Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Biotie Therapies Oyj: BIOTIE POISTAA ADS-TODISTUKSENSA NASDAQ GLOBAL SELECT MARKETIN PÖRSSILISTALTA

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE
18.5.2016 klo 9.00

BIOTIE THERAPIES OYJ POISTAA AMERICAN DEPOSITARY SHARE -
OSAKETALLETUSTODISTUKSENSA NASDAQ GLOBAL SELECT MARKETIN PÖRSSILISTALTA

Biotie Therapies Oyj:n (Nasdaq Helsinki: BTH1V; Nasdaq: BITI) ("Biotie
") hallitus on 17.5.2016 päättänyt vapaaehtoisesti poistaa American Depositary
Share - osaketalletustodistukset ("ADS-todistukset
"), joista jokainen vastaa 80:tä Biotien tavallista nimellisarvotonta osaketta
("Osakkeet
"), NASDAQ Global Select Marketin ("NASDAQ US
") pörssilistalta.

Biotie toimittaa tänään kirjallisen ilmoituksen NASDAQ US:lle aikomuksestaan
poistaa ADS-todistukset pörssilistalta. Biotie uskoo, että ADS-todistusten
poistaminen NASDAQ US:n pörssilistalta on Biotien ja sen osakkeenomistajien
edun mukaista huomioiden Acorda Therapeutics, Inc.:n (Nasdaq: ACOR) ("Acorda
") hiljattain toteuttama vapaaehtoinen julkinen ostotarjous kaikista Biotien
liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista Osakkeista, ADS-todistuksista,
osakeoptio-oikeuksista, osakeyksiköistä ja warranteista, jotka eivät ole
Biotien tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous
"). Ostotarjouksen toteuttamisen myötä Acorda omistaa noin 96,8 prosenttia
kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä (lukuun ottamatta Biotien hallussa
olevia omia osakkeita). Käyttämällä muut Ostotarjouksessa hankitut oman
pääoman ehtoiset arvopaperit Osakkeiden merkitsemiseen, Acorda voisi nostaa
omistuksensa noin 97,4 prosenttiin kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä
(lukuun ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita).

Tällä hetkellä Biotien aikomuksena on toimittaa arviolta 31.5.2016
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle (U.S. Securities
and Exchange Commission, "SEC
") hakemus Form 25 -asiakirjalla ilmoittaakseen SEC:lle ADS-todistusten
poistamisesta NASDAQ US:n pörssilistalta. Pörssilistalta poistaminen toteutuu
kymmenen (10) kalenteripäivää Form 25 -asiakirjan toimittamisen jälkeen. Tämä
tarkoittaa, että 10.6.2016 alkaen ADS-todistuksilla ei voi käydä kauppaa
millään säännellyllä markkinapaikalla. Biotien Osakkeet pysyvät listattuina
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, vaikkakin Biotien tarkoituksena on
poistaa Osakkeet Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta niin pian kuin se on
soveltuvien lakien perusteella sallittua ja mahdollista.

Biotiehen soveltuvien Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaiset
tiedonantovelvollisuudet jatkuvat pörssilistalta poistamisen jälkeen.
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisten rekisteröinnin perumisen
ehtojen täytyttyä Biotien tarkoituksena on päättää Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinalakien mukaiset tiedonantovelvollisuutensa ja perua sen
kaikkien rekisteröityjen arvopaperilajien rekisteröinti. Kun Biotien
Yhdysvaltain arvopaperipörssilain (U.S. Securities Exchange Act of 1934)
mukainen tiedonantovelvollisuus päättyy, Biotietä koskevia tietoja on
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalakien mukaisesti huomattavasti vähemmän
saatavilla. Biotien tarkoituksena on julkistaa lisätietoja kyseisestä
rekisteröinnin perumisesta ja tiedonantovelvollisuuksien päättämisestä
myöhemmin. Biotie pidättää oikeuden mistä tahansa syystä lykätä kyseisten
hakemusten toimittamista, peruuttaa ne ennen voimaantuloa, ja muutoin muuttaa
pörssilistalta poistamiseen, rekisteröinnin peruuttamiseen ja
tiedonantovelvollisuuksien päättämiseen liittyviä suunnitelmiaan millä
tahansa tavalla.

Aiemmin tiedotetun mukaisesti Acordan tarkoituksena on hankkia omistukseensa
kaikki jäljellä olevat Biotien Osakkeet ja ADS-todistukset. Koska Acordan
omistus on Ostotarjouksen myötä ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10)
kaikista Biotien Osakkeista ja äänistä, Acorda on toimittanut
Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen Biotien jäljellä olevia
Osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn
käynnistämiseksi ("Lunastusmenettely
"). Vaikka ADS-todistusten haltijat eivät henkilökohtaisesti osallistu
Lunastusmenettelyyn (elleivät he tahdo niin tehdä ja poista Osakkeitansa
ADS-ohjelmasta), ADS-todistusten haltijoilla on oikeus saada
Lunastusmenettelyssä määritetty arvo jokaisesta ADS-todistustensa edustamasta
Osakkeesta ADS-talletussopimuksen ehtojen mukaisesti ja vähennettynä
mahdollisilla ADS-talletussopimuksesta johtuvilla kuluilla ja maksuilla.

Turku, 18.5.2016

Biotie Therapies Oyj
Timo Veromaa, CEO
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8900, sähköposti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU
www.biotie.com
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

TIETOA BIOTIESTÄ

Biotie kehittää lääkkeitä erityisesti rappeuttaviin hermosairauksiin ja
psykiatrisiin häiriöihin. Biotien lääkekehitystyö on tuonut markkinoille
alkoholiriippuvuuden hoitoon tarkoitetun nalmefeenin (Selincro), joka sai
EU-myyntiluvan vuonna 2013 ja jota Biotien lisenssikumppani H. Lundbeck A/S
tuo parhaillaan markkinoille Euroopassa. Kehitysvaiheen hankkeita ovat
Parkinsonin tautiin tarkoitettu totsadenantti, joka on siirtymässä Faasiin 3,
ja lisäksi Faasissa 2 kaksi lääkekandidaattia, jotka on tarkoitettu
kognitiivisten häiriöiden, mm. Parkinsonin tautiin liittyvän dementian sekä
harvinaisen arpeuttavan maksasairauden (PSC) hoitoon.

Katso lisätietoja osoitteesta www.biotie.com.

TIETOA ACORDASTA

Acorda on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayritys, joka keskittyy
kehittämään lääkkeitä, jotka parantavat neurologisista sairauksista kärsivien
ihmisten elämää ja toimintaedellytyksiä. Acordan osakkeet on listattu Nasdaq
US:n pörssilistalla.

Acordalla on toimialallaan johtava valikoima uudenlaisia neurologisia
lääkkeitä, joiden kohteena on muun muassa Parkinsonin tauti, epilepsia,
aivohalvauksen jälkeiset kävelyongelmat, migreeni ja MS-tauti. Acorda
markkinoi kolmea FDA:n hyväksymää lääkettä, mukaan lukien AMPYRA®
(dalfampridine) Extended Release Tablets, 10 mg.

Katso lisätietoja osoitteesta www.acorda.com.

VAROITUSLAUSUMA KOSKIEN TULEVAISUUTTA KOSKEVIA LAUSUMIA

Jotkut tähän tiedotteeseen sisältyvät lausumat ovat tulevaisuutta koskevia
lausumia, mukaan luettuina lausumat koskien odotettua aikataulua Biotien Form
25 -asiakirjan toimittamiselle, ADS-todistusten poistamiselle NASDAQ US:n
pörssilistalta ja Biotien Yhdysvaltalaisten tiedonantovelvollisuuksien
päättämiselle, joihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä. Nämä
lausunnot perustuvat nykyisille odotuksille, oletuksille, arvioille ja
ennusteille ja ne voivat sisältää tiedossa olevia tai tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena tulokset,
toiminnan taso, suorituskyky tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti
tulevaisuutta koskevista lausumista. Tällaiset lausumat voidaan yleisesti
tunnistaa sanoista tai ilmaisuista, kuten "uskoa", "odottaa", "olettaa",
"aikoa", "suunnitella", "tahtoa", "saattaa", "pitäisi", "arvioida",
"ennustaa", "mahdollinen", "jatkaa" tai kyseisten termien kielteisistä
muodoista tai muista vastaavista ilmaisuista. Mikäli ilmenee, että
taustaoletukset eivät ole tarkkoja tai tuntemattomat riskit tai
epävarmuustekijät materialisoituvat, todelliset tulokset ja erilaisia
tapahtumia koskevat ajoitukset voivat poiketa huomattavasti odotetuista
tuloksista ja/tai ajoituksesta, jotka esitetään tulevaisuutta koskevissa
lausumissa, ja lukijan ei tulisi liiallisesti luottaa kyseisiin lausumiin.
Acorda ja Biotie eivät aio tai ole velvoitettuja päivittämään tulevaisuutta
koskevia lausumia sellaisten kehitysten johdosta, jotka tapahtuvat tämän
tiedotteen kattaman ajanjakson jälkeen tai muutoin.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Biotie Therapies Oyj via Globenewswire

HUG#2013478

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.