Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-19

Bioservo Technologies AB (publ): Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2018

Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2018

Fjärde kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen ökade till 2,8 (2,6) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0
(-5,0) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,9 (-5,8) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -10,6 (-5,8) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,19
(-0,65) SEK

· Likvida medel uppgick per den 31 december till 25,6 (46,9) MSEK
Helåret i siffror

· Nettoomsättningen ökade till 6,7 (4,7) MSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -18,9
(-16,3) MSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -22,2 (-18,4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -27,9 (-19,3) MSEK
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,12
(-2,41) SEK*

· Likvida medel uppgick per den 31 december till 25,6 (46,9) MSEK
· Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska ske
* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Händelser under perioden

· Bioservo fick en order avseende Ironhand om 0,5 MSEK från en befintlig kund inom bilindustrin.
· En extra bolagsstämma beslutade om teckningsoptionsprogram för anställda och detta program fulltecknades.
· Bioservo tecknade distributionsavtal med Officine Ortopediche Rizzoli för Carbonhand i Italien.

Händelser efter perioden

· Bioservo stärker forskning- och utvecklingssamarbetet avseende Ironarm med Eiffage.

VD har ordet

Vi sammanfattar ett händelserikt år med lansering av Ironhand® samt
ett flertal nya projekt och samarbeten. Jag kan konstatera att
Bioservo är i en mycket inspirerande och intressant fas i
utvecklingen. Vi fokuserar nu dels på Assessments, riskbedömningar
för att minska ergonomiska problem, dels på fortsatt utveckling och
förbättring av Ironhand®. Arbetet med att introducera nästa version
av Ironhand® som innehåller genomgripande förbättringar förbereds
just nu, och förväntas vara redo för marknaden under slutet av andra
kvartalet 2019. Inom EU-projektet iHand förbereder vi en klinisk
studie för vår hälso- och sjukvårdshandske Carbonhand®, vilken
initieras under första halvåret 2019. Sammantaget ser jag med
tillförsikt på framtiden med en enorm potential för vår teknik inom
såväl industrin som inom hälso- och sjukvården.

19 februari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren
VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2019
cirka kl 08:30 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella
företag inom bland annat bil, flyg samt bygg- och
infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/bioservo-tec...
https://mb.cision.com/Main/15771/2744304/993696.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.