Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Biotage: Biotage AB (publ) Delårsrapport Januari-mars 2020

God tillväxt och starkt kassaflöde

Första kvartalet

· Nettoomsättningen uppgick till 277,3 MSEK (248,0), en ökning med
11,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till
jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 7,1 procent

· Rörelseresultatet ökade med 23,2 procent till 61,4 MSEK (49,8)
· Resultat efter skatt uppgick till 61,3 MSEK (47,5)
· Resultat per aktie var 0,94 SEK (0,73) före och efter utspädning
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 48,3 MSEK till
60,8 MSEK (12,5)

· Nettoskulden1) per den 31 mars var 27,5 MSEK (69,2)
· Likvida medel uppgick till 231,1 MSEK (185,9)
· Skulder till kreditinstitut var 109,6 MSEK (109,6)
· Den 2:e mars utsågs Lars Bäckman till tillförordnad CFO
· Den 17:e mars utsågs Annette Colin till ny CFO och hon tillträdde
tjänsten 1:e april

· Den 26:e mars meddelade Biotage att årsstämman skjuts upp till 4:e
juni 2020

· Den 17:e april meddelade Biotages styrelse att förslaget om
utdelning om 1,60 kronor per aktie dras tillbaks och istället
föreslås att ingen utdelning utgår i samband med årsstämman. Vidare
meddelade styrelsen att de ser en möjlighet att kalla till
extrastämma senare i år för att besluta om utdelning för 2019

1) Se definition sid 15-16

VD har ordet

Det är med blandade känslor jag lämnar Biotages rapport för årets
första kvartal. Coronavirus pandemin (COVID-19) påverkar oss alla. På
Biotage gör vi vad vi kan för att försöka erbjuda kunder, medarbetare
och samhället i stort en så säker miljö som möjligt. Moderna
teknologier för att mötas utan fysiska möten utnyttjas så långt det
går. Vi informerar om hur vi kan begränsa smittspridningen i enlighet
med rekommendationer från Världshälsoorganisationen (WHO) och andra
myndigheter. Samtidigt är jag väldigt stolt och tacksam över hur
Biotage lyckats leverera ett starkt första kvartal, både vad gäller
tillväxt och kassaflöde, under dessa utmanande omständigheter.

Americas visar på en stark försäljning under årets första kvartal. I
APAC är det Kina som har en stark inledning av året, särskilt
intressant att notera med tanke på omfattningen av spridningen av
coronaviruset under inledningen av året. Både USA och Kina visar
tvåsiffrig tillväxt i procent jämfört med motsvarande period
föregående år och utgör en allt större relativ del av Biotages
globala försäljning. Försäljningen i EMEA och Japan är inte
tillfredställande och dessa geografier når inte upp till nivåerna
från föregående år. Sydkorea och Indien fortsätter att öka
försäljningen med god tillväxttakt jämfört med föregående år.

Biotages Scale-up produkter (tidigare benämnt Industriella Produkter)
fortsätter att utvecklas väl och utgör nu 15 procent av kvartalets
omsättning. Övriga produktområden följer i stort tidigare fördelning.
Utbrottet av Corona pandemin har dock inneburit att Biotage fått
vidkännas såväl förskjutningar i försäljningen från kvartal ett till
kvartal två som utebliven försäljning.

Fördelningen av försäljningen mellan system och eftermarknadsprodukter
(förbrukningsvaror och service) är 44/56, en förbättring med två
procentenheter till fördel för eftermarknadsprodukter jämfört med
motsvarande period föregående år. Denna produktmix bidrar till en
förbättrad bruttomarginal som uppgick till 62,5 procent för kvartalet
(61,7). En allt större andel försäljning i USD bidrar också.

Även rörelsemarginalen, EBIT, förbättrades och uppgick för kvartalet
till 22,1 procent (20,1). I övriga rörelseposter ingår valutaeffekter
som har påverkat rörelsemarginalen, EBIT, positivt med 12,7 MSEK för
kvartalet (4,7), vilket ger en nettoeffekt om 8,0 MSEK för kvartalet.

Det är också väldigt uppmuntrande att veta att vi är en av många
leverantörer av produkter till företag och institutioner som
utvecklar metoder för behandling, analys och vaccin mot
coronaviruset. Hur kommande kvartal kommer att påverkas är ännu svårt
och för tidigt för att bilda sig en uppfattning om. Klart är att vi
kommer att se effekter och särskilt om denna situation blir
långvarig. Biotage har en stark finansiell ställning, men ett
utdraget förlopp kan dock förväntas påverka även finansiellt starka
bolag som Biotage negativt. Försämring av våra kunders finansiella
ställning kan också påverka vad gäller kundernas betalningsförmåga,
vilket kan leda till inte bara längre betalningstider, men också på
sikt kreditförluster. Det kan förväntas att även Biotage kommer att
ha ett utmanande andra kvartal. Eventuella negativa effekter är
framförallt beroende av hur utdraget i tiden corona pandemin blir.

Sedan jag tog över ledarskapet för Biotage har jag arbetat mycket
tillsammans med den befintliga organisationen som har tagit Biotage
fram till det framgångsrika företag det är idag, men också med att
identifiera områden där vi kan ytterligare förstärka organisationen.
Vi har gjort ett antal externa nyckelrekryteringar, Annette Colin
till positionen som CFO, Andreas Juhlin som President International,
Jon-Sverre Schanche som ny CSO, och Petra Duprez som global HR- och
hållbarhetschef. Tillsammans med kunskapen och erfarenheten från
Biotages sedan tidigare befintliga medarbetare, känner jag att vi nu
har en stark organisation och ledning som kan ta Biotages
framgångssaga vidare.

Uppsala april 2020Tomas Blomquist
VD och koncernchef

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 publiceras den 17 juli
2020.

Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 publiceras den 5 november
2020.

Bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 12 februari 2021.
Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på
Biotages hemsida.

Delårsrapporten för Biotage AB (publ) har avgivits av bolagets VD och
koncernchef Tomas Blomquist efter bemyndigande av styrelsen.

Uppsala den 28 april 2020

Tomas Blomquist
VD och koncernchef

För vidare information:

Tomas Blomquist, VD och Koncernchef
tel: 0705 23 01 63

Annette Colin, Finansdirektör
tel: 0703 19 06 76

Läsare som önskar ta del av årsredovisningen för 2019 kan hämta denna
från Biotages hemsida www.biotage.com, rekvirera från adress Biotage
AB, Box 8, 751 03, Uppsala eller info@biotage.com.

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28
april 2020 kl. 15:00 CET.

Kort om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, kontraktsforsknings- och
kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA,
Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka
460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat
på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/biotage/r/biotage-ab--publ-delarsrapport-janu...
https://mb.cision.com/Main/705/3099291/1238055.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.