Du är här

2017-05-17

BioInvent: BioInvent delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Bioinvent knyter till sig internationell expertis inom
läkemedelsutveckling

Januari - mars 2017

· Nettoomsättning uppgick till 13 (29) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till -22 (0,3) MSEK.
· Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick
till -0,07 (0,00) SEK.

· Likvida medel per 31 mars 2017 uppgick till 216 (41) MSEK.
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten
uppgick till -10 (1,5) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet och efter rapportperiodens
utgång

· I januari 2017 meddelade BioInvents partner ThromboGenics att de
första patienterna rekryterats till en klinisk fas II-studie med
THR-317 för behandling av diabetiskt makulaödem.

· BioInvent meddelade i april 2017 att Europapatentverket, EPO, har
utfärdat ett besked om att det avser bevilja företaget ett patent
relaterat till den immunonkologiska antikroppen BI-1206. Patentet
täcker användningen av företagets läkemedelskandidat BI-1206, och
liknande CD32b-antikroppar, i kombination med en CD19-, CD20- eller
CD40-antikropp för behandling av cancer eller inflammatoriska
sjukdomar i vissa patientgrupper.

VD:s kommentar
"I syfte att säkerställa en fortsatt effektiv och professionell
utveckling av BioInvents läkemedelsprojekt har bolaget förstärkt sitt
samarbete med ledande auktoriteter inom immunonkologi och
läkemedelsutveckling genom att etablera ett Scientific Advisory
Board, vilket höll sitt första möte i London den 14 maj. Fem
välrenommerade auktoriteter kommer under ledning av Martin Glennie,
professor vid University of Southampton, att bistå oss i utvecklingen
av framför allt våra prekliniska läkemedelsprojekt. Den vetenskapliga
höjden i bolagets projekt har varit en viktig förutsättning för att
attrahera dessa experter. En presentation av medlemmarna finns
tillgänglig på www.bioinvent.com.

Ett kvitto på att våra projekt har hög kommersiell potential erhölls i
slutet av förra året, då vi tecknade ett samarbetsavtal kring
tumörassocierade myeloida celler med Pfizer. Samarbetet är nu igång
och vi ser fram emot att bidra till framtagandet av nya läkemedel mot
en rad cancersjukdomar där behovet av förbättrad behandling är
betydande.

De kliniska prövningarna med läkemedelskandidaterna BI-1206 och TB-403
fortgick under kvartalet. Som tidigare meddelats förväntas de första
säkerhets- och dosresultaten från studien med BI-1206 kunna
presenteras under det första halvåret 2018. Under genomförandet av
studierna utvärderar oberoende säkerhetskommittéer kontinuerligt
antikropparnas säkerhetsprofil.

BioInvent erhöll i april 2017 en milstolpsbetalning på 0,5 miljoner
euro inom ramen för samarbetet med Mitsubishi Tanabe Pharma i samband
med godkännande av att starta en klinisk fas I-studie av en antikropp
som identifierats från BioInvents antikroppsbibliotek n-CoDeR®. Vi
kan dessutom konstatera att kontraktstillverkningen av antikroppar
vid vår produktionsanläggning i Lund fortsätter att lämna bidrag till
vår finansiella uthållighet", säger BioInvents vd, Michael Oredsson.

Kontakt
Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Michael Oredsson,
VD, 046-286 85 67, mobil 0707-18 89 30. Rapporten finns även att
tillgå på www.bioinvent.com

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 maj 2017 kl 11.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-delarsrapport-1-januari-...
http://mb.cision.com/Main/583/2267422/675652.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.