Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-25

Biotech-IgG: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

Finansiell information

Hela rapporten kan laddas ner på www.biotech-igg.com. Siffror inom
parentes avser motsvarande period föregående år.

Resultatet i koncernen uppgick till -2 691 tkr (-1 012tkr).
Resultatet i moderbolaget uppgick till -2 455 tkr (-877 tkr).

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3 911 tkr (4 742 tkr).

Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 2 278 tkr (3 377tkr).

Resultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,01 kr) under andra
kvartalet 2017.

Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 6 771 tkr (1
622 tkr),

varav moderbolaget 5 533 tkr (809 tkr).
Resultatförsämringen är hänförlig till ökade personalkostnader och
mindre försäljning under årets första 6 månader samt engångskostnader
kopplade till besparingsprogrammet. Bolaget har även kostnadsförts
756 tkr i form av engångskostnader i anslutning till bolagets
besparingsprogram.

VDs kommentar

Som nyvald VD och koncernchef för Biotech-igG koncernen är det min
första rapport där jag får möjligheten att kommentera bolagets
utveckling, väsentliga händelser och resultat för de senaste 6
månaderna och bolaget har minst sagt haft ett händelserikt kvartal då
man både fått en ny huvudägare och en ny ledning.

Verksamheten har under många år gått med stora förluster. Med bärighet
på detta gick en grupp av bolagets aktieägare ihop för att kalla till
en extra bolagsstämma i juni och där

valdes även en ny styrelse samt jag som ny VD för Biotech-igG. Som ny
styrelse valdes Mats Andersson, Andreas Hag, Stefan Nyman, Aram Soma
och till styrelseordförande valdes Mats Andersson.

I samråd med den nya styrelsen genomlyste vi koncernen och därefter
togs beslutet att genomföra ett omfattande besparingsprogram vilket
kommer påverka bolaget resultat

positivt med minst 4,5 miljoner årligen.
Bolaget har haft en stor overheadkostnad samt en ekonomihantering som
är byggt för större företag än Biotech-IgGs nuvarande verksamhet.
Skall bolaget kunna uppvisa en

lönsamhet så måste kostnaderna anpassas till koncernens inkomster
därav genomfördes besparingsprogrammet.

Det är viktigt att påpeka att resultatet för januari till juni som
denna rapport återspeglar avser den tidigare ledningen och att de
förändringar som nya ledningen och jag har genomfört

inte kommer att synas förrän kvartal 3 och 4 år 2017.
Under kvartalet har även bolaget kostnadsförts 756 tkr i form av
engångskostnader som uppkommit i samband med bolaget nya
besparingsprogram.

Men bolagets kärnverksamhet är väldigt sund och vi ser en stor
potential att göra bolaget marknadsledande i Skandinavien inom
bolaget segment.

Under kvartal 3 kommer bolaget genomgå internutbildning i Danmark för
att effektivisera nuvarande administration samt rationalisera
nuvarande orderhantering. Detta kommer frigöra resurser så att
bolaget kan koncentrera sig på att öka försäljningen i både Sverige,
Norge och Danmark utan att markant öka bolagets
försäljningskostnader.

Bolaget kommer under innevarande kvartal att uppdatera sitt IT system
och förenkla bolagets nuvarande logistikhantering som kommer
underlätta för kunderna att göra tilläggsbeställningar.

Efter kvartalets utgång har bolaget tecknat sin första
försäljningsorder gällande T2 Biosystems och därutöver har nya kunder
visat intresse för T2 maskiner med dess tillhörande produkter, vilket
vi ser som mycket positivt.

Det är min och styrelsens bedömning att bolaget kommer kunna uppvisa
ett positivt rörelseresultat redan under Q4 2017 men det återstår
mycket arbete under kommande kvartal för att implementera alla
förändringar.

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax
046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotech-igg/r/delarsrapport-1-januari---30-jun...
http://mb.cision.com/Main/11599/2333127/713649.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.