Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BioInvent International AB Delårsrapport januari - september 2021

“BioInvents interna forskningsorganisation kombinerat med egen tillverkning ger ett ovärderligt stöd till de kliniska projekten och underlättar arbetet med hela vår nuvarande portfölj. Att vi har dessa funktioner integrerat i bolaget och samtidigt är världsledande inom området, gör att vi kan utveckla nya behandlingar för patienter som lider av allvarliga cancersjukdomar. Den solida balansräkningen och våra starka, lojala aktieägare hjälper oss att nå våra mål”, säger Martin Welschof, BioInvents vd.

Händelser under kvartalet
• (R) BioInvent annonserade ett andra samarbets- och leveransavtal med Merck för att utvärdera BI-1808 i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) i patienter med avancerade solida tumörer.
• Emma Meurling började på Bioinvent som ny HR-direktör.

Händelser efter kvartalet
• BioInvent och Transgene meddelade att prekliniska data för BT-001, ett nytt onkolytiskt virus som levererar en anti-CTLA-4-antikropp för behandling av solida tumörer, kommer att presenteras vid den vetenskapliga konferensen SITC i november 2021.
• Nya data från fas 1/2a-studien av den ledande läkemedelskandidaten BI-1206 i non-Hodgkins lymfom (NHL) kommer att presenteras på ASH-konferensen (American Society of Hematology) den 11-14 december.
• Nytt produktionsavtal med CRUK för att producera ytterligare en batch anti-HER3-antikropp.
• Prof. Eggermont ny ledamot i BioInvents Scientific Advisory Board.

Finansiell information
Tredje kvartalet 2021
• Nettoomsättning 3,0 (16,3) MSEK.
• Resultat efter skatt -62,6 (-32,9) MSEK.
• Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -1,07 (-1,00) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -57,5 (-31,4).

Januari – september 2021
• Nettoomsättning 14,5 (48,6) MSEK.
• Resultat efter skatt -199,7 (-104,9) MSEK.
• Resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning -3,79 (-4,00) SEK.
• Kassaflöde från den löpande verksamheten -170,1 (-91,8) MSEK. Likvida medel och långfristiga placeringar per 30 september 2021: 1 445,3 (642,1) MSEK.

Den fullständiga rapporten bifogas som pdf och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.bioinvent.se/investerare/#finansiellarapporter.

(R)= Regulatorisk händelse

Kontakter


Cecilia Hofvander
Senior Director Investor Relations
Tel: 046-286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com

Om oss


BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.
Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag, samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.

Bifogade filer


BioInvent Q3 SE Final

Författare MFN