Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

BioInvent utser Alexander Eggermont till sitt vetenskapliga råd - en auktoritet inom immunterapi

  • Besitter omfattande expertkunskap inom cancerkirurgi, immunterapi och läkemedelsutveckling
  • Bidrar med värdefull kunskap när BioInvent ytterligare breddar den kliniska portföljen av cancerläkemedel

Lund, Sverige, den 25 oktober 2021 – BioInvent International AB ("BioInvent") (Nasdaq Stockholm: BINV) meddelade idag att Alexander Eggermont MD, PhD, en välmeriterad specialist inom immunterapiområdet, valts som medlem av bolagets vetenskapliga råd, Scientific Advisory Board.

Professor Eggermont är en internationellt erkänd auktoritet inom cancerkirurgi, immunterapi, melanom, sarkom samt för utveckling av cancerläkemedel. Han arbetar idag som Chief Scientific Officer vid Princess Máxima Center for Pediatric Oncology och är professor på avdelningen för Clinical & Translational Immunotherapy vid University Medical Center i Utrecht, Nederländerna. I Tyskland är han samordnare för Comprehensive Cancer Center Program på Deutsche KrebsHilfe och är strategisk rådgivare för German Cancer Research Instiute (DKFZ) i Heidelberg.

“Jag gläder mig åt att få välkomna Alexander Eggermont till BioInvent. Hans omfattande erfarenhet av immunterapi och utveckling av cancerläkemedel stärker vårt vetenskapliga råd ytterligare och kommer att vara värdefull när BioInvent fortsätter att bredda sin kliniska portfölj av förstklassiga, immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer. Vår portfölj omfattar idag tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska program," säger Martin Welschof, vd för BioInvent.

Professor Eggermont var tidigare generaldirektör för Gustave Roussy Comprehensive Cancer Center, Villejuif, Frankrike och professor i onkologi (Classe Exceptionelle) vid Paris-Saclay University, Frankrike. Professor i Surgical Oncology och gästprofessor vid International Networking in Cancer Research på Erasmus University MC, Rotterdam, Nederländerna. Han har en doktorsexamen i tumörimmunologi från Erasmus University med stipendium från National Institutes of Health's National Cancer Institute (NIH-NCI). Han har innehaft internationella positioner såsom President of the European Academy of Cancer Sciences, President of ECCO och President of EORTC.

De övriga högt värderade medlemmarna av BioInvents vetenskapliga råd är Mark Cragg, professor i experimentell cancerforskning vid medicinska fakulteten på University of Southampton, Stephen Beers, professor i immunologi och immunterapi vid medicinska fakulteten på University of Southampton, Falk Nimmerjahn, professor i experimentell immunologi och immunterapi vid Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg, Rienk Offringa, professor vid German Cancer Research Center och Alexander Rudensky, ordförande för det immunologiska programmet vid Sloan Kettering Institute.

Den främsta uppgiften för det vetenskapliga rådet är att ge BioInvent värdefull input under utvecklingen av nya antikroppsbehandlingar för olika typer av cancersjukdomar. I det vetenskapliga rådet samlas en bred sakkunskap inom antikroppsområdet och cancerimmunbiologi, vilken är relevant för utvecklingen av cancerläkemedel.

Om BioInvent
BioInvent International AB (Nasdaq Stockholm: BINV) är ett bioteknikföretag i klinisk fas, inriktat på att identifiera och utveckla nya immunmodulerande, first-in-class-antikroppar för cancerterapi. Bolaget har för närvarande tre läkemedelskandidater i fyra pågående kliniska fas 1/2-studier för behandling av hematologiska cancerformer och solida tumörer. Bolagets validerade, egenutvecklade teknologiplattform F.I.R.S.T™ identifierar samtidigt både målstrukturer och antikroppar som binder till dem, och genererar många nya, lovande läkemedelskandidater till bolagets egen kliniska utvecklingspipeline eller för ytterligare licensiering och partnerskap.

Bolaget genererar intäkter från forskningssamarbeten och har licensavtal med flera ledande läkemedelsföretag samt från produktion av antikroppar för tredje part i bolagets helt integrerade anläggning. För mer information se www.bioinvent.com. Följ BioInvent på Twitter: @BioInvent.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Hofvander, Senior Director Investor Relations
Telefon: 046 286 85 50
Email: cecilia.hofvander@bioinvent.com

BioInvent International AB (publ)
Org. nr.: 556537-7263
Besöksadress: Ideongatan 1
Postadress: 223 70 LUND
Telefon: 046 286 85 50
www.bioinvent.com

Bifogade filer


BioInvent utser Alexander Eggermont till sitt vetenskapliga råd - en auktoritet inom immunterapi

Författare MFN