation:

Om BI-505
Läkemedelskandidaten BI-505 är en human antikropp som binder specifikt
till celladhesionsproteinet ICAM-1 (också känt som CD54). Uttrycket
av ICAM-1 är förhöjt i tumörceller, vilket gör det till en lämplig
målstruktur för ett läkemedel. BI-505 har en ny mekanism som bygger
på induktion av programmerad celldöd (apoptos) hos myelomceller och
stimulerar patientens egna immunceller, makrofager, att attackera och
döda myelomceller. BI-505 har i flera djurmodeller visat sig mycket
effektiv att döda tumörceller och även mer effektiv än befintliga
läkemedel.

BI-505 har erhållit Orphan Drug status i både Europa och USA för
indikationen multipelt myelom. Detta ger BI-505 marknadsexklusivitet
inom multipelt myelom för ICAM-1 antikroppar upp till 10 år efter det
att marknadsgodkännande har getts. Antalet nydiagnostiserade
patienter med multipelt myelom i världen uppgår till mer än 40,000
per år.

Resultaten från en fas I studie av BI-505 på patienter med långt
framskriden multipelt myelom rapporterades i januari 2013. Studien
visade att BI-505 har en bra biverkningsprofil och även att 24% av de
svårt sjuka patienterna i de dosgrupper som erbjöds förlängd
behandling uppvisade stabil sjukdom i åtminstone två månader, vilket
indikerar en positiv effekt av BI-505. Optimal dos fastställdes i
enlighet med studieprotokollet och kommer att användas i framtida
kliniska studier.

Det finns potential att utveckla BI-505 både som monoterapi och som
kombinationsterapi. BioInvent avser att ta ett strategiskt beslut
gällande fortsatt klinisk utveckling tillsammans med en partner.

Om F.I.R.S.T™
Screeningsystement F.I.R.S.T™ är baserat på BioInvents n-CoDeR®
bibliotek och är en egenutvecklad, patenterad teknologi för att
"fiska" de antikroppar från biblioteket, som visar de mest lovande
egenskaperna i primära cancer eller immunceller och där
målstrukturerna är cellernas ytreceptorer.

Antikroppar kan utöva sin terapeutiska funktion genom att verka på
signalvägar för ligand-receptor (målstruktursbiologi) och genom
dynamisk påverkan av patientens egna immunförsvarsmekanismer mot
cancer (antikroppsbiologi). F.I.R.S.T™ möjliggör selektion av
antikroppar med hög affinitet och med de bästa funktionella
egenskaperna både med utgångspunkt från målstrukturs och
antikroppsbiologi under en tidig fas av
läkemedelsutvecklingsprocessen. F.I.R.S.T™ är en förkortning av
Functional Interrogation of Recombinant antibody librarieS for
Therapeutic candidates. n-CoDeR® biblioteket innehåller mer än 20
miljarder (2 x 10¹º) fullt humana antikroppsfragment med hög
diversitet. BI-505 är den antikropp, bland flera som har selekterats
med hjälp av F.I.R.S.T™, som har kommit längst i
utvecklingsprocessen.

Om BioInvent
BioInvent International AB, listat på NASDAQ OMX Stockholm (BINV), är
ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och
utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer. I bolagets
pipeline finns för närvarande tre produktkandidater för behandling av
cancer.

Bolagets har en unik kompetens att utveckla antikroppsbaserade
läkemedel från idé till sen klinisk fas. Screeningverktyget
F.I.R.S.T.TM och antikroppsbiblioteket n-CoDeR® är två patenterade
verktyg som möjliggör identifikation av relevanta humana antikroppar
och disease targets under discovery-fasen. Bredden och styrkan i
denna plattform utnyttjas också av partners som finansierar
utvecklingen av nya läkemedel och ger BioInvent rätt till
milstolpsersättningar och royalties på försäljning. Sådana partners
inkluderar Bayer Pharma, Daiichi Sankyo, Les Laboratoires Servier och
Mitsubishi Tanabe Pharma. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-18 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-beviljas-patent-i-usa-fo...
http://mb.cision.com/Main/583/9606608/259817.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.