Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

BioInvent: BioInvent har ingått ett samarbets- och leveransavtal för en klinisk prövning för utvärdering av BI-1206 i k...

Lund, Sverige - 18 december 2019 - BioInvent International AB
("BioInvent" eller "Bolaget") (OMXS: BINV) meddelar idag att bolaget
har ingått ett samarbets- och leveransavtal för en klinisk prövning
med MSD, ett företagsnamn som tillhör Merck & Co, Inc., Kenilworth,
NJ, USA, om att utvärdera kombinationen av BioInvents BI-1206, en av
bolagets anti-Fc?RllB-antikroppar, och MSD:s anti-PD-1-terapi,
KEYTRUDA[®] (pembrolizumab), i en fas I/IIa-studie för patienter med
solida tumörer.

"Vi är mycket nöjda med att ha ingått detta avtal med Merck. Det
hjälper oss att bredda den kliniska utvecklingen av BI-1206 till
solida tumörer i kombination med ett av de mest kraftfulla och
framgångsrika immunonkologiska läkemedlen. Detta gör det möjligt för
oss att bygga vidare på nya prekliniska data som visar på BI-1206:s
förmåga att påverka en viktig mekanism bakom resistens mot
PD-1-inhibering", säger Martin Welschof, BioInvents vd.

Den kliniska fas l/lla-studien ska utvärdera läkemedelskombinationen i
patienter med avancerade solida tumörer, som tidigare behandlats med
anti-PD-1- eller anti-PD-L1-antikroppar. Det är en öppen, dossökande
multicenterstudie med konsekutiv kohort. BI-1206 prövas för
närvarande mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.

KEYTRUDA[®] är ett registrerat varumärke som tillhör Merck Sharp &
Dohme Corp., ett dotterbolag till Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ,
USA.

Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i
klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class
immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående
program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive
solida tumörsjukdomar. Tre prekliniska program i solida tumörer
förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets
validerade teknologiplattform F.I.R.S.T[TM] identifierar samtidigt
både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar
många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen
kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och
partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har
licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av
antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning.
För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
december 2019 kl. 8.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-har-ingatt-ett-samarbet...
https://mb.cision.com/Main/583/2993540/1163634.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.