Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

BIOINVENT: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -62,6 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -62,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-32,9).

Nettoomsättningen uppgick till 3 miljoner kronor (16,3).

Kassaflödet från den löpande verksamheten låg på -57,5 miljoner kronor (-31,4). Likvida medel och långfristiga placeringar uppgick per 30 september 2021 till 1.445 miljoner kronor (642).
Författare Direkt-SE