Du är här

2018-09-03

BioInvent: BioInvent och grupp vid Lunds universitet publicerar artikel i Nature-tidskrift som påvisar betydelsen av BioInv...

Lund, Sverige - 3 september 2018 - BioInvent International AB (OMXS:
BINV) meddelar idag publicering av forskningsresultat som bekräftar
styrkan hos bolagets integrerade plattform för att hitta kliniskt
relevanta onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar.

Artikeln av BioInvents forskare i samarbete med professor Mats Ohlins
grupp vid Lunds universitet och kliniska forskare vid avdelningarna
för hematologi och onkologi vid Skånes universitetssjukhus,
publiceras idag i npj Precision Oncology, en ny webbtidskrift som
tillhör Nature Partner Journals. Artikeln har titeln "A platform for
phenotypic discovery of therapeutic antibodies and targets applied on
Chronic Lymphocytic Leukemia", och beskriver hur användning av det
fenotypbaserade verktyget F.I.R.S.T.™ möjliggör effektiv
identifiering av terapeutiska kombinationer av antikroppar och
målstrukturer.

Den bekräftar därmed att bolagets integrerade teknikplattform, med
antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och det unika utvecklingsverktyget
F.I.R.S.T.™, är intressant för forskning om kliniskt relevanta
onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar.

"Publiceringen av denna forskning i npj Precision Oncology är en
viktig bekräftelse av relevansen av BioInvents strategi för
läkemedelsutveckling", säger Björn Frendéus, Chief Scientific
Officer. "Forskningsresultaten stöder användningen av vår plattform
för flera olika celltyper, inklusive individuella patientceller,
vilket möjliggör utveckling av individuellt anpassade
antikroppsläkemedel. Vi ser också möjligheter till användning för
identifiering av antikroppar som har synergieffekter med befintliga
terapier, och att plattformen därmed har potential att ge upphov till
antikroppar som förbättrar behandlingen av många cancertyper."

Forskningen visade att när F.I.R.S.T.™ användes på cancerceller från
patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) upptäcktes antikroppar
och associerade målstrukturer med förbättrad cytotoxicitet jämfört
med standardbehandlingen som utgörs av den CD20-specifika antikroppen
rituximab. Förbättrad antikroppseffekt bekräftades in vivo med
användning av PDX-djurmodeller (Patient-Derived Xenograft-modeller)
som bibehåller tumörens känslighet eller resistens mot rituximab.
Forskningsresultaten identifierade Fc?RIIB som en lovande målstruktur
för antikroppar som binder direkt till KLL-celler, och detta stärker
bolagets pågående kliniska utveckling av den Fc?RIIB-specifika
antikroppen BI-1206 vid Fc?RIIB-positiva elakartade B-cells-tumörer.

Referens
Ljungars A, Mårtensson L, Mattsson J, Kovacek M, Sundberg A, Tornberg
U-C, Jansson B, Persson N, Kuci Emruli V, Ek S, Jerkeman M, Hansson
M, Juliusson G, Ohlin M, Frendéus B, Teige I and Mattsson M. A
platform for phenotypic discovery of therapeutic antibodies and
targets applied on Chronic Lymphocytic Leukemia npj Precision
Oncology DOI: https://doi.org/10.1038/s41698-018-0061-2

Om Nature Partner Journals
Nature Partner Journals är ett antal fritt tillgängliga
webbtidskrifter som ingår i gruppen Nature Research-tidskrifter, och
som publiceras av Springer Nature i samarbete med globala akademiska
institutioner, kompetenscentra, filantropiska finansiärer och
medlemsorganisationer. Nature Partner Journal tillämpar en modifierad
version av Natures redaktionella standarder, som sammanför starkt
redaktionellt ledarskap med ett publikationssystem av världsklass för
att leverera högkvalitativ, expertgranskad originalforskning till den
globala vetenskapliga världen.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas
I/II mot medulloblastom. BioInvent har en lovande preklinisk portfölj
baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot regulatoriska
T-celler och tumörassocierade myeloidceller. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och BioInvent arbetar
även tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland
University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine.
BioInvent har samarbetsavtal med Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och
Mitsubishi Tanabe Pharma, och genererar intäkter från tillverkning av
antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska
prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, CEO Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-och-grupp-vid-lunds-univ...
http://mb.cision.com/Main/583/2606980/901973.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.