Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Biovica International AB: Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandling...

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med
nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från
Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San
Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att
analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens
standardmetoder.

Med bilddiagnostik tar det ca 3 månader att utvärdera hur effektiv en
given behandling är genom att titta på volymförändringar hos tumörer.
I den aktuella studien har det visats att DiviTum®kan prognosticera
utfall redan efter en månad avseende tid till progression och
överlevnad. Denna betydligt kortare tid innan utvärdering, kan ha
stor betydelse för valet att fortsätta eller byta behandling och kan
bidra till ett bättre utfall för patienten. En DiviTum®analys kräver
endast ett vanligt blodprov och ett ingrepp där prov tas från tumören
(biopsi) kan undvikas.

DiviTum® mäter aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK), vilket
reflekterar cellproliferation och är starkt korrelerat med
tumörtillväxt. I studien överensstämde låga DiviTum® värden vid
diagnos signifikant och oberoende med längre progressionsfri och
total överlevnad (p<0.001). Under behandlingstiden korrelerade
DiviTum® med patientens utfall vid alla utvärderingstillfällen (vid
diagnos, efter en, tre och sex månader). Patienterna i studien fick
standardbehandling som hormonell-, kemoterapi och Herceptin®. Det
kliniska värdet av att använda DiviTum® har nu dokumenterats för en
större patientpopulation än vad som tidigare presenterats. Biovica's
studieprogram för DiviTum® inkluderar mer än 10 kliniska prövningar
och över 1,500 patienter. Målet med programmet är att dokumentera de
unika värden testet kan bidra med och på sikt bli ett nytt
standardverktyg vid tidig utvärdering av behandlingseffekt hos
patienter med spridd bröstcancer.

"Resultaten visar att redan efter 1 månads behandling kan DiviTum vara
en mycket värdefull markör för klinisk användning avseende korrekt
prognostisering. Genom hela behandlingen kan DiviTum bidra med
klinisk information för patienter med spridd bröstcancer som genomgår
första linjens behandling", säger Lisa Rydén, Professor,
Institutionen för kirurgi på Lunds Universitet.

"Studien ger värdefull dokumentation och resultaten stödjer att
DiviTum kan användas som ett verktyg för att snabbare utvärdera
behandlingseffekt genom ett vanligt blodprov. Vi är mycket stolta att
kunna publicera detta i samarbete med Lunds Universitet. Resultaten
stödjer vårt mål att tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg
vid utvärdering av spridd bröstcancer för att förbättra
patientutfallet", säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens: www.sabcs.org, Länk till abstract:
http://www.abstracts2view.com/sabcs/view.php?nu=SABCS17L_287

För ytterligare information, kontakta:

Anders Rylander, VD Biovica
Tel: +46 (0)18 444 48 35
Email: anders.rylander@biovica.com

Media:
Richard Hayhurst
Tel: +44 (0) 7711 821 527
email: Richard@richardhayhurstassociates.com

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska
pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska
pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg,
för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.00 CET.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i
syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum®
teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier
framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är
effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling
för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar
med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som
utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485
certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska
Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/biovica-international-ab/r/ny-svensk-studie-vi...
http://mb.cision.com/Main/14910/2388180/751127.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.