Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-17

Biotech-IgG: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktie?garna i Biotech-IgG AB (publ), org nr 556529-6224, kallas h?rmed
till extra bolagsst?mma torsdagen den 17 mars 2016 kl 10.00 p? IDEON
Science Park, Beta-huset, Rum Black Silk, Scheelev?gen 17, 223 70
Lund. Aktie?gare som ?nskar delta i bolagsst?mman skall dels vara
inf?rd i den av Euroclear Sweden AB f?rda aktieboken den 11 mars
2016, dels anm?la sin avsikt att delta i bolagsst?mman till bolaget
senast den 14 mars 2016 kl 12.00 under adressen nedan eller per
telefon 046-12 37 40, fax: 046-12 37 60, e-mail: info@biotech-igg.com

?renden p? St?mman
1. Extra bolagsst?mmans ?ppnande samt val av ordf?rande f?r st?mman
2. Uppr?ttande och godk?nnande av r?stl?ngd
3. Val av justeringsm?n
4. St?mmans beh?righet
5. Godk?nnande av dagordning f?r st?mman
6. Beslut om minskning av aktiekapitalet f?r t?ckande av f?rlust
Styrelsen f?resl?r att st?mman beslutar enligt f?ljande:
Minskning av aktiekapitalet f?r f?rlustt?ckning.
Bolagets aktiekapital ska minskas enligt f?ljande:
a) ?ndam?let med minskningen ?r t?ckande av f?rlust.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 312 099,32 kronor.
c) Minskningen ska genomf?ras utan indragning av aktier.
Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med denna punkt
kan genomf?ras utan tillst?nd fr?n Bolagverket.

7. Beslut om minskning av aktiekapitalet och ?ndring av
bolagsordningen i samband h?rmed

Styrelsen f?resl?r att st?mman beslutar enligt f?ljande:
?ndring av bolagsordning ?4 ?ndras s? att aktiekapitalet ska utg?ra
l?gst 1 250 000 kronor och h?gst 5 000 000 kronor ist?llet f?r
nuvarande l?gst 1 875 000 kronor och h?gst 7 500 000 kronor.

Minskning av aktiekapitalet f?r avs?ttning till fritt eget
kapital.Bolagets aktiekapital ska minskas enligt f?ljande:

a) ?ndam?let med minskningen ?r avs?ttning till fritt eget kapital.
b) Bolagets aktiekapital ska minskas med 3 936 297,96 kronor.
c) Minskningen ska genomf?ras utan indragning av aktier.
Beslut om minskning av aktiekapitalet f?r avs?ttning till fritt eget
kapital f?ruts?tter att bolagets bolagsordning ?ndras. Beslut om
minskning av aktiekapitalet och ?ndring av bolagsordningen enligt
denna punkt f?ruts?tter och ?r beroende av varandra, varf?r styrelsen
f?resl?r att bolagsst?mman fattar ett gemensamt beslut om f?rslagen.

Beslutet att minska bolagets aktiekapital i enlighet med denna punkt
kan genomf?ras f?rst efter tillst?nd fr?n Bolagsverket eller allm?n
domstol. I h?ndelse av att tillst?nd inte erh?lls kommer ett beslut i
enlighet med punkt 7 inte att genomf?ras i n?gon del.

8. Styrelsen f?resl?r godk?nnande fr?n extra bolagsst?mman att
?verf?ra Bolagets SIRE-teknologi till BVT Technologies a.s. (BVT)
(Brno, Tjeckien).

?r 2010 tog Bolagets styrelse ett principbeslut att Biotech-IgG AB
inte skall fokusera p? utveckling av produkter med resurser inom den
egna organisationen. Biotech-IgG AB har d?rf?r uppr?ttat ett avtal
med BVT med f?ljande huvudsakliga villkor:

- SIRE-teknologin, innefattande immateriella r?ttigheter som patent,
varum?rken, och m?nster samt lager, produkter, dokumentation,
ritningar, tillverkningsutrustning och inventarier kopplade till
produktionen och SIRE-teknologin, ?verf?rs till BVT efter
bolagsst?mmans godk?nnande.

- Som betalning f?r SIRE-teknologin skall Biotech-IgG AB erh?lla en
royalty p? 10 % av nettooms?ttningen f?r existerande och framtida
produkter som kan h?nf?ras till SIRE-teknologin med en maximal
royalty p? 1 MEURO per ?r.

- Avtalets giltighetstid str?cker sig fram till ?r 2025.
Avtalet har signerats av BVT och Biotech-IgG AB skall enligt avtalet
signera detta inom 2 dagar fr?n extra bolagsst?mmans godk?nnande.

BVT Technologies a.s. (BVT) ?r ett privat f?retag baserat i Brno,
Tjeckien. BVT grundades av Dr Jan Krej?? ?r 2000 och arbetar med
kommersialisering av produkter baserade p? hans l?nga expertis inom
omr?dena f?r elektrokemiska sensorer och biosensorer. BVT utvecklar
och tillverkar ett brett sortiment av elektrokemiska sensorer,
enzymbiosensorer samt relaterad laboratorieutrustning, mjukvara och
annan teknisk utrustning. BVT kan leverera ett brett sortiment av
sensorer i olika kvantiteter. Kunderna ?r huvudsakligen forskare inom
akademisk forskning, forskningsinstitut eller industriella
laboratorier. Kunderna utf?r forskning och utvecklar teknologier som
anv?nds i nya produkter och applikationer inom medicinsk diagnostik,
f?rnyelsebar energi, materialtestning och forskningsomr?den.

SIRE? - Den av Biotech-IgG egenutvecklade och patenterade
biosensorteknikplattform f?r analys av biologiska molekyler i
komplexa provl?sningar som livsmedel, fermentationer, kroppsv?tskor
etc., vars r?ttigheter innehas av Biotech-IgG AB. SIRE? ?r en akronym
med f?ljande betydelse: Sensors based on Injection of the Recognition
Element.

9. St?mmans avslutande

Lund i februari 2016
Styrelsen
Handlingar
F?rslag till beslut j?mte ?vriga handlingar enligt 4 kap 4? ABL kommer
att h?llas tillg?ngliga hos Bolaget senast torsdagen 25 februari
2016.

Biotech-IgG AB, Odarsl?vsv?gen 50, 225 92 LUND, tel 046-12 37 40, fax
046-12 37 60,

Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.
Kontaktperson: Docent Dario Kriz, VD
Styrelseordf?rande: Dr Margareta Krook
Biotech-IgG ?r leverant?r av ett brett sortiment av h?gkvalitativa
produkter f?r sjukv?rdsdiagnostik samt f?r forskning, rutin- och
processapplikationer f?r LifeScience och livsmedelsindustrin.
Biotech-IgG koncernens vision ?r att bli den ledande Skandinaviska
distribut?ren av immundiagnostik och LifeScience produkter till
sjukv?rden som ?ven erbjuder egna produkter till en v?ldefinierad
kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och
utveckling.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biotech-igg/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma...
http://mb.cision.com/Main/11599/9916316/478473.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.