Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

Biolight: Biolights teckningsoptioner utnyttjade till 95 %, förstärker kassan med 11 miljoner

Styrelsen i Biolight AB beslutade den 20 april 2012, med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 17 april samma år, att utge högst 86 071 966
teckningsoptioner. I samband med nyemissionen 2012 utgavs 75 525 906
teckningsoptioner (BIOL MTF TO1). Villkoren innebar att två (2)
teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 0,32
kronor från den 1 november 2012 till den 31 mars 2013. Styrelsen beslutade
den 15 februari 2013 att förlänga tiden för utnyttjande av
teckningsoptionerna till den 31 mars 2014.

Styrelsen beslutade den 8 januari 2014 att förlänga tiden för utnyttjande av
teckningsoptionerna till den 31 mars 2015. Under januari-februari 2014
genomfördes en företrädesemission vilket föranledde en omräkning av
teckningsoptionsvillkoren. Den omräknade teckningskursen fastställdes till
0,26 kronor per aktie (tidigare 0,32 kronor) där varje option gav rätt att
teckna 0,61 aktie (tidigare 0,50 aktie). Vid utgången av 2014 var 75 263 123
teckningsoptioner utestående.

Under första kvartalet 2015 utnyttjades 71 316 066 teckningsoptioner för att
teckna 43 502 742 aktier vilket tillförde bolaget totalt 11 310 713 kronor
före emissionskostnader, varav aktiekapitalet ökade med 2 610 164,52 kronor.
De nya interimsaktierna omvandlas till aktier den 5 maj. Totalt finns det 284
230 332 utestående aktier. Aktiekapitalet består av 17 053 819,92 kronor.

Av de ursprungliga 75 525 906 teckningsoptionerna har under åren 71 578 849
teckningsoptioner lösts in vilket är en utnyttjandegrad på 94,77 %. Totalt
har bolagets tillförts 11 352 495 kronor före emissionskostnader, varav 11
310 713 kronor under 2015.

Ökad omsättning första kvartalet 2015

Nettoomsättningen för första kvartalet 2015 förbättrades med 2 097 TSEK till 4
279 TSEK (2 182) och med 157 TSEK jämfört med fjärde kvartalet 2014 (4 122).

Kommande rapporttillfällen

Biolights styrelse har beslutat att övergå till halvårsrapportering. Nästa
finansiella rapport avser första halvåret 2015.

Halvårsrapport januari – juni 2015: 31 augusti 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2015: 29 februari 2016

Biolights finansiella rapporter publiceras på Biolights webbplats
www.biolightab.se.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Carenco, VD, 08-622 52 70, 070-637 76 36,
E-post:jenny.carenco@biolight.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.