Du är här

2017-09-12

BioInvent: Det japanska patentverket avser bevilja BioInvents viktiga patent relaterat till den immunonkologiska antikroppe...

Lund, Sverige - 12 september 2017 - BioInvent International AB (OMXS:
BINV) meddelar idag att det japanska patentverket har utfärdat ett
beslut om att det anser att bolagets första patentansökan relaterat
till den immunonkologiska antikroppen BI-1206 nu kan beviljas.
Patentet kommer att utfärdas när vissa administrativa åtgärder, såsom
betalning av avgifter, vidtagits av BioInvent. Detta patent är
betydelsefullt eftersom det täcker användningen av företagets
läkemedelskandidat BI-1206, och liknande CD32b-antikroppar, i
kombination med en CD19- eller CD20-antikropp, som t ex rituximab,
för behandling av cancer eller inflammatoriska sjukdomar i vissa
patientgrupper.

Detta blir det tredje patentet att beviljas inom denna patentfamilj,
efter patenten som beviljats i Australien och av Europapatentverket.
Det finns dessutom motsvarande patentansökningar under behandling i
andra länder.

Bakgrundsinformation:

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och
utveckling av nya och first-in-class immunreglerande antikropparför
cancerbehandling. Bolagets kliniska program är BI-1206, för
närvarande i fas I/II mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi, och TB-403, i samarbete med Oncurious, för närvarande i fas
I/II mot medulloblastom. BioInvent har en spännande preklinisk
portfölj baserad på nya immunmodulerande antikroppar riktade mot
regulatoriska T-celler (T-reg) och tumörassocierade myeloidceller. I
december 2016 undertecknade bolaget ett strategiskt
forskningssamarbete med Pfizer Inc. BioInvent arbetar även
tillsammans med ledande akademiska institutioner, däribland
University of Southampton, Cancer Research UK och Penn Medicine.
BioInvent genererar intäkter från globala samarbetsavtal, med bland
annat Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma, samt
från den egna anläggningen för produktion av antikroppar för
forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer
information se www.bioinvent.se

För mer information, vänligen kontakta:
Michael Oredsson
VD och koncernchef
046-286 85 67
0707-16 89 30
michael.oredsson@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
info@bioinvent.com
www.bioinvent.com

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som
utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden.
Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till
sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på
detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som
skrivs i detta pressmeddelande.

Denna information är sådan information som BioInvent International AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12
september 2017 kl. 17.15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioinvent/r/det-japanska-patentverket-avser-be...
http://mb.cision.com/Main/583/2345359/721662.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.