Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-03

BioInvent: BioInvent och Transgene presenterar data om BT-001, ett onkolytiskt virus som uttrycker en anti-CTLA4-antikropp,...

· Onkolytisk virusdesign och prekliniska data presenteras på ESMO
TAT, IO Summit Europe, Keystone Symposium och AACR 2020

· Omfattande datapaket stödjer den inlämnade ansökan om en
first-in-human-prövning med BT-001.

Lund, Sverige och Strasbourg, Frankrike - 3 mars 2020 - BioInvent
International AB (publ) ("BioInvent") (OMXS: BINV), ett
bioteknikföretag inriktat på forskning om och utveckling av nya och
first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerimmunterapi,
och Transgene (Euronext Paris: TNG), ett bioteknikföretag som
designar och utvecklar virusbaserade immunterapeutiska medel för
behandling av cancer, meddelar idag att de kommer att presentera
prekliniska data för BT-001 på flera kommande vetenskapliga
konferenser under mars och april 2020.

Transgene och BioInvent har lämnat in den första ansökan om klinisk
prövning av BT-001, och en first-in-human-prövning väntas starta före
slutet av 2020 i Europa och USA.

BT-001 är ett multifunktionellt onkolytiskt virus som utvecklas i ett
samarbete mellan Transgene och BioInvent. Det är baserat på
Transgenes Invir.IO[®]-plattform och patentskyddade
VV\cop\TK-RR-onkolytiska virus med stor kapacitet. BT-001 har
konstruerats för att koda dels för en Treg-reducerande
anti-CTLA4-antikropp som härrör från BioInvents
n-CoDeR[®]/F.I.R.S.T?- plattformar, dels för cytokinen GM-CSF.

Både de onkolytiska och de anti-CTLA4-terapeutiska strategierna som
stödjer BT-001 har visat aktivitet i människa baserat på deras
förmåga att inducera en väsentlig förändring av tumörens mikromiljö
och antitumorala aktivitet. Sett till det kliniska landskapent skulle
BT-001 antingen kunna användas som monoterapi eller tillsammans med
immunterapeutiska standardbehandlingar som exempelvis
anti-PD1/anti-PD-L1-terapier.

"I prekliniska modeller har BT-001 visat på fördelarna med sina
multipla verkningsmekanismer och på potential för en avsevärt bättre
tolerabilitet jämfört med de
anti-PD-1/anti-CTLA4-kombinationsterapier som är tillgängliga idag",
säger BioInvents Chief Scientic Officer, Ph.D. Björn Frendéus. "Vi
tror att potentialen i att kombinera anti-CTLA4, anti-PD-1/PD-L1 och
onkolytisk immunterapi skulle kunna förändra behandlingen av ett
flertal solida tumörer, och vi ser fram emot att studera BT-001 i
denna first-in-human-prövning, med planerad start före årets slut."

"Med BT-001 avser vi kombinera Transgenes kraftfulla onkolytiska virus
med lokal produktion av en hög koncentration av en
anti-CTLA4-antikropp. Vi tror att BT-001 kommer att ha en förbättrad
tolerabilitet tack vare sin förmåga att producera höga halter av
antikroppen i tumören och mycket låga systemiska koncentrationer. Med
detta nästa generations onkolytiska virus hoppas vi kunna visa att vi
kan öka den antitumorala aktiviteten utan att utsätta patienter för
onödiga biverkningar", tillägger Transgenes Chief Medical Officer,
MD, PhD, Dr. Maud Brandely.

De förestående presentationerna som behandlar BT-001 omfattar:

1. Poster-presentation på Immuno-Oncology (IO) Summit Europe, 9-12
mars 2020, London (Storbritannien)

- "BT-001, an oncolytic Vaccinia virus armed with a
Treg-depletion-optimized recombinant human anti- CTLA4 antibody and
GM-CSF to target the tumor microenvironment" presenteras av
Jean-Baptiste Marchand (Transgene).

- Datum: 11 och 12 mars 2020
- Plats: Poster Session C

2. Poster-presentation på Keystone Advances in Cancer Immunotherapy
Symposium, 22-26 mars 2020, Whistler (Kanada)

- "BT-001, an oncolytic vaccinia virus armed with a Treg-depleting
anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment"
presenteras av Monika Semmrich (BioInvent). Poster nr 3028.

- Datum: 25 mars 2020
- Plats: Poster Session 3

3. Poster-presentation på American Association for Cancer Research
(AACR) årsmöte, 24-29 april 2020, San Diego (USA)

- En poster har accepterats. Titel och sammandrag av postern kommer
att finnas tillgänglig på AACR:s webbplats den 24 mars 2020.

4. Muntlig presentation på ESMO Targeted Anticancer Therapies (TAT)
Congress, 2-4 mars 2020, Paris (Frankrike)

- "Antibody armed oncolytic viruses" (ID 42) som presenteras av Eric
Quéméneur (Transgene) vid en session med rubriken "Where next with
Oncolytics".

- Datum: 3 mars 2020
- Konferensen har ställts in på grund av coronavirusutbrottet.
Om BioInvent
BioInvent International AB (publ) (OMXS: BINV) är ett företag i
klinisk fas som identifierar och utvecklar nya och first-in-class
immunmodulerande, antikroppar för cancerterapier, med två pågående
program i klinisk fas l/ll för behandling av blodcancer respektive
solida tumörsjukdomar. Två prekliniska program i solida tumörer
förväntas ha gått in i kliniska studier före slutet av 2020. Bolagets
validerade teknologiplattform F.I.R.S.T[TM] identifierar samtidigt
både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar
många lovande nya läkemedelskandidater för att fylla på bolagets egen
kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och
partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har
licensavtal med flera läkemedelsföretag, samt från produktion av
antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning.
För mer information se www.bioinvent.com

Om Transgene
Transgene (Euronext: TNG) är ett börsnoterat franskt bioteknikbolag
som fokuserar på design och utveckling av riktade immunterapier för
behandling av cancer och infektionssjukdomar. Transgenes program
använder sig av viral vektorteknik med målet att indirekt eller
direkt döda infekterade celler eller cancerceller. Bolagets program i
klinisk fas är TG4001, ett terapeutiskt vaccin mot HPV-positiva
cancerformer, TG6002, ett onkolytiskt virus för behandling av solida
tumörer och TG4050, det första individualiserade terapeutiska
vaccinet baserat på myvac[®]-plattformen.

Med sin plattform Invir.IO[®] drar Transgene nytta av sin expertis
inom virusvektorer för att designa en ny generation av
multifunktionella onkolytiska virus. Ytterligare information om
Transgene finns på www.transgene.fr. Följ Transgene på Twitter:
@TransgeneSA (https://twitter.com/transgenesa)

För mer information, vänligen kontakta:
BioInvent:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

Transgene:
Lucie Larguier Media: Citigate Dewe Rogerson
Director Corporate Communications & IR David Dible/Sylvie Berrebi
+33 (0)3 88 27 91 04 + 44 (0)20 7638 9571
investorrelations@transgene.fr transgene@citigatedewerogerson.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Ideongatan 1
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Disclaimer - BioInvent
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Disclaimer - Transgene
Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden som är
förenade med ett flertal risker och osäkerhetsfaktorer, som skulle
kunna medföra att det faktiska utfallet kan komma att avvika
betydligt från det som förväntas. Om någon av dessa risker skulle
realiseras kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets
verksamhet, utsikter, finansiella situation, resultat,
tillsynsmyndigheters godkännande av utvecklingsfaser samt utveckling.
Bolagets förmåga att kommersialisera sina produkter är bland annat
beroende av följande faktorer: positiva prekliniska data kan
eventuellt inte förutsäga kliniska resultat på människor, framgångar
i kliniska studier, förmågan att erhålla finansiering och/eller
partnersamarbeten för tillverkning, utveckling och kommersialisering
av produkter samt marknadsföringsgodkännande från
tillsynsmyndigheter. För en beskrivning av risker och
osäkerhetsfaktorer som kan leda till att Bolagets faktiska resultat,
finansiella ställning, prestationer och måluppfyllelse skiljer sig
från de som nämns i dessa framtidsinriktade uttalanden, se avsnittet
Riskfaktorer ("Facteurs de Risque") i "Document de Référence" på
AMF:s webbplats (http://www.amf-france.org) eller på Transgenes
webbplats (www.transgene.fr). Framtidsinriktade uttalanden gäller
endast per det datum de görs och Transgene förbinder sig inte att
uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden även om det senare
framkommer ny information.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvent-och-transgene-presenter...
https://mb.cision.com/Main/583/3051124/1204716.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.