Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Biolight: Årsredovisning 2013

(För fullständig årsredovisning, se bifogad fil)

Finansiellt

• Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 674 TSEK och uppgick till 8
287 TSEK (7 613)

• Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 1 422 TSEK och uppgick till
-8 832 TSEK (-10 254)

• Resultatet före skatt förbättrades för helåret med 1 388 TSEK och uppgick
till -8 692 TSEK (-10 080)

• Resultat per aktie för året uppgick till -0,06 kr (-0,10) och efter
utspädning -0,06 kr (-0,10)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för året förbättrades med 2 107
TSEK och uppgick till -8 360 TSEK (-10 467).

Operativt

• Bolaget har sålt fler utrustningar under 2013 än något år tidigare

• Animalmarknaden står för merparten av försäljningen vilket föranlett ökad
fokusering på denna marknad

• Bolaget har under hösten 2013 genomfört en revidering av affärsplanen. Denna
innebär en indelning i fyra affärsområden: Equine, Veterinary, Athlete och
Estetics. Av dessa är Athlete och Estetics att beteckna som helt nya

• Biolights varumärke har förstärkts och metoden är idag ett begrepp inom
hästsporten

• Animalmarknaden väntas växa genom satsning på veterinärkliniker och utökning
inom hästsporten med egen säljkår

• Bolaget har erhållit godkännande från FDA genom ett 510(k) inom ramen för
fysioterapi.

• Studie på diabetiska fotsår visar på goda resultat. Resultaten är entydigt
positiva och väntas på längre sikt stärka bolagets möjligheter till ökad
försäljning.

---------------------------------------------------------------------------------------
|Koncernen (TSEK) 2013 2012 2011 2010 2009 |
|Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. |
|Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. |
|Rörelsekapital 3 195 13 447 5 435 2 646 2 780 |
|Balanslikviditet (ggr) 2 4 3 2 2 |
|Soliditet, % 61,0 75,6 62,4 50,5 48,2 |
|Investeringar i anläggningstillgångar 1 221 — 56 92 51 |
|Medelantal medarbetare 5 6 7 8 7 |
| |
|Aktiedata 2013 2012 2011 2010 2009 |
|Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,06 -0,10 -0,36 -0,41 -0,67 |
|Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,06 -0,10 -0,36 -0,41 -0,67 |
|Eget kapital per aktie (SEK) 0,03 0,10 0,09 0,10 0,16 |
|Börskurs vid årets slut (SEK) 0,30 0,14 0,50 1,00 2,34 |
|Genomsnittligt antal aktier (tusental) 137 019 99 872 36 108 22 337 15 492 |
|Antal aktier vid periodens slut (tusental) 137 028 137 006 61 480 27 922 19 146 |
---------------------------------------------------------------------------------------

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och
utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden har utvecklats utifrån att
läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av
pulserande ljus. Effekten blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad
syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används vid läkning av sår
och andra inflammatoriska tillstånd, samt för snabbare återhämtning efter
kraftiga muskelansträngningar. Behandlingen utförs utvärtes och är ett
icke-farmakologiskt komplement till traditionella behandlingsmetoder.

I stort sett hela kroppen kan drabbas av inflammationer som en följd av
sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra
typer av skador. Således är metoden användbar inom ett stort antal
specialistområden, inom både humanvården och veterinärmedicinen. Biolight®
används av veterinärer som tar snabb läkning och effektiv smärtlindring på
mycket stort allvar.

Att förse ett skadat område med ljusenergi under kontrollerade former, som
Biolight® gör, påskyndar kroppens läkningsprocess på ett naturligt och
skonsamt sätt.

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD, 0702-150111, E-post:par.olausson@biolight.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.