Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

Bioservo Technologies AB (publ): Nyttan med Bioservo Technologies patenterade och prisbelönta SEM teknologi visas i vetensk...

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE
visar att Bioservo Technologies greppförstärkande handske kan
motverka försämring av handfunktion förknippad med åldrande.

I artikeln "Home rehabilitation supported by a wearable soft-robotic
device for improving hand function in older adults: A pilot
randomized controlled trial"* redovisas forskningsresultat som visar
att stöd av den mjuka robotikhandsken, antingen som ett hjälpmedel
eller som ett träningsredskap, kan vara ett lovande sätt att motverka
försämring av handfunktion förknippad med åldrande.

Den randomiserade, kontrollerade pilotstudien genomfördes inom ramen
för projektet ironHand och utvärderade effekten på funktionell
handfunktion av långvarig användning av den mjuka robotikhandsken
under dagliga aktiviteter jämfört med användning som ett
träningsredskap för hemmabruk.

Totalt 91 äldre vuxna med självupplevd nedsatt handfunktion deltog i
studien. De fördelades slumpvis på grupper för fyra veckors
användning av handsken, antingen för användning som hjälpmedel eller
som medicinskt träningsredskap, eller till en kontrollgrupp som inte
använde handsken. Alla deltagare genomförde tester av handfunktion
och greppstyrka före och efter studieperioden.

Gruppen som använde handsken som ett medicinskt träningsredskap
uppvisade en signifikant förbättring av greppstyrka efter fyra
veckors användning (p?0,039). Handfunktionen förbättrades i alla
grupperna, endast greppstyrkan ökade mer i den medicinska gruppen
jämfört med hjälpmedelsgruppen och kontrollgruppen. Inga signifikanta
korrelationer hittades mellan förändringar i funktion och användning
av handsken som hjälpmedel respektive medicinskt träningsredskap
(p?0,062). Deltagare i hjälpmedelsgruppen och träningsgruppen bedömde
nyttan med handsken som stor vid slutet av studieperioden.

"Dessa vetenskapliga bevis är mycket välkomna och stödjer visionen för
vår hälsovårdsprodukt Carbonhand®. Jag är glad att vår prisbelönta
SEM teknologi är föremål för en expertgranskad artikel i en
vetenskaplig tidskrift. Detta utgör en viktig milstolpe för Bioservo
som bolag", säger Petter Bäckgren, VD för Bioservo Technologies AB.

Studiens effektdata för det bärbara mjuka robotiksystemet möjliggör
fortsatt kommersialisering av hälsovårdsprodukten. Vetenskapliga
bevis är avgörande för att produkten ska kunna subventioneras inom
sjuk- och hälsovårdssystemen, både i Sverige och internationellt.
Denna studie kommer att utgöra basen för kommande vetenskapliga
forskningsprojekt och vara vägledade för den kliniska
utvecklingsstrategin.

* Radder B, Prange-Lasonder GB, Kottink AIR, Holmberg J, Sletta K, van
Dijk M, et al. (2019) Home rehabilitation supported by a wearable
soft-robotic device for improving hand function in older adults: A
pilot randomized controlled trial. PLoS ONE 14(8): e0220544.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220544

För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Om studien
Studien genomfördes inom ramen för projektet ironHand, som delvis
finansieras av programmet Active and Assisted Living (AAL)
(AAL-2013-6-134) via Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, ZonMw
(Nederländerna) och State Secretariat for Education, Research and
Innovation (Schweiz).

Roessingh Research and Development, ett stort vetenskapligt
forskningsinstitut fokuserat på rehabiliteringsteknologi och e-hälsa,
utvecklade studiemetodologin och genomförde den kliniska studien på
uppdrag av konsortiet som ledde projektet ironHand. www.rrd.nl.

SEM? teknologi
Bioservos SEM? teknologi (Soft Extra Muscle) är unik. Medan andra
robotiksystem under utveckling är tunga och styva, som ett skelett,
bygger SEM på en helt annan designprincip. Bioservo Technologies har
utvecklat två produkter baserade på denna teknologi,
hälsovårdsprodukten Carbonhand® och Ironhand® för industriella
tillämpningar inom tillverkning, byggnation och lager. Båda är
bärbara mjuka robotikhandskar utvecklade för att stödja greppstyrka.
När projektet ironHand startade kallades också hälsovårdsprodukten
ironHand, men idag är varumärket för denna produkt Carbonhand®.

Om Carbonhand®
Carbonhand är ett greppförstärkande hjälpmedel i form av en handske
som underlättar ett normalt rörelsemönster. Handsken adderar extra
styrka när behovet är som störst och förstärker handens styrka för
personer med nedsatt handfunktion.

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag
som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget
har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik,
bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra
kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för
personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo
Technologies på kommersialisering av bolagets produkter och
patenterade teknologier. De framtagna handskarna lämpar sig väl både
för rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte
för professionella användare inom industrin. Bolaget har tecknat
strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag
inom bland annat bil-, flyg- samt bygg- och infrastrukturindustrin.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan
forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska
Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies AB är ett svenskt
publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Stockholm. FNCA
Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se
(http://file:///C:/Users/Admin/Documents/På%20gång/Bioservo/info@fnca.se),
är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
Besök gärna www.bioservo.com
(http://file:///C:/Users/Admin/Documents/På%20gång/Bioservo/www.bioservo.com).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/bioservo-technologies-ab--publ-/r/nyttan-med-...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.