Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

Biolight: Årsredovisning 2014

(NGM: BIOL MTF)

Finansiellt

* Nettoomsättningen för helåret förbättrades med 4 229 TSEK och uppgick till
12 516 TSEK (8 287)
* Rörelseresultatet för helåret förbättrades med 5 911 TSEK och uppgick till
-2 921 TSEK (-8 832)
* Resultatet före skatt förbättrades för helåret med 5 919 TSEK och uppgick
till -2 773 TSEK (-8 692)
* Resultat per aktie för året uppgick till -0,01 kr (-0,06) och efter
utspädning -0,01 kr (-0,06)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för året förbättrades med 4 853
TSEK och uppgick till -3 507 TSEK (-8 360).

Operativt

* Bolaget har sålt fler utrustningar under 2014 än något år tidigare
* Animalmarknaden står för merparten av försäljningen vilket föranlett ökad
fokusering på denna marknad
* Bolaget har under 2014 arbetat med fyra affärsområden: Equine, Veterinary,
Athlete och Estetics. Av dessa är Athlete och Estetics att beteckna som
helt nya. Marknadsbearbetning har främst skett inom affärsområdet Equine
* Biolights varumärke har förstärkts ytterligare och metoden är idag ett
begrepp inom hästsporten
* Animalmarknaden väntas växa genom satsning på hästsporten inom nya länder
med egen säljkår eller distributörer.

----------------------------------------------------------------------------------------------
| Koncernen (TSEK) 2014 2013 2012 2011 2010 |
| Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. |
| Rörelsekapital 15 897 3 195 13 447 5 435 2 646 |
| Balanslikviditet (ggr) 7 2 4 3 2 |
| Soliditet, % 87,8 61,0 75,6 62,4 50,5 |
| Investeringar i anläggningstillgångar 608 1 221 - 56 92 |
| Medelantal medarbetare 5 5 6 7 8 |
| Aktiedata |
| Årets resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,01 -0,06 -0,1 -0,36 -0,41 |
| Årets resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,01 -0,06 -0,1 -0,36 -0,41 |
| Eget kapital per aktie (SEK) 0,07 0,03 0,10 0,09 0,10 |
| Börskurs vid årets slut (SEK) 0,23 0,30 0,14 0,50 1,00 |
| Genomsnittligt antal aktier (tusental) 223 417 137 019 99 872 36 108 22 337 |
| Antal aktier vid periodens slut (tusental) 240 728 137 028 137 006 61 480 27 922 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Detta är Biolight

Biolight är ett medicintekniskt företag som säljer en egenutvecklad metod och
utrustning för avancerad ljusbehandling. Metoden har utvecklats utifrån att
läknings- och återhämtningsprocesser i levande vävnad stimuleras av
pulserande ljus. Effekten blir dämpad inflammation, ökad cirkulation, ökad
syretillgång och regenerering av vävnad. Metoden används vid läkning av sår
och andra inflammatoriska tillstånd, samt för snabbare återhämtning efter
kraftiga muskelansträngningar. Behandlingen utförs utvärtes och är ett
icke-farmakologiskt komplement till traditionella behandlingsmetoder. I stort
sett hela kroppen kan drabbas av inflammationer som en följd av
sjukdomsförlopp, kirurgiska ingrepp, överbelastning, förslitning eller andra
typer av skador. Således är metoden användbar inom ett stort antal
specialistområden, inom både humanvården och veterinärmedicinen. Biolight®
används av veterinärer som tar snabb läkning och effektiv smärtlindring på
mycket stort allvar. Att förse ett skadat område med ljusenergi under
kontrollerade former, som Biolight® gör, påskyndar kroppens läkningsprocess
på ett naturligt och skonsamt sätt.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, 08-622 52 70, 070-637 76 36,
E-post:jenny.carenco@biolight.se

(För fullständig årsredovisning, se bifogad fil)

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.