Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

BioInvent: BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Viktiga framsteg i BioInvents immunterapeutiska projekt

Tredje kvartalet 2016, juli - september

· Nettoomsättning juli - september 2016 uppgick till 0,8 (1,7) MSEK.
· Resultat efter skatt juli - september 2016 uppgick till -29 (-23)
MSEK.

· Resultat efter skatt juli - september 2016 per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,10 (-0,14) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksam-heten och
investeringsverksamheten juli - september 2016 uppgick till -28 (-12)
MSEK.

Niomånadersrapport 2016, januari - september

· Nettoomsättning januari - september 2016 uppgick till 40 (5,9)
MSEK.

· Resultat efter skatt januari - september 2016 uppgick till -55
(-70) MSEK.

· Resultat efter skatt januari - september 2016 per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,51) SEK.

· Likvida medel per 30 september 2016 uppgick till 196 (51) MSEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten
januari - september 2016 uppgick till -54 (-63) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· BioInvent meddelade i juli 2016 att bolaget tecknat avtal med
Alligator Bioscience AB rörande processutveckling och tillverkning av
Alligators nya bispecifika antikropp ADC-1015. Avtalet förväntas
generera intäkter på drygt 20 miljoner kronor, varav majoriteten
under 2017.

· BioInvent meddelade i september 2016 att företaget beviljats
ytterligare patentskydd i Japan, Ryssland och Kina för BI-505. Dessa
patent omfattar användning av BI-505 för behandling av patienter som
tidigare har behandlats för cancer men som antingen inte har svarat
eller som senare har återfallit.

VD:s kommentar
"BioInvent fortsätter att uppnå viktiga framsteg i att genomföra sin
strategi att leverera nya och förbättrade immunterapeutiska läkemedel
till patienter och vi fortsätter att fokusera på att skapa
långsiktigt aktieägarvärde. Med tre av våra läkemedelskandidater i
kliniska prövningar, befinner sig nu BioInvent i en stark position.
Baserat på de prekliniska data som hittills genererats, tror vi att
de nya verkningsmekanismerna hos dessa antikroppar har potential att
ge tydliga positiva kliniska effekter för cancerpatienter.

En fas l/ll-prövning med BI-1206, som i första hand utvecklas för
behandling av kronisk lymfatisk leukemi och non-Hodgkins lymfom, har
nu öppnats och dosering av patienter förväntas börja inom kort.
BI-505 befinner sig för närvarande i en fas II-prövning för patienter
med multipelt myelom, en obotlig form av blodcancer. Dessutom
inleddes tidigare i år en fas l/ll studie med TB-403, från vårt
samarbete med Oncurious.

Vi gör också viktiga framsteg i vår banbrytande prekliniska forskning.
Denna forskning är fokuserad på att utveckla ett antal nya
antikroppar som modulerar aktiviteten hos tumörassocierade makrofager
och regulatoriska T-celler (TAM och T-reg), som hämmar kroppens
immunsvar mot tumörer.

Nya immunterapeutiska behandlingar mot cancer, till exempel
checkpoint-hämmare, har framgångsrikt visat sig förbättra
överlevnaden, om än hittills i relativt begränsade
patientpopulationer. Därför fokuserar läkemedelsindustrin på
kombinationsbehandlingar för att förbättra dessa resultat för fler
indikationer och för ett större antal patienter. Antikroppar som har
förmåga att modulera TAM och T-reg kan bidra till att ytterligare
stärka kroppens immunsvar mot cancer och därmed förlänga överlevnaden
för patienter som inte svarar på dagens behandlingar.

Också BioInvents samarbetspartners fortsätter att uppnå viktiga
utvecklingsmilstolpar. ThromboGenics planerar att starta en fas
l-studie med antikroppen THR-317 hos patienter som lider av
diabetiskt makulaödem. Enligt avtalet med ThromboGenics, har
BioInvent en ägarandel om 40%. Vi utvärderar, från BioInvents
perspektiv, hur vi på bästa sätt tar till vara på värdet av detta
program.

Med en spännande klinisk projektportfölj, betydande preklinisk
forskning, tillgång till omfattande erfarenhet av
läkemedelsutveckling och en god finansiell ställning har BioInvent
goda förutsättningar att leverera ett antal nya immunterapeutiska
läkemedel med potential att i hög grad förbättra prognosen för
patienter med cancer", säger Michael Oredsson, BioInvents VD.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson,
VD, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att
tillgå på www.bioinvent.com

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 oktober 2016 kl 08.40 CET.

BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på att utveckla
first-in-class och best-in-class antikroppsbaserade immunterapeutiska
läkemedel mot cancer. Bolagets två ledande kliniska program är
BI-505, i fas II mot multipelt myelom, och BI-1206, i fas I/II mot
non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. Dessa innovativa
antikroppar har utvecklats med hjälp av BioInvents egen
teknologiplattform, inklusive dess state-of-the-art
antikroppsbibliotek, n-CoDeR® och F.I.R.S.T™ för screening och
identifiering av antikroppar. BioInvent har också en egen anläggning
för produktion av antikroppar för forskning fram till kliniska
prövningar i sen fas. Bolaget har forskningssamarbeten med ledande
akademiska institutioner däribland Penn Medicine, Cancer Research UK
och University of Southampton. BioInvent genererar intäkter från sina
åtta globala samarbetsavtal, med bland annat Bayer Pharma, Daiichi
Sankyo, och Mitsubishi Tanabe Pharma.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/583/2107826/579544.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.