Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-15

BioInvent: BioInvent och Oncurious samarbetar med amerikanskt forskningsnätverk för att påskynda fas I/IIa-prövning av TB-403

Lund, Sverige - 15 mars 2016 - BioInvent International (BINV) och
Oncurious NV meddelar i dag att de båda företagen inleder ett
samarbete med det amerikanska forskningsnätverket NMTRC
(Neuroblastoma and Medulloblastoma Translational Research
Consortium). Tillgång till NMTRC:s specialistkliniker förväntas
påskynda inklusion av patienter till den planerade kliniska fas
I/IIa-prövningen av antikroppen TB-403 för pediatriska patienter med
de sällsynta, livshotande cancerformerna medulloblastom, neuroblastom
och Ewings sarkom. De sista förberedelserna pågår nu för att starta
inklusion av patienter.

NMTRC är ett nätverk med 25 amerikanska forskningssjukhus,
utbildningssjukhus och andra medicinska enheter vars syfte är att
främja och leda forskningssamarbete och klinisk prövning av nya
behandlingsmetoder mot neuroblastom, medulloblastom och andra
barncancerformer. NMTRC har sitt säte på Helen DeVos Children's
Hospital i Grand Rapids, Michigan, USA.

Samarbetet med NMTRC är ett sista steg i BioInvents och Oncurious
förberedande arbete inför den kliniska fas I/IIa-prövningen av
TB-403.

TB-403 är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar
tillväxtfaktorn PIGF (placental growth factor). PlGF uttrycks i flera
typer av cancer, däribland medulloblastom, neuroblastom och Ewings
sarkom. Högt uttryck av PlGF-receptorn neuropilin-1 har visat sig
korrelera med sämre överlevnadsprognos i medulloblastom.

En studie publicerad i tidskriften Cell i februari 2013 (Cell, 152,
1065-76, 2013), påvisade för första gången den avgörande roll PlGF
har i hjärnan och att dess uttryck krävs för att medulloblastom ska
kunna växa och spridas. Studien grundar sig på preklinisk forskning
som bedrivits av professor Rakesh Jain från Massachusetts General
Hospital vid Harvard Medical School i Boston och professor Peter
Carmeliets forskningsgrupp vid VIB/ Katolska universitetet i Leuven.

Michael Oredsson, VD för BioInvent, säger: "Samarbetet med NMTRC:s
forskningsnätverk tillför projektet stor sakkunskap inom pediatrisk
onkologi och för oss ett steg närmare vårt mål att kunna erbjuda en
ny, riktad cancerbehandling för en patientgrupp vars medicinska behov
är enorma."

Patrik De Haes, MD, styrelseordförande för Oncurious NV, tillägger:
"Överenskommelsen med NMTRC ger Oncurious och BioInvent tillgång till
en mängd kliniker som är specialiserade på att behandla barn med
medulloblastom. NMTRC:s omfattande kliniska nätverk innebär en stor
fördel för oss i arbetet med att utveckla TB-403 till en ny, bättre
behandling för barn med medulloblastom, neuroblastom och Ewings
sarkom."

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB utvecklar immunonkologiska läkemedel. Med
ett av världens största antikroppsbibliotek och en unik,
egenutvecklad metod kan BioInvent identifiera optimala
angreppspunkter och antikroppar för behandling av olika tumörtyper.
BioInvent har också stor erfarenhet av och en egen anläggning för
processutveckling och produktion av antikroppar för kliniska studier.
Det gör det möjligt att initiera egna läkemedelsprojekt, men också
att förse ledande internationella läkemedelsföretag med effektiva
verktyg för deras läkemedelsutveckling. BioInvent har för närvarande
tre egna projekt i eller nära klinisk fas och samarbetsavtal med sju
globala läkemedelsföretag. Ytterligare information finns tillgänglig
www.bioinvent.com.

Om NMTRC
NMTRC (Neuroblastoma and Medulloblastoma Translational Research
Consortium) är en sammanslutning av 25 amerikanska universitets- och
barnsjukhus med säte vid Helen Devos Children's Hospital i Grand
Rapids, Michigan, USA, som erbjuder ett rikstäckande nätverk för
klinisk prövning inom barncancer. Studierna grundar sig på den
verksamhet som bedrivs av en grupp forskare med anknytning till olika
forskningsprogram för utveckling av nya behandlingsmetoder mot
neuroblastom och medulloblastom med hög risk.

NMTRC:s uppgift är att skapa ett rikstäckande samarbete mellan
forskare, onkologer och drabbade familjers ombud, med syfte att få
fram nya behandlingsmetoder för barn med recidiverande neuroblastom
och medulloblastom som kan förbättra livskvalitet och överlevnad. Mer
information om NMTRC finns på: http://nmtrc.org/

Om Oncurious NV
Oncurious NV är ett onkologiföretag inriktat på att utveckla
innovativa läkemedel för behandling av cancer hos barn. Oncurious är
ett joint venture mellan ThromboGenics och VIB, ett ledande institut
inom livsvetenskaplig forskning i Belgien.

Oncurious planerar att inleda den kliniska fas I/IIa-prövningen av
TB-403 för behandling av medulloblastom, en sällsynt, livshotande
hjärntumör som främst drabbar barn. BioInvent är utvecklingspartner
för den planerade kliniska fas I/IIa-prövningen av TB-403. Mer
information om Oncurious NV finns på www.oncurious.com

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska
offentliggöra enligt lagen omhandel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2016 kl.
7.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-och-oncurious-samarbetar...
http://mb.cision.com/Main/583/9934390/488635.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.