Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-17

Bioservo Technologies AB (publ): DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2017

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av
vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi
är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och
tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en
nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell
handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra
samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och
vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av
nästa år.

Andra kvartalet i siffror

· Nettoomsättningen minskade till 568 (767) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 684
(-2 033) TSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 121 (-2 309) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -5 964 (-2 352) TSEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,50)
SEK*

* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Första halvåret i siffror

· Nettoomsättningen minskade till 1 511 (1 619) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 341
(-4 985) TSEK

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8 043 (-5 531) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -8 930 (-5 620) TSEK
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,43 (-3,32)
SEK*

· Likvida medel uppgick per den 30 juni till 63,3 (3,9) MSEK
* Justerat för aktiesplit 5:1 under mars 2017

Viktiga händelser under kvartalet

· Uppmärksammad lansering av nya Carbonhand (uppdaterad version av
hälsovårdshandsken)

· Lansering av Bioservo App, som förenklar inställning för
individuella behov

· Samarbetet med GM och Airbus löper enligt plan
· Fortsatt ökande intresse för vår produkt från industrin
· Förstärkt organisation inom inköp/avtal/produktion samt inom
IT/data

· Notering på Nasdaq First North med första handelsdag den 22 maj
· Nyemission tillförde bolaget 64,4 MSEK före emissionskostnader om
7,4 MSEK

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

· Extra bolagsstämma den 7 juli 2017 där det beslutades att välja
Karin Ruiz till ledamot samt att ändra verksamhetsbeskrivningen i
bolagsordningen.

VD har ordet

Noteringen av Bioservos aktie på First North i maj och lanseringen av
vår nya Carbonhand i juni är två viktiga milstolpar för bolaget. Vi
är stolta över det breda intresset och tacksamma för våra nya och
tidigare ägares förtroende. I samband med noteringen gjordes en
nyemission, vilken ger oss rätt förutsättningar och finansiell
handlingsfrihet för fortsatt utveckling och expansion. Våra
samarbeten med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och
vi planerar att kommersialisera industrihandsken under inledningen av
nästa år.

Kista 17 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Landgren
VD
erik.landgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Certified Adviser

FNCA Sweden är Bioservos Certified Adviser

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies
AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2017 cirka
kl 08:30 (CET).

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som
kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en
globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara
kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för
att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med
nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både
rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för
professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat
tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General
Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt
aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/delarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/15771/2327461/710529.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.