Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

BIOTEKNIK: ANOCCA TAR IN 400 MLN KR FRÅN KÄNDA INVESTERARE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det svenska bioteknikbolaget Anocca har tagit in 400 miljoner kronor i en finansieringsrunda med deltagare som Stefan Perssons Ramsbury Invest, Harald Mix, Robert Andreen, Mellby Gård och Robur Ny Teknik.

Bolaget har därmed hittills tagit in cirka 900 miljoner kronor för att finansiera arbetet med sin portfölj av T-cellsbaserade behandlingar mot cancer, autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner.

"Det är ganska unikt för Europa med ett sådant avancerat bolag som dessutom är byggt för skala. Vi har spännande år framför oss och är glada att vi fått in det nödvändiga kapitalet", säger Anoccas styrelseordförande och tidiga investerare Hans Stråberg i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Anocca, som grundades 2014 av dess nuvarande vd Reagan Jarvis och serieentreprenören Mikael Blomkvist, har i dagsläget nära 65 anställda och är verksamt i Södertälje. Företaget verkar i en tillverknings- och forskningsfacilitet på 5.000 kvadratmeter som Astra Zeneca lämnat och har efter lokalövertagandet utökat med ytterligare 3.000 kvadratmeter labbfaciliteter.

"Reagan Jarvis började kontakta folk och bygga företaget 2014 med 250 miljoner i seedkapital som Mikael Blomkvist tillhandahöll. 2019 hade vi en andra kapitalanskaffning och tog in ytterligare 250 miljoner kronor. Nu är vi ute ur en forskningsfas och behöver göra tre saker: det första är att bygga ut företaget och ta in mer folk, det andra att gå till klinik inom 18 månader, det tredje att fördjupa pipeline av tillgångar mot specifika tumörer", säger Hans Stråberg.

Anoccas team har enligt Reagan Jarvis utvecklat och operationaliserat teknologier som gör det möjligt att systematiskt ta fram så kallade TCR-T-behandlingar (TCR-modifierade T-cellsterapier). T-cellsreceptorer utrustar vissa typer av vita blodkroppar, så kallade T-celler, så att de kan känna igen och bekämpa cancerceller. Med Anoccas teknik tas T-celler fram som känner igen just de målmolekyler, antigener, som varje individs tumör uppvisar.

"Vår teknologi är attraktiv, eftersom den förenklar mycket komplex biologi och gör det möjligt att leverera fler terapier. Det är inte bara ett läkemedel. Vi har tillverkningskapacitet i huset men behöver bygga ut organisationen - stort fokus för kommande år är att bygga ut tillverkningskapaciteten", säger Reagan Jarvis.

Ett mål har varit att göra verksamheten industriellt skalbar och företaget har därför byggt en industrialiserad teknologiplattform med omfattande automatiserings- och programvaruverktyg.

Förberedelserna för kliniska försök har enligt Reagan Jarvis haft en viss fördröjning på grund av coronapandemin, men målet är att lämna in ansökan nästa år och att vara klar för kliniska test i slutet av nästa år.

Rekrytering av forskningspersonal har enligt vd:n varit relativt enkelt då världen använts som rekryteringsbas – företaget har i dagsläget 32 olika nationaliteter på lönelistan. Management i övrigt har man kunnat hitta i Sverige och vad gäller framtida labbpersonal är man med i ett lokalt program för att hitta sådan på plats i Södertälje.

Beträffande framtiden för bolaget ser Reagan Jarvis det som naturligt att framöver söka partnerskap med större läkemedelsbolag. Någon börsnotering är däremot inte aktuell den närmaste tiden.

"Vad gäller eventuell börsnotering kan vi konstatera att det passar oss bra att vara privatägda i det här läget", säger han.
Författare Direkt-SE