Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Biotage: Delårsrapport  januari - mars 2014

Första kvartalet januari - mars 2014

· Koncernens nettoomsättning under det första kvartalet 2014 uppgick
till 113,7 MSEK (103,2) vilket är en ökning med 10,2 procent. Till
jämförbara valutakurser ökade omsättningen med 10,4 procent jämfört
med motsvarande kvartal 2013.

· Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (6,1)

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 8,1 MSEK (3,1)

· Resultat per aktie uppgick till 0,12 SEK (0,04)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,8 MSEK
(15,2)

· Nettokassan per den 31 mars uppgick till 87,4 MSEK jämfört med
85,0 MSEK den 31 december 2013

· Under kvartalet har 9 274 egna aktier förvärvats inom ramen för
det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman 2013. Den 31 mars
2014 hade Biotage ett innehav om totalt 5 146 883 egna aktier
förvärvade för 46,7 MSEK till ett genomsnittligt anskaffningspris om
9,07 SEK per aktie. Styrelsen har föreslagit årsstämman indragning av
de återköpta aktierna.

Kommentar av VD Torben Jörgensen

Biotage inleder 2014 på ett lika bra sätt som vi avslutade 2013. Vi
gör ett starkt första kvartal med en försäljningsökning med drygt 10
procent i såväl rapporterade siffror som till jämförbara
valutakurser. Jag är också nöjd med att vi ökar rörelseresultatet för
kvartalet med 55 procent till 9,5 MSEK jämfört med 6,1 MSEK
motsvarande period 2013.

Samtliga produktområden har utvecklats positivt i förhållande till
motsvarande period föregående år. Det är fortsatt vårt produktområde
Rening som bidrar mest till den goda försäljningsutvecklingen. Vi
ökade försäljningen av instrument inom detta område med 26 procent.
Industrial Resins fortsätter att utvecklas väl. Vi ser fler kunder
som ingår forskningssamarbeten med oss och en ökad försäljning av
produkter. Inte minst är detta fallet i Japan, där dessa produkter
bidrar till att vårt japanska dotterbolag levererar ett starkt
resultat för första kvartalet.

Försäljningen inom våra två mest betydelsefulla geografiska områden
sett till omsättning, Europa och USA, har utvecklats bra. Japan gör
också ett starkt första kvartal, vilket till viss del också kan
förklaras av att vårt första kvartal är Japans sista för det
finansiella året. Dessutom har en höjning av den japanska
omsättningsskatten från 5 till 8 procent trätt i kraft från och med
den 1 april, vilket påverkat vissa japanska kunderna att
tidigarelägga ordrar. Inom vår distributörsledda försäljning ser vi
vissa ljustecken även om det inte är en entydig trend. I Brasilien
och Indien begränsar försvagade inhemska valutor affärsmöjligheterna.
Kina gör också ett mindre bra kvartal. Vår direktförsäljning i Kina
är under omställning från kontraktsforskningskunder till akademiska
och statliga kunder, ett arbete som förväntas pågå hela året.

Fördelningen av försäljningen under kvartalet mellan system (43
procent) respektive förbrukningsvaror och service (57 procent) är
oförändrad i förhållande till föregående kvartal.

Bruttomarginalen uppgår till 54,3 procent för kvartalet och 55,6
procent för rullande 12 månader. Den för kvartalet relativt svagare
bruttomariginalen förklararas delvis av en stark systemförsäljning
inom produktområdet Rening.

Vi rapporterar en rörelsemarginal på 8,3 procent. Rullande 12 månader
uppgår rörelsemarginalen till 9,4 procent, en förbättring på 0,6
procentenheter jämfört med utgången av 2013.

För vidare information:
Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84
Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20

Informationen är sådan som Biotage AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 april 2014 kl. 15.00.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till
industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i
allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages
produkter används av bland annat myndigheter, akademiska
institutioner, läkemedels-och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret
ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina
och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 445 MSEK under
2013. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Hemsida:
www.biotage.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotage/r/delarsrapport--januari---mars-2014,c...
http://mb.cision.com/Main/705/9575721/238015.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.