Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

BioInvent: BioInvents partner Oxurion NV har rapporterat topline-resultat vid månad 3 från fas IIa-studie som utvärderar ...

Lund, Sverige - 20 augusti 2019 - BioInvent International AB:s (publ)
(OMXS: BINV) partner Oxurion NV har idag rapporterat topline-data
från en fas IIa-studie som utvärderar THR-317, en humaniserad
antikropp mot placental tillväxtfaktor (PlGF), i kombination med
anti-VEGF (ranibizumab), en antikropp riktad mot vaskulär
endotelcellstillväxtfaktor (VEGF), för behandling av diabetisk
makulaödem (DME).

· Kombinationsterapi visade inte på förbättring av synskärpan med
bästa korrektion (BCVA) för hela populationen vid månad 3.

· Viss förbättring av medelvärdet för BCVA vid månad 3 observerades
med kombinationsterapin i två förspecificerade subgrupper:

· patienter som svarade dåligt (eller inte alls) på tidigare
behandling med anti-VEGF

· patienter med dålig syn - baslinje-BCVA ?65 bokstäver.
· Topline-data bekräftar att THR-317 i kombination med ranibizumab
är säkert och tolereras väl.

Under 2017 erhöll Oxurion NV fullt och exklusivt ägande över THR-317
för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte
avser onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av
programmets ekonomiska värde.

För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 20 augusti
2019 (www.oxurion.com).

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för
cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande
i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi.
BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga
immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka
inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och
mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett
strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med
Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma.
BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade
anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer
information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioinvent/r/bioinvents-partner-oxurion-nv-har...
https://mb.cision.com/Main/583/2884595/1092573.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.