Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

BioInvent: BioInvent delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

BioInvent breddar utvecklingsprogrammet för BI-1206 med ny klinisk
studie

Tredje kvartalet 2017, juli - september

· Nettoomsättning uppgick till 7,1 (0,8) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -21 (-29) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,07 (-0,10) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till -30 (-28).

Niomånadersrapport 2017, januari - september

· Nettoomsättning uppgick till 31 (40) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -67 (-55) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,22 (-0,23) SEK.

· Kassaflöde från den löpande verksamheten och
investerings-verksamheten uppgick till -64 (-54) MSEK. Likvida medel
per 30 september 2017 uppgick till 163 (196) MSEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· BioInvent och ThromboGenics NV meddelade i juli 2017 att de enats
om att revidera sitt mångåriga avtal som omfattar utveckling av de
nya monoklonala PlGF-antikroppsprodukterna TB-403 och THR-317.
Ändringarna av det befintliga avtalet anpassas till respektive bolags
strategiska ambitioner och terapeutiska fokus.

· I september 2017 meddelade BioInvent att det japanska patentverket
utfärdat ett beslut om att det anser att bolagets första
patentansökan relaterat till den immunonkologiska antikroppen BI-1206
kan beviljas. Detta patent är betydelsefullt eftersom det täcker
användningen av företagets läkemedelskandidat BI-1206, och liknande
CD32b-antikroppar, i kombination med en CD19- eller CD20-antikropp,
som t ex rituximab, för behandling av cancer eller inflammatoriska
sjukdomar i vissa patientgrupper.

· BioInvent tillkännagav i oktober 2017 att Michael Oredsson avgår
som Vd för BioInvent den 31 december 2017. Michael Oredsson
tillträdde som Vd för BioInvent 2013 för att omstrukturera företaget
och fokusera på onkologi. Både styrelsen och Michael anser att det nu
är en bra tidpunkt för en förändring av ledarskapet, då företaget
alltmer övergår till att fokusera på forskning och klinisk
utveckling.

Vd:s kommentar
"Under det tredje kvartalet 2017 har BioInvent påbörjat förberedelser
för en klinisk prövning med BI-1206 i kombination med rituximab för
att undersöka dess potential i behandling mot aggressiva former av
non-Hodgkins lymfom och indolent lymfom. Vår hypotes är att BI-1206
kan förebygga utvecklingen av resistens mot rituximab, det läkemedel
som idag utgör standardbehandling i dessa patientgrupper. Ett
positivt utfall av denna studie, som är planerad att börja under
första halvan av 2018, skulle ytterligare stärka det kommersiella
intresset för vår unika antikropp BI-1206. Den nya studien kommer att
ge BioInvent en möjlighet att snabbare undersöka säkerhet för den
kombinerade behandlingen samt se tidiga tecken på patientrespons.

Vi är dessutom glada över att ytterligare stärka vår ledningsgrupp
genom att välkomna dr Andres McAllister som vår nye Chief Medical
Officer. Andres är specialistläkare i medicin och kirurgi från
Universidad del Rosario (Bogotá) och har en doktorsexamen från
Institut Pasteur/Université Paris. Han har forskat på immunterapi mot
cancer vid Pasteurinstitutet och vid University of California, San
Francisco. Andres kommer närmast från en position som Chief
Scientific Officer vid Debiopharm och har tidigare haft ledande
befattningar vid IDM och BioMérieux/Pierre Fabre.

Bolaget har meddelat att jag avgår som Vd för BioInvent den 31
december 2017. Utmaningarna i ett bioteknikföretag är många, men med
mycket kompetenta och hängivna medarbetare har arbetet varit väldigt
givande och stimulerande. Det har varit en förmån att få vara en del
av organisationen, men nu behöver bolaget mer vetenskaplig kompetens
i Vd-rollen. Jag kommer självklart fortsätta att följa bolaget",
säger BioInvents Vd, Michael Oredsson.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson,
Vd, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att
tillgå på www.bioinvent.com

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 oktober 2017 kl 8.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/583/2376198/742125.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.